Så funkar momsen för flyktingboenden

NYHET Publicerad

KOMMENTAREN Avdragsförbudet för stadigvarande bostad är en förlegad momsregel som måste slopas. Regeln strider mot momssystemets grundläggande principer och försvårar för flyktingboenden, äldreomsorg, nyföretagande i hemmet och mikroproduktion av solenergi. Momsexpert Anna Sandberg Nilsson har fått många frågor om regeln, här besvarar hon de vanligaste.

Anna Sandberg Nilsson

Anna Sandberg Nilsson, momsexpert, förtydligar varför regeln om slopat momsavdrag för stadigvarande bostad behöver tas bort.

Foto: Christian Gustavsson

Innebär förslaget någon kostnad för staten?

Enligt vår uppfattning innebär förslaget att staten totalt sett sparar på att ta bort avdragsförbudet för stadigvarande bostad i momslagen.

Staten har det ekonomiska ansvaret för flyktingmottagandet. Enskilda personer och företag som nu uppmanas att upplåta lokaler ska inte behöva hamna i ett system som saknar förutsägbarhet och som innebär stora momsrisker. Om momsreglerna inte ändras riskerar den som hyr ut flyktingboenden att gå från att bedriva momspliktig verksamhet till momsfri verksamhet. Detta innebär att man inte kan göra momsavdrag och att kostnaderna ökar. Dessutom kan man behöva återföra (jämka) moms på investeringar gjorda för 10 år sedan.

Den som går från momspliktig till momsfri verksamhet vid uthyrning till flyktingboenden måste idag kompensera sig för ökade momskostnader vilket medför att hyran höjs. Att hantera momsfri eller blandad (momsfri och momspliktig) verksamhet medför stor administrativ börda varför många väljer bort momsfri uthyrning. Det leder till att utbudet av lokaler minskar och troligen till högre priser på tillgängliga boenden. Den eventuellt ökade momsintäkten som staten förväntar sig i form av minskade momsavdrag, kommer istället att innebära ökade kostnader för hyrda lokaler.

Om momsreglerna ändras så att man kan hyra ut med moms och att stat och kommun kan bli kompenserade för moms, får den som hyr ut lokaler momsavdrag och slipper återföra (jämka) gammal moms. Momsen blir då inte en kostnad som påverkar priset för uthyrningen. Utbudet av lokaler ökar vilket borde påverka prisnivån. (Se illustrationer i nedladdningsrutan under artikeln.)

Kan avdrag öppna upp för olika gränsdragningsproblem?

Momsen är en konsumtionsskatt och inte en företagsskatt. Personer och företag som är skattskyldiga för moms agerar som en oavlönad uppbördsman åt staten som inte hade fått in momsen om inte de skattskyldiga gjort jobbet. Avdragsrätt för moms på kostnader är därför en grundläggande rättighet och en förutsättning för att systemet ska fungera. Det svenska avdragsförbudet är ett avsteg och inte tillåtet enligt EU-rätten och Sverige fick förhandla sig till en rätt att behålla förbudet vid EU-inträdet. Att förändra reglerna så att man kan hyra ut lokaler till flyktingboenden, äldreomsorg, hem för funktionshindrade eller för företag i hemmet medför inte att en våg av momsavdrag för privata kostnader kommer att ske. Moms på privata kostnader är inte avdragsgill idag och kommer inte heller att bli det genom detta förslag.

Finns risk att detta blir en dyr och svårkontrollerad ändring?

Det borde inte vara svårare att kontrollera uthyrning till flyktingboenden, äldreomsorg och liknande verksamhet än annan typ av momspliktig uthyrning. För de som startar verksamhet i hemmet görs idag olika typer av bedömningar kring avdragsrätten i inkomstskattehänseende. Skatteverket borde kunna utföra en effektiv kontroll som hanterar såväl moms som inkomstskatt. 

Kan förslaget innebära en öppning för missbruk med momsavdrag i människors bostäder?

Moms på privata kostnader är inte avdragsgilla idag och kan inte heller bli det genom detta förslag. Idag medför förbudet att (i grunden fullt legitima) avdrag inte får göras för moms på kostnad i en verksamhet för att den avser en yta som klassats som ”stadigvarande bostad”. Idag straffas därför den person som är försiktig och väljer att starta företaget hemma. Det är en stor förlust för hela samhället att momsregler tillåts styra fel så att vissa transaktioner inte alls blir av.

Hur snabbt kan en sådan regeländring komma till stånd?

En rad förslag har den senaste tiden snabbremitterats och detta förslag borde kunna hanteras på motsvarande sätt. Omgående måste det dessutom säkerställas att Skatteverkets tillämpning inte går utöver vad som prövats av Högsta Förvaltningsdomstolen, till exempel avseende hotellverksamhet.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Fler bör visa vad arbetskraften kostar

SKATT Fler väljer att redovisa arbetsgivaravgiften på lönebeskedet – men okunskapen är fortfarande stor. ”Det borde ligga i allas intresse att medvetandegöra vilka avgifter och skatter som man faktiskt betalar”, säger företagaren Bertil Wahlström.
NYHET Publicerad:

Fel att satsa på en enda stor skattereform

SKATTER För att skapa tillväxt och välstånd i vår ekonomi är innehållet viktigare än formen på en skattereform och fokus måste vara på konkurrenskraft. Snarare än en reform behövs flera stycken. Och vi måste börja med att åtgärda det skadligaste först. Det anser Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Företagare bekräftar: Ökad investeringsvilja med lägre skatt

SKATT En studie från tyska IFO-institutet visar att Sveriges BNP skulle öka med 3,1 procent och sysselsättningen med motsvarande ca 35 000 personer om skatten på kapitalinkomst sänks från 30 till 20 procent.
NYHET Publicerad:

Brett stöd för förslag om sänkt kapitalinkomstskatt

SKATT Varannan svensk anser att sänkt skatt på kapitalinkomster får positiva effekter. Färska beräkningar från tyska IFO-institutet visar att privata investeringar ökar med över sex procent om kapitalskatten sänks, enligt ett förslag från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Uppsats om EU:s skatteflyktsdirektiv prisas

STIPENDIUM Amanda Du Rietz tilldelas Svenskt Näringslivs pris för bästa studentuppsats om skatter.
NYHET Publicerad:

Nöjda miner bland turismföretagare efter momsbesked

SKATT Regeringen och samverkanspartierna drar tillbaka förslaget om höjd moms för naturguider. Norrländska turismföretagare pustar ut.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten bör avskaffas

KOMMENTAR Skatten på elektronik och vitvaror är inte ändamålsenlig och leder bland annat till dubbelbeskattning av begagnade produkter. Kemikalieskatten är en fiskal skatt i gröna kläder, som aldrig borde ha införts, skriver skattejuristen Robert Lönn.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv utlyser stipendium för bästa examensuppsats om skatter

TÄVLING Svenskt Näringsliv tar nu emot nomineringar till sin uppsatstävling för kandidat-, master- och magisteruppsatser skrivna om skatter.
NYHET Publicerad:

"Rättssäkerheten i skattelagstiftningen måste stärkas"

DEBATT Rättssäkerheten vid beskattning behöver stärkas omgående. Ofullständigt utredda lagförslag, bristfälliga konsekvensutredningar, orimliga remisstider och nonchalans mot Lagrådets kritik avskräcker, skriver skattechef Johan Fall och skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson.
NYHET Publicerad:

Stark kritik mot utvidgad kemikalieskatt

SKATT Kemikalieskatten har fått stark kritik från elektronikbranschen. Men i överenskommelsen mellan C,L, S och MP ska skatten inte avskaffas – tvärtom. Nu drabbas ännu en bransch.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv hyllar Amandas skatteuppsats

STIPENDIUM Amanda Östlund Tjernström. Lägg namnet på minnet. Hon är den första studenten som tilldelas Svenskt Näringslivs stipendium för bästa uppsats om skatter. Priset är på 15 000 kronor och delades ut på torsdagen.
NYHET Publicerad:

Tre av fyra svenskar underskattar hur mycket de betalar i skatt

KOMMENTAR Företagare kan göra skillnad och öka kunskapen om skatter. Idag visar hela 39 procent av företagen hela lönen på lönebeskeden men det behöver bli fler för att vi ska få en skattedebatt som handlar om hela skatten, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Norrlandsföretagare i uppror mot momshöjning

SKATT Från 6 till 25 procent. Höjd moms slår hårt mot Norrlandsföretagare som sysslar med naturturism. ”För vår bransch är det inget annat än en ren katastrof", säger Göran Widén, vd för Brändö Konferens & Fritidsby utanför Luleå.
NYHET Publicerad:

En budget som stimulerar arbete

SAMHÄLLSEKONOMI Moderaternas och Kristdemokraternas budget rymmer flera företagarvänliga reformer, enligt chefekonom Bettina Kashefi. "Det man gör för att förstärka jobbskatteavdraget är nödvändigt eftersom företagen skriker efter kompetens."
NYHET Publicerad:

Studentuppsats uppmärksammas

NYTT PRIS Amanda Östlund Tjernström är först att vinna Svenskt Näringslivs nyinstiftade uppsatstävling om skatter. Priset är på 15 000 kronor. "Stipendiaten skriver på ett initierat sätt om en av de senaste årens mest uppmärksammade skattefrågor för näringslivet", skriver juryns ordförande professor Claes Norberg i motiveringen.
NYHET Publicerad:

Näringslivstoppar sågar svenska skatter: "På väg åt fel håll"

SKATTER Höga skatter på arbete, ägande och entreprenörskap bromsar Sveriges konkurrenskraft, påpekade tunga näringslivsföreträdare och forskare under ett seminarium i samband med att Näringslivets Skattedelegation firade 100 år. ”Världen förändras och vi kan inte bara nöja oss med att hänga med, vi måste ta täten”, sa Jacob Wallenberg, ordförande Investor.
NYHET Publicerad:

Skattereformer som stärker konkurrenskraften

DEBATT Världens högsta marginalskatt måste bort, företagens vinstbeskattning måste vara konkurrenskraftig och rättssäkerheten i skattesystemet måste förbättras är några förändringar som Staffan Bohman, ordförande i Näringslivets Skattedelegation, förespråkar.
NYHET Publicerad:

Välkommet nej till digitalskatt

EU EU-kommissionen har förslagit en ny skatt på vissa digitala tjänster. Skatten skulle ha många negativa konsekvenser för svensk ekonomi. Det är välkommet att Magdalena Andersson står fast vid sitt nej till förslaget, säger Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Företagen behöver fortsatt tempo i skattearbetet

SKATTER Hur skattepolitiken blir de kommande fyra åren är svårt att sia om med tanke på det oklara läget i riksdagen. Samtidigt är det viktigt att inte tappa tempo i skattearbetet, enligt Johan Fall, chef för skatteavdelningen. ”Samtliga partier behöver ta sig i kragen”, säger han.
NYHET Publicerad:

Likgiltiga förvaltningsdomstolar fick advokat att hoppa av

RÄTTSSÄKERHET Ointresse från rätten fick advokaten Olle Flygt att sluta processa i förvaltningsdomstolarna. Numera väljer han att arbeta i allmänna domstolar och inför skiljenämnder, där allt fungerar mycket bättre, skriver nyhetstjänsten fplus.