Fortsatt oklart om 3:12-regler

NYHET Publicerad

SKATT "Att Borg backar i vissa delar är förstås bra, men att han inte tar till sig hela kritiken är varken bra för jobben, investeringarna eller företagsklimatet", säger Johan Fall, skatteexpert på Svenskt Näringsliv, om Anders Borgs utspel om 3:12-reglerna.

Johan Fall

Skattexpert Johan Fall.

Foto: HENRIK MONTGOMERY / SCANPIX

Det tidigare föreslagna lönekravet skulle få orimliga konsekvenser för många företagare. Från ett krav på upp till 5 miljoner kronor i årslön backade regeringen först till 2,25 miljoner kronor och nu är alltså hela förslaget slopat.

– Bättre sent än aldrig. Det är förstås välkommet att Borg lyssnar på våra argument, säger Johan Fall.

Det kvarstående förslaget om ett kapitalandelskrav innebär en tröskel som orsakar problem för såväl medarbetarägda företag, som företag där huvudägare vill erbjuda nyckelpersoner delägarskap, menar Johan Fall.

Anders Borg anser att man beaktat Lagrådets kritik över detta förslag, men det stämmer inte med slutklämmen i Lagrådets yttrande som löd: ”syftet att stimulera anställningar kan därför i många företag komma att påverkas negativt genom kapitalkravet”.

Enligt Johan Fall är problemen med snedvriden konkurrens och resta hinder för medarbetarengagemang inte lösta. Märkligt nog stimulerar förslaget passivt ägande framför aktivt. Det drabbar därtill till exempel it-bolag och arkitekter, alltså helt andra branscher än de Borg säger sig vara ute efter. Frågan skulle därför behöva utredas ordentligt innan några förslag läggs, framhåller Fall.

– Det vi har att göra med är ett av skattelagstiftningen allra krångligaste områden, som nu blir ännu värre.

En fortsatt diskussion om det förslag som regeringen vill gå vidare med behöver skilja mellan kapitalandelskrav och kapitalkrav. I ett litet bolag kan en betydande kapitalinsats, och därmed åtföljande risk, motsvara en hög kapitalandel, medan den som går in med samma kapital och risk i ett stort bolag får en liten kapitalandel och därmed riskerar att inte klara den föreslagna tröskeln, förtydligar Johan Fall.

Här finns fortfarande en viktig hemläxa att göra för våra politiker, menar han.

Förslaget till förändrade 3:12-regler lär diskuteras vidare och det är förstås besvärligt för regeringen, som hade kunnat hantera frågan annorlunda om beredningen hade fått ett rimligare tempo. Vid presskonferensen nämnde Anders Borg vid flera tillfällen siffran tre procent som kapitalandelskrav, medan de redovisade dokumenten anger fyra procent.

– En fortsatt förvirring råder alltså tills budgetpropositionen läggs fram nästa vecka, säger Johan Fall.Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Förslag om entreprenörskatt hotar jobben

KOMMENTAR En utredning förslår försämringar av skattereglerna för delägare i fåmansbolag. Skattechef Johan Fall befarar att det leder till att färre vill bli entreprenörer, att satsningar läggs på is, att företagare överväger att lägga ned sin verksamhet och flytta ut från Sverige eller jobba svart.
NYHET Publicerad:

Ny blogg sprider ljus över skattefrågorna

NY BLOGG Engagemang bland företagare, många politiska förslag och en händelserik omvärld gör att skatterna väntas diskuteras flitigt under 2017. Därför startas bloggen "Fokus på skatterna". "Vi ser att skattefrågorna hamnar högt på agendan framöver och bloggen ska fungera som en kanal för att nå ut med information, analyser och kommentarer," säger Johan Fall, chef för Svenskt Näringslivs skatteavdelning.
NYHET Publicerad:

3:12-förslaget hård skattesmäll mot entreprenörskap

KOMMENTAR Den så kallade 3:12-utredningen har lämnat sitt betänkande till regeringen. Förslagen innebär sammantaget skatteskärpningar på närmare 5 miljarder kronor. Om skärpningarna genomförs skulle det slå hårt mot entreprenörskap. Det skriver Johan Fall, chef på Skatteavdelningen.
NYHET Publicerad:

Låt förmögenhetsskatten vila i frid

KOMMENTAR Inför de stundande budgetförhandlingarna driver Vänsterpartiet skadliga, historielösa och världsfrånvända krav på återinförd förmögenhetsskatt. Det är djupt olyckligt, skriver Krister Andersson, avdelningschef på Skatteavdelningen.
NYHET Publicerad:

Hög tid att förbättra entreprenörsskatten

KOMMENTAR Bättre skatteregler för entreprenörer behövs. Lär av historien och ta fasta på de positiva effekter som följt av tidigare förbättringar av de så kallade 3:12-reglerna, skriver Johan Fall, skatteexpert.
NYHET Publicerad:

Nytänkande bättre än gamla skatter

DEBATT Sverige står inför en rad tuffa utmaningar på både kort och lång sikt. Vi kan klara dem – om vi förmår att tänka nytt och reformera. Men tyvärr märks inte mycket nytänkande inom politiken. Det skriver ordförande Jens Spendrup på Di Debatt.
NYHET Publicerad:

Arvs- och gåvoskatten mellan pärmarna

NY BOK Det är tio år sedan arvs- och gåvoskatten avskaffades av en enig riksdag. I en ny bok berättar författarna Anders Ydstedt och Amanda Wollstad om reformen som underlättade generationsskiften.
NYHET Publicerad:

Låt arvs- och gåvoskatten vila i frid

SKATTER LO och Saco skriver om reformerade skatter på DN Debatt. "En del kloka synpunkter framförs, men insikt saknas om behovet av konkurrenskraftiga skatter. Förslaget att utreda återinförd arvs- och gåvoskatt är skadligt och förlegat", skriver skattechef Krister Andersson, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Bättre skattepolitik krävs för att säkra pensionerna

KOMMENTAR En ny prognos visar att pensionerna kommer att växa framöver. Men de förslag till skattehöjningar på arbete som lagts i budgetpropositionen kommer att leda till lägre sysselsättning och göra att pensionerna utvecklas sämre på längre sikt. För att säkra framtidens pensioner behövs i stället reformer som stärker arbetslinjen.
NYHET Publicerad:

Det långsiktiga ägandets skattesits

KOMMENTAR Att långsiktigt ägande behöver bättre skattevillkor håller i stort sett alla med om men inget händer. En möjlighet som föreslogs av Per Börjesson, vd för Investment AB Spiltan i Svenska Dagbladet häromdagen, vore att sänka skattesatsen till tio procent för alla innehav över tio år. Det skulle uppmana till ett mer långsiktigt agerande. Det finns dock bättre sätt att förbättra skattevillkoren på, anser Krister Andersson, chef för skatteavdelningen.
NYHET Publicerad:

17 reformer för ett starkare Sverige

REFORMAGENDAN I knappt ett år har Svenskt Näringsliv presenterat en lång rad reformer inom nästan lika många områden. Under ett avslutningsseminarium var det skattefrågorna som debatterades flitigt. ”Vi måste minska dubbelbeskattningen; hur svårt kan det vara?” undrade Krister Andersson, chef för skatteavdelningen.
NYHET Publicerad:

Småföretagens skatter ett betydande stöd till statskassan

KOMMENTAR Skattereglerna för fåmansbolag, 3:12-reglerna, får kritik i en rapport som presenterades på Dagens Nyheters debattsida nyligen. Reglerna kallas för "skattestöd till småföretagen", men det är missvisande. Faktum är att skatteintäkterna till staten har ökat kraftigt sedan 3:12-reglerna infördes 2006.
NYHET Publicerad:

Finansieringsproblem stoppar företagandet

REFORMAGENDAN Det har blivit allt svårare för små och nystartade företag att få banklån de senaste åren. Problemet har inte uppmärksammats ordentligt, menar ekonom Anders Bornefalk, som tagit fram fyra förslag som ska underlätta finansieringen.
NYHET Publicerad:

Olika världar för kapitalbeskattning

SKATTER Sveriges kapitalskatt på 30 procent är högre än snittet i omvärlden, som ligger på 17 procent. "Den höga kapitalskatten kan ses som en förklaring till att hushållens direktägande på börsen fallit som en sten" säger Krister Andersson, chef på Svenskt Näringslivs skatteavdelning.
NYHET Publicerad:

Bristande underlag för att ändra skatteregler

SKATT I budgetpropositionen föreslås ändringar i beskattningen av småföretag, de så kallade 3:12-reglerna, men det saknas viktiga fakta om förslagets följder. "Vi har i en skrivelse till Skatteutskottet idag påtalat att en noggrannare konsekvensanalys behövs innan några åtgärder vidtas", säger Krister Andersson, chef på Svenskt Näringslivs skatteavdelning.
NYHET Publicerad:

Fortfarande stora brister i 3:12-förslaget

SKATT Regeringen vill ändra reglerna i de så kallade 3:12-reglerna. Men förslaget har mött hård kritik. Vid en öppen hearing idag hos Skatteutskottet var bland andra Svenskt Näringsliv inbjudna. "Det verkar som om pendeln har svängt tillbaka och att reglerna åter ska begränsa företagandet", säger Krister Andersson, skatteexpert.
NYHET Publicerad:

Fortsatt oklart om 3:12-regler

SKATT "Att Borg backar i vissa delar är förstås bra, men att han inte tar till sig hela kritiken är varken bra för jobben, investeringarna eller företagsklimatet", säger Johan Fall, skatteexpert på Svenskt Näringsliv, om Anders Borgs utspel om 3:12-reglerna.
NYHET Publicerad:

Förödande kritik mot nya 3:12-regler

SKATTER Ogenomtänkt, illa underbyggt, inbjuder till skatteplanering, måste göras om. Kritiken mot de nya 3:12-reglerna är massiv från landets företagare. Ett redan komplicerat lapptäcke av tillväxthämmande regler blir än mer tillkrånglat. Det framkom när tidningen Entreprenör genomförde en hearing om konsekvenserna av regeringens nya förslag.
NYHET Publicerad:

3:12-förslag leder till personalflykt

WEBB-TV Kritiken mot regeringens 3:12 förslag växer. Entreprenörsdrivna bolag med många delägare, som till exempel snabbväxande it-företaget Netlight, drabbas hårdast. ”Förslaget ger våra medarbetare incitament att lämna företaget”, säger Jennifer Råsten, verksamhetsansvarig på Netlight.
NYHET Publicerad:

Kritiken mot 3:12-regler växer

SKATT Missnöjet mot 3:12-reglerna ökar bland landets småföretagare. Johan Fall, skatteexpert, anser att det är dags för regeringen att ta sitt förnuft till fånga och backar bandet.