Skatteförslag hejdar företag som anställer

NYHET Publicerad

SKATTER Regeringens nya förslag till 3:12-regler uppmuntrar företag att göra sig av med anställda och inte växa, enligt Ulf Mannestig, delägare Långholmen Hotell och Restaurang. "Förslaget är direkt företagarfientligt. Det kan inte vara så det var tänkt", säger han.

mannestig u 16 9

"Regeringens förslag missgynnar företagare som vill växa och anställa", säger Ulf Mannestig, delägare Långholmen Hotell och Restaurang.

Foto: HENRIK MONTGOMERY / SCANPIX

Regeringens förslag till förändringar av de så kallade 3:12-reglerna (som omfattar företag där fyra eller färre delägare äger mer än hälften av aktierna) har fått utstå en hel del kritik den senaste tiden. Med all rätt, anser Ulf Mannestig, som äger och driver Långholmen Hotell och Restaurang i Stockholm.

– Förslaget är direkt företagarfientligt. Det slår mot fåmansföretag som vill växa och anställa, säger han.

Framför allt upprörs Ulf Mannestig över de fantasisummor som regeringen med Anders Borg i spetsen tycker att fåmansägare ska tvingas ta ut i lön (som beskattas med upp till 57 procent) för att få lyfta kapitalbeskattad utdelning (20 procent i skatt).

– Ett exempel: Om förslaget blir verklighet måste min son nästan tredubbla sin lön. Min son som är strax över 30 år skulle tvingas ta ut en lön på nästan två miljoner kronor för att vi ska få ta ut en enda krona i utdelning utöver schablonbeloppet. Den typen av löner är helt främmande i vår företagarvärld. Det skulle finnas mindre pengar kvar till investeringar och nyanställningar, säger han.

Mer precist innebär förslaget att ägare till fåmansbolag som har en lönesumma (utbetalda bruttolöner till anställda) som överstiger 5 660 000 kronor per delägare och år måste ta ut en högre egen lön för att kunna ta ut lågbeskattad utdelning från bolaget. Ju högre lönesumma i bolaget (antal anställda) desto högre löner måste ägarna ta ut för att få lyfta utdelning.

– Det är inte klokt. Regeringen belönar företagare som minskar lönesumman i bolaget. Det görs enklast genom att minska antalet anställda eller att outsourca verksamheten och hyra in personal i stället. Det är minst sagt märkligt att en borgerlig regering lägger fram ett förslag som så tydligt gör det dyrare att anställa och växa, säger han.

Fåmansbolag med en eller ett fåtal ägare med många anställda drabbas hårdast, betonar Ulf Mannestig.

– Redan vid 15-20 anställda kan ett fåmansbolag med en ensam ägare drabbas av det märkliga förslaget, säger han.

Långholmen Hotell och Restaurang är ett dotterbolag till Econtive Hotell och Restaurang som ägs av två familjer, där varje familj äger 50 procent i var. Förra året hade företaget omkring 115 anställda och en lönesumma på cirka 34,5 miljoner kronor. Om regeringens förslag blir verklighet skulle det innebära att Långholmen får en fördyring av lönekostnaderna med cirka tre miljoner kronor på årsbasis, enligt Ulf Mannestig.

– Och för varje ytterligare person som vi anställer får vi ökade kostnader, en slags straffskatt på tio procent av den personens lön, plus sociala kostnader på den lönen, för att kunna ta ut egen utdelning. Det är en direkt kostnad som bolaget drabbas av för varje ny anställd som vi tar in i bolaget. Det borde vara tvärtom, att företagare belönas när de anställer, säger han.

Långholmen har dock planer på att expandera verksamheten med ett nytt hotell. Men satsningen riskerar att inte bli av. De nya 3:12-reglerna skulle medföra betydligt ökade kostnader för företaget, betonar Ulf Mannestig.

– Förutom etableringskostnaden för hotellet skulle vi vara tvungna att kraftigt öka våra löner och därmed betala högre skatt. Det skulle inte finnas några incitament att expandera och anställa, säger han.

Dessutom anser Ulf Mannestig att de nya reglerna kommer att höja trösklarna ytterligare för personer som i dag har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Om regeringens förslag går igenom kommer många fåmansföretag enbart att anställa högproduktiv arbetskraft.

