3:12-förslag hotar skattemoral

NYHET Publicerad

SKATTER Förslaget till skärpta 3:12-regler som diskuterats under våren riskerar att få besvärliga konsekvenser för skattemoralen. "Jag är rädd att många entreprenörer kommer förlora fokus på sin verksamhet, för att i stället behöva hantera ett allt snårigare skattesystem", säger Casten von Otter, entreprenör och grundare av Retail House.

Casten von Otter 16 9

Casten von Otter, Retail House, berättar att han är positivt överraskad över den höga skattemoral som entreprenörer har idag.

Effekterna av 3:12-förslagets olika delar är komplicerade. Sett till helheten är det allvarligaste att skattefrågorna kommer kräva mer av företagares uppmärksamhet framöver, något som riskerar undergräva moralen och tilltron till skattesystemet, konstaterar Casten von Otter.

– För vår del, med stort antal anställda, kan framförallt lönekravet orsaka problem om förslaget inte ändras, säger han.

Hans företagargärning startade för 15 år sedan.

– Mitt val att, som nybakad civilekonom, bli entreprenör väckte förvåning bland många.

Det naturliga valet bland studiekamraterna i mitten av 1990-talet var att söka anställning i större företag. Själv valde han att, tillsammans med en kompanjon, starta företag och grundade så småningom det bolag som idag heter Retail House. Affärsidén för Retail House är marknadsföring i butik, en personalkrävande verksamhet som i dag sysselsätter uppemot 300 personer, motsvarande ca 100 helårstjänster, i Sverige och Norge.

– Särskilt roligt är det att vi har kunnat hjälpa många unga ut på arbetsmarknaden, säger han.

Att bygga upp företaget har varit tufft och något år kunde ägarna inte ta någon egen lön över huvud taget. Men framgångar har också kommit, som gett goda vinster och gjort det möjligt att investera i nya företag.

I dag är man involverad i ytterligare fem bolag inom bland annat elektronik och belysning och Casten von Otter är framförallt aktiv i ekonomibyrån Brain Accounting.

– Jag trivs att verka i en miljö bland besjälade entreprenörer. Vår ekonomibyrå arbetar framförallt med mindre ägarledda tjänsteföretag, flera som vi följt från små nystartade till etablerade och lönsamma verksamheter, berättar han.

– Under de fem år som jag drivit Brain Accounting så har jag blivit mycket positivt överraskad över den höga skattemoral som entreprenörer har idag. Jag minns att det såg helt annorlunda ut när jag startade företag på 90-talet, då jagade många de mest skatteoptimala lösningarna, ofta utomlands. Idag tycker de flesta att man som företagare har en rimlig skattebörda. Därför betalar man sin skatt och ägnar sig åt att utveckla sina företag.

– Det är allvarligt om utvecklingen nu vänder. Med det nya 3:12-förslaget ser jag stora risker för skattemoralen och att många entreprenörers fokus flyttas från verksamheten till att hantera ett allt snårigare skattesystem.

Som 3:12-förslaget i dag ser ut skärps kraven på ägarens lön kraftigt. Med större lönesummor kan löneuttag på över två miljoner kronor krävas.

– Sådana belopp är förstås vansinniga. Jag hoppas att förslaget dras tillbaka, annars tvingas vi anpassa våra strukturer, säger Casten von Otter.

– Det lär inte bli någon bra affär för statskassan, men skattekonsulterna på de stora revisionsbyråerna kommer säkert få orderböckerna fulla och det var dem jag trodde man ville komma åt, skrattar han.

Hjälp till att få Borg backa bandet

På Facebooksidan Backa bandet, Borg! kan företagare och andra som är kritiska mot Anders Borgs föreslagna förändringar av 3:12 reglerna lufta sitt missnöje.

