TV Publicerad

Därför är nya entreprenörsskatten fel

Entreprenörsskatten, eller 3:12-reglerna, är oerhört komplicerad. Nu föreslås omfattande förändringar som leder till försämringar för småföretagare. Skatteexpert Johan Fall förklarar. Engagera dig på www.facebook.com/entreprenorsskatten