– Förutom att göra skäl för sin egen lön måste den vi anställer kunna kompensera för högre lönekostnader även för ägaren. De som inte kan tackla dessa krav blir för dyra att anställa och hamnar utanför, säger han.

Hjälp till att få Borg backa bandet

På Facebooksidan Backa bandet, Borg! kan företagare och andra som är kritiska mot Anders Borgs föreslagna förändringar av 3:12 reglerna lufta sitt missnöje.

Stöd uppropet här

Besök även http://backabandetborg.se där allt som skrivits i frågan är samlat.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Höj ambitionen med skattereformer

KOMMENTAR Statsminister Stefan Löfven flaggar för en skatteuppgörelse över blockgränsen efter valet. Det behövs många skattereformer, men framför allt rätt skattereformer på en rad områden som till exempel bolags-, ägar- och marginalskatter. Utgångspunkten bör vara hur skattesystemet kan förbättra Sveriges konkurrenskraft, skriver Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Exitskatten totalsågad av industrijätten

REMISSVAR Remisstiden för den så kallade exitskatten har gått ut, och den svidande kritiken har inte låtit vänta på sig. Av 85 inkomna remissvar, tillstyrker endast två instanser förslaget i sin helhet. Affärstoppen Carl Bennet menar att förslaget riskerar att hämma svensk företagsutveckling.
NYHET Publicerad:

Kritiken mot exitskatten: ”Ännu en företagsfientlig skatt”

SKATTER Remisstiden för exitskatten har gått ut och kritiken är svidande. För familjeföretagare är den föreslagna skatten ännu en i ledet av företagsfientliga skatter. ”Det känns som att synen som fanns på företagandet på 1970-talet är tillbaka”, säger familjeföretagaren Bertil Wahlström.
NYHET Publicerad:

Exit utflyttningsskatt

REMISS Näringslivets Skattedelegation riktar skarp kritik mot förslaget till exitskatt i ett remissvar. Ett undermåligt utrett förslag som riskerar att slå hårt mot näringslivet, är slutsatsen.
NYHET Publicerad:

Felriktat och historielöst om höjda ägarskatter

KOMMENTAR SNS konjunkturråd vill öka skatten på svenskt ägande och införa ny arvs- och fastighetsskatt. Det är högst olyckligt och driver bort ägandet från Sverige, skriver Johan Fall, chef för skatteavdelningen.
NYHET Publicerad:

"Stoppa nya arvsskatten"

DEBATT Slopandet av arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatterna gav Sverige en tryggare status som stabil hemvist för företagande och ägande. Men nu föreslår Skatteverket och Finansdepartementet en ”exitskatt”, vilket skulle innebära en ny arvsskatt i samband med utlandsflytt. Diskussionen är djupt olycklig och förslaget rimmar illa med EU:s fria rörlighet. Vi behöver en växande ekonomi som skapar nya jobb för fler och resurser för välfärden, skriver Carola Lemne och Johan Fall.
NYHET Publicerad:

"Regeringen vill inte ha högkompetenta arbetskraftsinvandrare här"

ENTREPRENÖR GRANSKAR Ning såg en god vän utvisas efter fyra år i Sverige, på grund av en tidigare arbetsgivares misstag. Det fick honom att starta en sajt som samlar vittnesmål från arbetskraftsinvandrare som hotas av samma öde. ”Budskapet är att den svenska regeringen inte vill ha arbetskraftsinvandrare här”, säger han.
NYHET Publicerad:

Ny skatt vid utflyttning rimmar illa med fri rörlighet

KOMMENTAR Skatteverket har presenterat förslag på nya beskattningsregler vid utflyttning från Sverige. Finansministern har uttalat sig positivt, men säger att reglerna blir krångligare. Förslaget stämmer dåligt överens med den syn på öppenhet och fri rörlighet som annars ofta värnas, skriver Johan Fall, skatteexpert.
NYHET Publicerad:

Glada miner efter utebliven skattehöjning

SKATTER Beskedet att regeringen backar från skatteförslaget om nya regler för delägare i fåmansbolag får många småföretagare att pusta ut och känna glädje. ”Fantastiskt roligt och skönt", säger företagaren Charlotta Holmquist.
NYHET Publicerad:

"Schabbla inte bort guldläget, regeringen"