Stöd uppropet här

Besök även http://backabandetborg.se där allt som skrivits i frågan är samlat.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Höj ambitionen med skattereformer

KOMMENTAR Statsminister Stefan Löfven flaggar för en skatteuppgörelse över blockgränsen efter valet. Det behövs många skattereformer, men framför allt rätt skattereformer på en rad områden som till exempel bolags-, ägar- och marginalskatter. Utgångspunkten bör vara hur skattesystemet kan förbättra Sveriges konkurrenskraft, skriver Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Exitskatten totalsågad av industrijätten

REMISSVAR Remisstiden för den så kallade exitskatten har gått ut, och den svidande kritiken har inte låtit vänta på sig. Av 85 inkomna remissvar, tillstyrker endast två instanser förslaget i sin helhet. Affärstoppen Carl Bennet menar att förslaget riskerar att hämma svensk företagsutveckling.
NYHET Publicerad:

Kritiken mot exitskatten: ”Ännu en företagsfientlig skatt”

SKATTER Remisstiden för exitskatten har gått ut och kritiken är svidande. För familjeföretagare är den föreslagna skatten ännu en i ledet av företagsfientliga skatter. ”Det känns som att synen som fanns på företagandet på 1970-talet är tillbaka”, säger familjeföretagaren Bertil Wahlström.
NYHET Publicerad:

Exit utflyttningsskatt

REMISS Näringslivets Skattedelegation riktar skarp kritik mot förslaget till exitskatt i ett remissvar. Ett undermåligt utrett förslag som riskerar att slå hårt mot näringslivet, är slutsatsen.
NYHET Publicerad:

Felriktat och historielöst om höjda ägarskatter

KOMMENTAR SNS konjunkturråd vill öka skatten på svenskt ägande och införa ny arvs- och fastighetsskatt. Det är högst olyckligt och driver bort ägandet från Sverige, skriver Johan Fall, chef för skatteavdelningen.
NYHET Publicerad:

"Stoppa nya arvsskatten"

DEBATT Slopandet av arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatterna gav Sverige en tryggare status som stabil hemvist för företagande och ägande. Men nu föreslår Skatteverket och Finansdepartementet en ”exitskatt”, vilket skulle innebära en ny arvsskatt i samband med utlandsflytt. Diskussionen är djupt olycklig och förslaget rimmar illa med EU:s fria rörlighet. Vi behöver en växande ekonomi som skapar nya jobb för fler och resurser för välfärden, skriver Carola Lemne och Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Ny skatt vid utflyttning rimmar illa med fri rörlighet

KOMMENTAR Skatteverket har presenterat förslag på nya beskattningsregler vid utflyttning från Sverige. Finansministern har uttalat sig positivt, men säger att reglerna blir krångligare. Förslaget stämmer dåligt överens med den syn på öppenhet och fri rörlighet som annars ofta värnas, skriver Johan Fall, skatteexpert.
NYHET Publicerad:

Glada miner efter utebliven skattehöjning

SKATTER Beskedet att regeringen backar från skatteförslaget om nya regler för delägare i fåmansbolag får många småföretagare att pusta ut och känna glädje. ”Fantastiskt roligt och skönt", säger företagaren Charlotta Holmquist.
NYHET Publicerad:

"Schabbla inte bort guldläget, regeringen"

DEBATT Regeringens företagarfientliga skattepolitik schabblar bort ett guldläge istället för att utnyttja det. Skattehöjningar på 80 miljarder kronor har lagts fram under mandatperioden, bland andra flygskatten och entreprenörsskatten. Det slår hårt mot konkurrenskraften och företagandet. Ansvaret vilar tungt på det politiska systemet, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Nya 3:12-regler hotar entreprenörsviljan

ENTREPRENÖRSKATT Förslagen till nya 3:12-regler slår hårt mot företag i hela landet, men Stockholm får bära den tyngsta bördan. Kritiska företagare menar att förslagen dödar entreprenörsviljan. ”Det måste finnas incitament för att våga ta den risk det innebär att starta ett företag”, säger Charlotta Holmquist, medgrundare Manetos.
NYHET Publicerad:

Regeringens nya 3:12- regler klen tröst

ENTREPRENÖRSSKATTEN Regeringen har beslutat att gå vidare med förslag som ökar beskattningen av entreprenörer och småföretagare. Det är illavarslande och skickar en bedövande tydlig signal om att regeringen vill försämra villkoren för företagande. Visserligen backar regeringen något efter omfattande kritik från Företagarsverige, men det är en klen tröst, skriver skatteexpert Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Upprorsstämning bland Dalaföretagare

SKATTER Dalaföretagarna går till storms mot regeringens förslag att försämra de så kallade 3:12-reglerna. För nykläckte företagaren Niklas Jonsson är entreprenörsbanan inte lika attraktiv längre. "Jag och många andra entreprenörer som står i startgroparna kan nu välja att avstå", säger han.
NYHET Publicerad:

"Det skadligaste förslaget någonsin"

ENTREPRENÖRSKATT Andreas Löfström tog steget och startade företaget Miljöanalys Scandinavia AB. Ett år senare, driver han två bolag och ett tredje ligger i startgroparna. Men om de så kallade 3:12-reglerna införs kommer han behöva lägga ner det ena bolaget och inte starta det som är på gång.
NYHET Publicerad:

Förslag om entreprenörskatt hotar jobben

KOMMENTAR En utredning förslår försämringar av skattereglerna för delägare i fåmansbolag. Skattechef Johan Fall befarar att det leder till att färre vill bli entreprenörer, att satsningar läggs på is, att företagare överväger att lägga ned sin verksamhet och flytta ut från Sverige eller jobba svart.
NYHET Publicerad:

Entreprenörskatten: En smäll för småföretagen

ENTREPRENÖRSSKATT Den föreslagna entreprenörskatten innebär höjd skatt för 150 000 små och medelstora företag. "Ett anmärkningsvärt dåligt förslag särskilt för de företag som skapar tillväxt och arbetstillfällen i Sverige", menar Johan Lidefelt, nationalekonom på Svenskt Näringsliv som uppmanar företagen att reagera och agera.
NYHET Publicerad:

Ny blogg sprider ljus över skattefrågorna

NY BLOGG Engagemang bland företagare, många politiska förslag och en händelserik omvärld gör att skatterna väntas diskuteras flitigt under 2017. Därför startas bloggen "Fokus på skatterna". "Vi ser att skattefrågorna hamnar högt på agendan framöver och bloggen ska fungera som en kanal för att nå ut med information, analyser och kommentarer," säger Johan Fall, chef för Svenskt Näringslivs skatteavdelning.
NYHET Publicerad:

3:12-förslaget hård skattesmäll mot entreprenörskap

KOMMENTAR Den så kallade 3:12-utredningen har lämnat sitt betänkande till regeringen. Förslagen innebär sammantaget skatteskärpningar på närmare 5 miljarder kronor. Om skärpningarna genomförs skulle det slå hårt mot entreprenörskap. Det skriver Johan Fall, chef på Skatteavdelningen.
NYHET Publicerad:

Låt förmögenhetsskatten vila i frid

KOMMENTAR Inför de stundande budgetförhandlingarna driver Vänsterpartiet skadliga, historielösa och världsfrånvända krav på återinförd förmögenhetsskatt. Det är djupt olyckligt, skriver Krister Andersson, avdelningschef på Skatteavdelningen.
NYHET Publicerad:

Hög tid att förbättra entreprenörsskatten

KOMMENTAR Bättre skatteregler för entreprenörer behövs. Lär av historien och ta fasta på de positiva effekter som följt av tidigare förbättringar av de så kallade 3:12-reglerna, skriver Johan Fall, skatteexpert.
NYHET Publicerad:

Nytänkande bättre än gamla skatter

DEBATT Sverige står inför en rad tuffa utmaningar på både kort och lång sikt. Vi kan klara dem – om vi förmår att tänka nytt och reformera. Men tyvärr märks inte mycket nytänkande inom politiken. Det skriver ordförande Jens Spendrup på Di Debatt.