Skärpta skatteregler hotar små vårdföretag

NYHET Publicerad

SKATTER Regeringens förslag om förändringar av de så kallade 3:12 reglerna riskerar att slå ut många små vårdföretag på landsbygden. "På kort sikt hotas över 90 av våra mottagningar av nedläggning", säger Carola Lemne, vd för vårdkoncernen Praktikertjänst.

Carola lemne 16 9

"Ingen av våra delägare kommer att få ta del av de skattemässiga fördelarna i 3:12 regelverket. För många mottagningar innebär det dödsstöten. Över 90 mottagningar på nästan 60 orter hotas av nedläggning", Carola Lemne, vd praktikertjänst.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD
Lars Jonsson driver en tandläkarmottgning i Götene och är delägare i Praktikertjänst. Han kommer att drabbas av chockhöjd skatt om regeringens förslag blir verklighet.

Tandläkaren Lars Jonsson är delägare i Praktikertjänst. Han kommer att drabbas hårt om regeringens förslag blir verklighet.

Anders Borg vill införa hårdare skatteregler för entreprenörer och småföretagare genom förändringar av 3:12 reglerna. I förslaget finns bland annat ett krav på att företagare måste ha minst fem procents ägarandel för att kunna beskatta utdelning som inkomst av kapital (20 procent) istället för som inkomst av tjänst (upp till 57 procent).

Femprocentskravet innebär ett kraftigt hinder för verksamheter med många delägare, som till exempel medarbetarägda arkitektbyråer eller verksamheter inom vård- och omsorg. Så fort det blir fler än 20 lika stora delägare drabbas ju samtliga av den högre skattesatsen, 57 procent i stället för 20 procent.

Carola Lemne, vd på vårdkoncernen Praktikertjänst är djupt oroad. Företaget har en unik affärsmodell, de har 2 120 praktiker runt om i landet som drivs av entreprenörer som är anställda av Praktikertjänst men som samtidigt äger aktier i bolaget (0,25 procent). På det sättet kan de erbjuda småskaliga verksamheter med en hög kvalitet i såväl storstäder som på landsbygden. Men regeringens förslag hotar nu hela modellen.

– Förslaget innebär att ingen av våra delägare kommer att få ta del av de skattemässiga fördelarna i 3:12 regelverket. Skatten kan öka med nästan 40 procent från en dag till en annan. För många mottagningar kommer det att bli dödsstöten. På kort sikt hotas över 90 mottagningar på nästan 60 orter av nedläggning, säger hon.

Mottagningar på glesbygden drabbas extra hårt. På vissa orter finns det kanske bara en tandläkarmottagning om lokalborna inte vill resa allt för långt. Redan i dag är det svårt att rekrytera yngre människor till landsbygden.

– Om regeringen höjer trösklarna ytterligare kommer nya vårdentreprenörer inte att våga ta över verksamheter på glesbygden när människor går i pension. Det blir för ekonomiskt ofördelaktigt. Vårdservicen kommer att utarmas och människor kommer att ta anställning i riskkapitalägda koncerner istället, säger hon.

Lars Jonsson som driver tandläkarmottagning i Götene under Praktikertjänsts paraply anser också han att regeringens förslag är olyckligt.

– Det är klart att det blir tufft med ett sådant kraftigt skattepåslag. Hur ska vi attrahera yngre förmågor till landsbygden med sådana villkor? Incitamenten för att göra ett bra jobb försvinner. Kvaliteten och kontinuiteten i vården kommer att påverkas negativt i takt med att verksamheter försvinner, säger han.

Istället för entreprenörsdrivna verksamheter kommer vi att se kortsiktiga lösningar med stora riskkapitalbolag och utländska stafettandläkare som enbart konkurrerar med lägsta pris, anser han.

– Entreprenörerna, närheten till kunderna och det långsiktiga ansvaret för verksamheterna kommer att försvinna, säger han.

Regeringens förslag leder till en osund koncentration av ägandet, anser Carola Lemne.

– Konsekvensen blir att ett fåtal kapitalstarka ägare kan driva vårdbolag med betydligt gynnsammare beskattning än ett vårdbolag som drivs av anställda eller utövande praktiker som verkligen brinner för verksamheten. Det kan inte vara så det var tänkt, säger hon.

Carola Lemne betonar dock att hon tycker att det är bra att regeringen vill sätta stopp för partnerbolag som aktivt utnyttjar de krångliga 3:12 reglerna med tveksamma skatteupplägg.