DEBATT Regeringens företagarfientliga skattepolitik schabblar bort ett guldläge istället för att utnyttja det. Skattehöjningar på 80 miljarder kronor har lagts fram under mandatperioden, bland andra flygskatten och entreprenörsskatten. Det slår hårt mot konkurrenskraften och företagandet. Ansvaret vilar tungt på det politiska systemet, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Nya 3:12-regler hotar entreprenörsviljan

ENTREPRENÖRSKATT Förslagen till nya 3:12-regler slår hårt mot företag i hela landet, men Stockholm får bära den tyngsta bördan. Kritiska företagare menar att förslagen dödar entreprenörsviljan. ”Det måste finnas incitament för att våga ta den risk det innebär att starta ett företag”, säger Charlotta Holmquist, medgrundare Manetos.
NYHET Publicerad:

Regeringens nya 3:12- regler klen tröst

ENTREPRENÖRSSKATTEN Regeringen har beslutat att gå vidare med förslag som ökar beskattningen av entreprenörer och småföretagare. Det är illavarslande och skickar en bedövande tydlig signal om att regeringen vill försämra villkoren för företagande. Visserligen backar regeringen något efter omfattande kritik från Företagarsverige, men det är en klen tröst, skriver skatteexpert Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Upprorsstämning bland Dalaföretagare

SKATTER Dalaföretagarna går till storms mot regeringens förslag att försämra de så kallade 3:12-reglerna. För nykläckte företagaren Niklas Jonsson är entreprenörsbanan inte lika attraktiv längre. "Jag och många andra entreprenörer som står i startgroparna kan nu välja att avstå", säger han.
NYHET Publicerad:

"Det skadligaste förslaget någonsin"

ENTREPRENÖRSKATT Andreas Löfström tog steget och startade företaget Miljöanalys Scandinavia AB. Ett år senare, driver han två bolag och ett tredje ligger i startgroparna. Men om de så kallade 3:12-reglerna införs kommer han behöva lägga ner det ena bolaget och inte starta det som är på gång.
NYHET Publicerad:

Förslag om entreprenörskatt hotar jobben

KOMMENTAR En utredning förslår försämringar av skattereglerna för delägare i fåmansbolag. Skattechef Johan Fall befarar att det leder till att färre vill bli entreprenörer, att satsningar läggs på is, att företagare överväger att lägga ned sin verksamhet och flytta ut från Sverige eller jobba svart.
NYHET Publicerad:

Entreprenörskatten: En smäll för småföretagen

ENTREPRENÖRSSKATT Den föreslagna entreprenörskatten innebär höjd skatt för 150 000 små och medelstora företag. "Ett anmärkningsvärt dåligt förslag särskilt för de företag som skapar tillväxt och arbetstillfällen i Sverige", menar Johan Lidefelt, nationalekonom på Svenskt Näringsliv som uppmanar företagen att reagera och agera.
NYHET Publicerad:

Ny blogg sprider ljus över skattefrågorna

NY BLOGG Engagemang bland företagare, många politiska förslag och en händelserik omvärld gör att skatterna väntas diskuteras flitigt under 2017. Därför startas bloggen "Fokus på skatterna". "Vi ser att skattefrågorna hamnar högt på agendan framöver och bloggen ska fungera som en kanal för att nå ut med information, analyser och kommentarer," säger Johan Fall, chef för Svenskt Näringslivs skatteavdelning.
NYHET Publicerad:

3:12-förslaget hård skattesmäll mot entreprenörskap

KOMMENTAR Den så kallade 3:12-utredningen har lämnat sitt betänkande till regeringen. Förslagen innebär sammantaget skatteskärpningar på närmare 5 miljarder kronor. Om skärpningarna genomförs skulle det slå hårt mot entreprenörskap. Det skriver Johan Fall, chef på Skatteavdelningen.
NYHET Publicerad:

Låt förmögenhetsskatten vila i frid

KOMMENTAR Inför de stundande budgetförhandlingarna driver Vänsterpartiet skadliga, historielösa och världsfrånvända krav på återinförd förmögenhetsskatt. Det är djupt olyckligt, skriver Krister Andersson, avdelningschef på Skatteavdelningen.
NYHET Publicerad:

Hög tid att förbättra entreprenörsskatten

KOMMENTAR Bättre skatteregler för entreprenörer behövs. Lär av historien och ta fasta på de positiva effekter som följt av tidigare förbättringar av de så kallade 3:12-reglerna, skriver Johan Fall, skatteexpert.