3:12-förslag stoppar tillväxt

NYHET Publicerad

SKATTER Stora fåmansbolag inriktade på immaterialrätt kommer att påverkas negativt av ändrade 3:12-regler. Tillväxten hindras och konkurrensen snedvrids, på sikt även för mindre bolag i branschen. "Reglerna kommer definitivt slå orättvist mot oss och mot andra företag i samhället", säger Thomas Moreau, affärsutvecklingschef på Awapatent.

Thomas Moreau Awapatent

Thomas Moreau, affärsutvecklingschef på Awapatent, anser att de ändrade 3:12-reglerna på sikt kommer att hämma tillväxten i hela den svenska patenträttsbranschen.

Medarbetarägda företaget Awapatent erbjuder konsulttjänster inom patenträtt till kunder i Sverige och utomlands. Av företagets 300 anställda är 180 delägare, där ingen har mer än 2,5 procents innehav.

Delägarna i Awapatent har ingen möjlighet att styra över sitt löneuttag eller på något sätt fördela sin kompensation mellan lön och utdelning, berättar Thomas Moreau.

– Även om det är ett delägarskap, där man skulle kunna tänka sig att delägarna styr mycket, så sköts det mer eller mindre som ett börsbolag. Därför är alla frågor om lön och liknande helt separerat från delägarna.

I regeringens 3:12- förslag måste delägare i ett fåmansbolag inneha minst fyra procent av företaget för att ta utdelning som kapitalinkomst, annars beskattas den som tjänst. Detta är en skattesats på upp till 57 procent. Eftersom att Awapatents delägare har 2,5 procents innehav innebär det en ökad skattebörda på löner, vilket påverkar Awapatent på flera sätt.

Om medarbetarna ska kompenseras för den ökade skattebördan genom höjd lön, måste höjningen vara kraftig för att klara delägarnas avkastningskrav. Den ekonomiska förlusten kan annars bli så stor att det finns risk för att personal går över till mindre konkurrenter. Så länge dessa konkurrenter är tillräckligt små – där alla delägare klarar ägarkravet på fyra procent – kan de till mycket lägre kostnad erbjuda större avkastningsmöjligheter.

Men att höja priserna för att kunna höja lönerna är inte ett alternativ, berättar Thomas Moreau.

– Eftersom priserna inte går att höja på en redan hårt konkurrensutsatt marknad, så kommer vår avkastning att sjunka jämfört med våra svenska och internationella konkurrenter. Det vore därför direkt förödande att höja priserna för att bibehålla aktieutdelningen.

Ett annat problem är hotad tillväxt. Enligt Thomas Moreau slår detta först mot stora fåmansbolag inom branschen. Awapatent är marknadsledande i Sverige, med drygt en fjärdedel av marknaden.

Det blir svårt att motivera medarbetare att köpa in sig i bolaget när det är mer förmånligt att köpa aktier i ett externt bolag, där skattesatsen ligger betydligt lägre. Företagets möjlighet att knyta till sig nya delägare är därför hotad.

Så småningom kommer även Awapatents mindre konkurrenter känna av problem med tillväxt.

– På lång sikt kommer de små företagen inte heller att vilja rekrytera längre. Om de små aktörerna blir för stora och får höga löneunderlag är det inte heller intressant för dem att växa längre.

Thomas Moreau är övertygad om att effekten av nuvarande förslag hämmar tillväxten i branschen, och tycker därför att det är märkligt att regeringen står fast vid förslaget.

– Det kan inte vara regeringens avsikt att bromsa tillväxten.

Han påpekar dock att 3:12-reglerna länge varit generösa och att en ändring är på sin plats.

– Men det måste bli lika villkor och spelregler efter ändringarna, säger han.

Förslaget i sin nuvarande form är skevt, menar Thomas Moreau. Stora fåmansbolag där ägarkoncentrationen är spridd straffas, när företag med få ägare gynnas. Awapatent är marknadsledande när det gäller löner, och löneläget i branschen ligger generellt över genomsnittet för tjänstesektorn i Sverige.

– Vi har gjort vårt för att visa att vi inte kör racet med att hålla nere lönerna och öka utdelningen. Reglerna kommer definitivt slå orättvist mot oss och mot andra företag i samhället.