– Det är bra att man lyfter problemet. Däremot slår Anders Borgs förslag mot fler än de revisions- och advokatbyråer som han vill komma åt. Förslaget hotar att slå undan benen för en entreprenörsdriven vårdrörelse som har levererat hög kvalitet i 50 år, säger hon.

Hjälp till att få Borg backa bandet

På Facebooksidan Backa bandet, Borg! kan företagare och andra som är kritiska mot Anders Borgs föreslagna förändringar av 3:12 reglerna lufta sitt missnöje.

Stöd uppropet här

Besök även http://backabandetborg.se där allt som skrivits i frågan är samlat.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Höj ambitionen med skattereformer

KOMMENTAR Statsminister Stefan Löfven flaggar för en skatteuppgörelse över blockgränsen efter valet. Det behövs många skattereformer, men framför allt rätt skattereformer på en rad områden som till exempel bolags-, ägar- och marginalskatter. Utgångspunkten bör vara hur skattesystemet kan förbättra Sveriges konkurrenskraft, skriver Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Exitskatten totalsågad av industrijätten

REMISSVAR Remisstiden för den så kallade exitskatten har gått ut, och den svidande kritiken har inte låtit vänta på sig. Av 85 inkomna remissvar, tillstyrker endast två instanser förslaget i sin helhet. Affärstoppen Carl Bennet menar att förslaget riskerar att hämma svensk företagsutveckling.
NYHET Publicerad:

Kritiken mot exitskatten: ”Ännu en företagsfientlig skatt”

SKATTER Remisstiden för exitskatten har gått ut och kritiken är svidande. För familjeföretagare är den föreslagna skatten ännu en i ledet av företagsfientliga skatter. ”Det känns som att synen som fanns på företagandet på 1970-talet är tillbaka”, säger familjeföretagaren Bertil Wahlström.
NYHET Publicerad:

Exit utflyttningsskatt

REMISS Näringslivets Skattedelegation riktar skarp kritik mot förslaget till exitskatt i ett remissvar. Ett undermåligt utrett förslag som riskerar att slå hårt mot näringslivet, är slutsatsen.
NYHET Publicerad:

Felriktat och historielöst om höjda ägarskatter

KOMMENTAR SNS konjunkturråd vill öka skatten på svenskt ägande och införa ny arvs- och fastighetsskatt. Det är högst olyckligt och driver bort ägandet från Sverige, skriver Johan Fall, chef för skatteavdelningen.
NYHET Publicerad:

"Stoppa nya arvsskatten"

DEBATT Slopandet av arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatterna gav Sverige en tryggare status som stabil hemvist för företagande och ägande. Men nu föreslår Skatteverket och Finansdepartementet en ”exitskatt”, vilket skulle innebära en ny arvsskatt i samband med utlandsflytt. Diskussionen är djupt olycklig och förslaget rimmar illa med EU:s fria rörlighet. Vi behöver en växande ekonomi som skapar nya jobb för fler och resurser för välfärden, skriver Carola Lemne och Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Ny skatt vid utflyttning rimmar illa med fri rörlighet

KOMMENTAR Skatteverket har presenterat förslag på nya beskattningsregler vid utflyttning från Sverige. Finansministern har uttalat sig positivt, men säger att reglerna blir krångligare. Förslaget stämmer dåligt överens med den syn på öppenhet och fri rörlighet som annars ofta värnas, skriver Johan Fall, skatteexpert.
NYHET Publicerad:

Glada miner efter utebliven skattehöjning

SKATTER Beskedet att regeringen backar från skatteförslaget om nya regler för delägare i fåmansbolag får många småföretagare att pusta ut och känna glädje. ”Fantastiskt roligt och skönt", säger företagaren Charlotta Holmquist.
NYHET Publicerad:

"Schabbla inte bort guldläget, regeringen"

DEBATT Regeringens företagarfientliga skattepolitik schabblar bort ett guldläge istället för att utnyttja det. Skattehöjningar på 80 miljarder kronor har lagts fram under mandatperioden, bland andra flygskatten och entreprenörsskatten. Det slår hårt mot konkurrenskraften och företagandet. Ansvaret vilar tungt på det politiska systemet, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Nya 3:12-regler hotar entreprenörsviljan

