TV Publicerad

3:12 förslag leder till personalflykt

Kritiken mot regeringens 3:12 förslag växer. Entreprenörsdrivna bolag med många delägare, som till exempel it-företaget Netlight, drabbas hårdast.