– Det blir oerhört konkurrenshämmande att företag som försöker ge väl marknadsmässiga löner blir missgynnade, och de med mer koncentrerad ägarandel - som kan planera uttag och löner - blir gynnade.Hjälp till att få Borg backa bandet

På Facebooksidan Backa bandet, Borg! kan företagare och andra som är kritiska mot Anders Borgs föreslagna förändringar av 3:12 reglerna lufta sitt missnöje.

Stöd uppropet här

Besök även http://backabandetborg.se där allt som skrivits i frågan är samlat.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Höj ambitionen med skattereformer

KOMMENTAR Statsminister Stefan Löfven flaggar för en skatteuppgörelse över blockgränsen efter valet. Det behövs många skattereformer, men framför allt rätt skattereformer på en rad områden som till exempel bolags-, ägar- och marginalskatter. Utgångspunkten bör vara hur skattesystemet kan förbättra Sveriges konkurrenskraft, skriver Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Exitskatten totalsågad av industrijätten

REMISSVAR Remisstiden för den så kallade exitskatten har gått ut, och den svidande kritiken har inte låtit vänta på sig. Av 85 inkomna remissvar, tillstyrker endast två instanser förslaget i sin helhet. Affärstoppen Carl Bennet menar att förslaget riskerar att hämma svensk företagsutveckling.
NYHET Publicerad:

Kritiken mot exitskatten: ”Ännu en företagsfientlig skatt”

SKATTER Remisstiden för exitskatten har gått ut och kritiken är svidande. För familjeföretagare är den föreslagna skatten ännu en i ledet av företagsfientliga skatter. ”Det känns som att synen som fanns på företagandet på 1970-talet är tillbaka”, säger familjeföretagaren Bertil Wahlström.
NYHET Publicerad:

Exit utflyttningsskatt

REMISS Näringslivets Skattedelegation riktar skarp kritik mot förslaget till exitskatt i ett remissvar. Ett undermåligt utrett förslag som riskerar att slå hårt mot näringslivet, är slutsatsen.
NYHET Publicerad:

Felriktat och historielöst om höjda ägarskatter

KOMMENTAR SNS konjunkturråd vill öka skatten på svenskt ägande och införa ny arvs- och fastighetsskatt. Det är högst olyckligt och driver bort ägandet från Sverige, skriver Johan Fall, chef för skatteavdelningen.
NYHET Publicerad:

"Stoppa nya arvsskatten"

DEBATT Slopandet av arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatterna gav Sverige en tryggare status som stabil hemvist för företagande och ägande. Men nu föreslår Skatteverket och Finansdepartementet en ”exitskatt”, vilket skulle innebära en ny arvsskatt i samband med utlandsflytt. Diskussionen är djupt olycklig och förslaget rimmar illa med EU:s fria rörlighet. Vi behöver en växande ekonomi som skapar nya jobb för fler och resurser för välfärden, skriver Carola Lemne och Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Ny skatt vid utflyttning rimmar illa med fri rörlighet

KOMMENTAR Skatteverket har presenterat förslag på nya beskattningsregler vid utflyttning från Sverige. Finansministern har uttalat sig positivt, men säger att reglerna blir krångligare. Förslaget stämmer dåligt överens med den syn på öppenhet och fri rörlighet som annars ofta värnas, skriver Johan Fall, skatteexpert.
NYHET Publicerad:

Glada miner efter utebliven skattehöjning

SKATTER Beskedet att regeringen backar från skatteförslaget om nya regler för delägare i fåmansbolag får många småföretagare att pusta ut och känna glädje. ”Fantastiskt roligt och skönt", säger företagaren Charlotta Holmquist.
NYHET Publicerad:

"Schabbla inte bort guldläget, regeringen"

DEBATT Regeringens företagarfientliga skattepolitik schabblar bort ett guldläge istället för att utnyttja det. Skattehöjningar på 80 miljarder kronor har lagts fram under mandatperioden, bland andra flygskatten och entreprenörsskatten. Det slår hårt mot konkurrenskraften och företagandet. Ansvaret vilar tungt på det politiska systemet, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Nya 3:12-regler hotar entreprenörsviljan