ENTREPRENÖRSKATT Förslagen till nya 3:12-regler slår hårt mot företag i hela landet, men Stockholm får bära den tyngsta bördan. Kritiska företagare menar att förslagen dödar entreprenörsviljan. ”Det måste finnas incitament för att våga ta den risk det innebär att starta ett företag”, säger Charlotta Holmquist, medgrundare Manetos.
NYHET Publicerad:

Regeringens nya 3:12- regler klen tröst

ENTREPRENÖRSSKATTEN Regeringen har beslutat att gå vidare med förslag som ökar beskattningen av entreprenörer och småföretagare. Det är illavarslande och skickar en bedövande tydlig signal om att regeringen vill försämra villkoren för företagande. Visserligen backar regeringen något efter omfattande kritik från Företagarsverige, men det är en klen tröst, skriver skatteexpert Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Upprorsstämning bland Dalaföretagare

SKATTER Dalaföretagarna går till storms mot regeringens förslag att försämra de så kallade 3:12-reglerna. För nykläckte företagaren Niklas Jonsson är entreprenörsbanan inte lika attraktiv längre. "Jag och många andra entreprenörer som står i startgroparna kan nu välja att avstå", säger han.
NYHET Publicerad:

"Det skadligaste förslaget någonsin"

ENTREPRENÖRSKATT Andreas Löfström tog steget och startade företaget Miljöanalys Scandinavia AB. Ett år senare, driver han två bolag och ett tredje ligger i startgroparna. Men om de så kallade 3:12-reglerna införs kommer han behöva lägga ner det ena bolaget och inte starta det som är på gång.
NYHET Publicerad:

Förslag om entreprenörskatt hotar jobben

KOMMENTAR En utredning förslår försämringar av skattereglerna för delägare i fåmansbolag. Skattechef Johan Fall befarar att det leder till att färre vill bli entreprenörer, att satsningar läggs på is, att företagare överväger att lägga ned sin verksamhet och flytta ut från Sverige eller jobba svart.
NYHET Publicerad:

Entreprenörskatten: En smäll för småföretagen

ENTREPRENÖRSSKATT Den föreslagna entreprenörskatten innebär höjd skatt för 150 000 små och medelstora företag. "Ett anmärkningsvärt dåligt förslag särskilt för de företag som skapar tillväxt och arbetstillfällen i Sverige", menar Johan Lidefelt, nationalekonom på Svenskt Näringsliv som uppmanar företagen att reagera och agera.
NYHET Publicerad:

Ny blogg sprider ljus över skattefrågorna

NY BLOGG Engagemang bland företagare, många politiska förslag och en händelserik omvärld gör att skatterna väntas diskuteras flitigt under 2017. Därför startas bloggen "Fokus på skatterna". "Vi ser att skattefrågorna hamnar högt på agendan framöver och bloggen ska fungera som en kanal för att nå ut med information, analyser och kommentarer," säger Johan Fall, chef för Svenskt Näringslivs skatteavdelning.
NYHET Publicerad:

3:12-förslaget hård skattesmäll mot entreprenörskap

KOMMENTAR Den så kallade 3:12-utredningen har lämnat sitt betänkande till regeringen. Förslagen innebär sammantaget skatteskärpningar på närmare 5 miljarder kronor. Om skärpningarna genomförs skulle det slå hårt mot entreprenörskap. Det skriver Johan Fall, chef på Skatteavdelningen.
NYHET Publicerad:

Låt förmögenhetsskatten vila i frid

KOMMENTAR Inför de stundande budgetförhandlingarna driver Vänsterpartiet skadliga, historielösa och världsfrånvända krav på återinförd förmögenhetsskatt. Det är djupt olyckligt, skriver Krister Andersson, avdelningschef på Skatteavdelningen.
NYHET Publicerad:

Hög tid att förbättra entreprenörsskatten

KOMMENTAR Bättre skatteregler för entreprenörer behövs. Lär av historien och ta fasta på de positiva effekter som följt av tidigare förbättringar av de så kallade 3:12-reglerna, skriver Johan Fall, skatteexpert.
NYHET Publicerad:

Nytänkande bättre än gamla skatter

DEBATT Sverige står inför en rad tuffa utmaningar på både kort och lång sikt. Vi kan klara dem – om vi förmår att tänka nytt och reformera. Men tyvärr märks inte mycket nytänkande inom politiken. Det skriver ordförande Jens Spendrup på Di Debatt.