Företagare om regeringens 3:12-förslag

RAPPORT Publicerad
Företagare om regeringens 3:12-förslag

Företagare om regeringens 3:12-förslag

Beskattningen av vinster i ägarledda företag bestäms av de så kallade 3:12-reglerna. Detta är ett av de mest komplicerade områdena i det svenska skattesystemet. Sedan i våras har det varit en omfattande debatt efter det att finansminister Anders Borg presenterat förslag till förändringar av reglerna. Förslagen möttes av stark kritik och har kritiserats hårt av bland annat akademi, domstolsväsende, näringslivsorganisationer och en lång rad företagare. Kritiken bekräftades även av Lagrådet, landets högsta domare, som inte kunde tillstyrka att förslaget läggs till grund för lagstiftning.

I denna skrift redovisas intervjuer med 20-talet företagare som beskriver hur Anders Borgs förslag till förändringar av 3:12-reglerna påverkar dem och deras företag. Intervjuerna har tidigare publicerats på bland annat olika hemsidor och successivt sammanställts på www.backabandetborg.se, som tillhandahålls av Svenskt Näringsliv.

En kompletterande kvantitativ bild ges i en SKOP-undersökning där 1005 företagsledare i företag med 20-99 anställda svarat på frågor om förslaget. Undersökningen redovisas sist i rapporten.

Författare