ENTREPRENÖRSKATT Förslagen till nya 3:12-regler slår hårt mot företag i hela landet, men Stockholm får bära den tyngsta bördan. Kritiska företagare menar att förslagen dödar entreprenörsviljan. ”Det måste finnas incitament för att våga ta den risk det innebär att starta ett företag”, säger Charlotta Holmquist, medgrundare Manetos.
NYHET Publicerad:

Regeringens nya 3:12- regler klen tröst

ENTREPRENÖRSSKATTEN Regeringen har beslutat att gå vidare med förslag som ökar beskattningen av entreprenörer och småföretagare. Det är illavarslande och skickar en bedövande tydlig signal om att regeringen vill försämra villkoren för företagande. Visserligen backar regeringen något efter omfattande kritik från Företagarsverige, men det är en klen tröst, skriver skatteexpert Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Upprorsstämning bland Dalaföretagare

SKATTER Dalaföretagarna går till storms mot regeringens förslag att försämra de så kallade 3:12-reglerna. För nykläckte företagaren Niklas Jonsson är entreprenörsbanan inte lika attraktiv längre. "Jag och många andra entreprenörer som står i startgroparna kan nu välja att avstå", säger han.
NYHET Publicerad:

"Det skadligaste förslaget någonsin"

ENTREPRENÖRSKATT Andreas Löfström tog steget och startade företaget Miljöanalys Scandinavia AB. Ett år senare, driver han två bolag och ett tredje ligger i startgroparna. Men om de så kallade 3:12-reglerna införs kommer han behöva lägga ner det ena bolaget och inte starta det som är på gång.
NYHET Publicerad:

Förslag om entreprenörskatt hotar jobben

KOMMENTAR En utredning förslår försämringar av skattereglerna för delägare i fåmansbolag. Skattechef Johan Fall befarar att det leder till att färre vill bli entreprenörer, att satsningar läggs på is, att företagare överväger att lägga ned sin verksamhet och flytta ut från Sverige eller jobba svart.
NYHET Publicerad:

Entreprenörskatten: En smäll för småföretagen

ENTREPRENÖRSSKATT Den föreslagna entreprenörskatten innebär höjd skatt för 150 000 små och medelstora företag. "Ett anmärkningsvärt dåligt förslag särskilt för de företag som skapar tillväxt och arbetstillfällen i Sverige", menar Johan Lidefelt, nationalekonom på Svenskt Näringsliv som uppmanar företagen att reagera och agera.
NYHET Publicerad:

Ny blogg sprider ljus över skattefrågorna

NY BLOGG Engagemang bland företagare, många politiska förslag och en händelserik omvärld gör att skatterna väntas diskuteras flitigt under 2017. Därför startas bloggen "Fokus på skatterna". "Vi ser att skattefrågorna hamnar högt på agendan framöver och bloggen ska fungera som en kanal för att nå ut med information, analyser och kommentarer," säger Johan Fall, chef för Svenskt Näringslivs skatteavdelning.
NYHET Publicerad:

3:12-förslaget hård skattesmäll mot entreprenörskap

KOMMENTAR Den så kallade 3:12-utredningen har lämnat sitt betänkande till regeringen. Förslagen innebär sammantaget skatteskärpningar på närmare 5 miljarder kronor. Om skärpningarna genomförs skulle det slå hårt mot entreprenörskap. Det skriver Johan Fall, chef på Skatteavdelningen.
NYHET Publicerad:

Låt förmögenhetsskatten vila i frid

KOMMENTAR Inför de stundande budgetförhandlingarna driver Vänsterpartiet skadliga, historielösa och världsfrånvända krav på återinförd förmögenhetsskatt. Det är djupt olyckligt, skriver Krister Andersson, avdelningschef på Skatteavdelningen.
NYHET Publicerad:

Hög tid att förbättra entreprenörsskatten

KOMMENTAR Bättre skatteregler för entreprenörer behövs. Lär av historien och ta fasta på de positiva effekter som följt av tidigare förbättringar av de så kallade 3:12-reglerna, skriver Johan Fall, skatteexpert.
NYHET Publicerad:

Nytänkande bättre än gamla skatter

DEBATT Sverige står inför en rad tuffa utmaningar på både kort och lång sikt. Vi kan klara dem – om vi förmår att tänka nytt och reformera. Men tyvärr märks inte mycket nytänkande inom politiken. Det skriver ordförande Jens Spendrup på Di Debatt.