Underskattade skatter ett demokratiproblem

NYHET Publicerad

SKATTER Svenska folkets kännedom om skatternas omfattning är ofta dålig, inte minst bland unga. Under ett seminarium konstaterades att underskattandet är ett demokratiproblem och att mer transparens krävs. "Det är en demokratisk rättighet att veta innehållet i välfärden och kostnaderna för att finansiera den", sa Anna-Karin Hatt, vd på Almega.

Nima Sanandaji, samhällsdebattör och forskare

Nima Sanandaji, forskare och samhällsdebattör

Foto: SÖREN ANDERSSON
Anna-Karin Hatt, it-minister.

Anna-Karin Hatt, vd Almega

Foto: JESSICA GOW / SCANPIX
Joacim Olsson

Joacim Olsson, vd Skattebetalarnas förening

Skatter utgör de flesta hushålls enskilt största utgift, men trots det är kännedomen om skatternas omfattning ofta dålig bland allmänheten.

Det konstaterades när Svenskt Näringsliv arrangerade ett seminarium utifrån den färska rapporten ”Underskattade skatter – en undersökning om vad svenska folket tror om skatternas omfattning”.

2003 gjordes en motsvarande undersökning som visade att allmänhetens genomsnittliga bedömning var att en vanlig löntagare betalade 40 procent av sin inkomst i skatt, medan den verkliga siffran var 60 procent. Rapporten från i år visar att underskattning inte har minskat, trots att skatternas omfattningar har gjort det. Idag betalar en vanlig löntagare 52 procent i olika skatter, men allmänheten tror i genomsnitt att nivån är 34 procent. Inte minst är underskattningen stor bland unga, mellan 15 och 29 år.

– Två av tre unga tror att skatterna totalt ligger under 30 procent, vilket är en väldigt stor underskattning. Liknande underskattning finns även i andra grupper. Dessutom visar rapporten att det finns en begränsad kännedom om vad arbetsgivaravgifterna innebär, sa Nima Sanandaji, rapportförfattare och samhällsdebattör.

Närmare 94 procent av de svarande underskattar nivån på hushållens faktiska skatter. I rapporten betonas vidare att arbetsgivaravgiften är ett exempel på förvillning, eftersom skatten är komplicerad och att namnet gör det svårt att identifiera den som en skatt på arbete.

Toivo Sjögren, chef för Opinionsundersökningar på TNS Sifo, menade att det under 2000-talet märkts en tydlig trend att intresset för skattefrågor har minskat.

Underskattningen av skatterna är ett demokratiproblem, konstaterade Anna-Karin Hatt, vd på Almega.

– Det är en demokratisk rättighet att veta innehållet i välfärden och kostnaderna för att finansiera den. När skatterna underskattas så är det ett problem och det finns ett arbete att göra redan i skolan. Det krävs transparens för att kunna fatta välgrundade beslut. Dessutom behövs ökad kunskap för att förstå hur arbetsgivaravgifter påverkar jobbskapande och där har vi ett jobb att göra för att förklara det, sa hon.

– Idag deklarerar många svenskar via sms, men hur många känner till innehållet i sin deklaration? Väldigt få, antagligen. Jag tror inte att man ska försvåra deklarerandet, men jag tror att myndigheter kan ta ett större ansvar för att informera, sa Joacim Olsson, vd på Skattebetalarnas förening, som även efterfrågade ett språkbruk i skattedebatten som inte fjärmar personer som inte sysslar med politik eller ekonomi.

Men undersökningen visar att det finns en grupp som har bättre koll på skatternas omfattning: företagare.

– Även om de också underskattar skatternas omfattning så har företagare bättre förståelse för skattenivån. Anledningen är att företagare är den enda grupp som direkt betalar in sina egna och sina anställdas skatter till Skatteverket, sa Nima Sanandaji, som även efterfrågade att arbetsgivaravgiften ska synas tydligare på löntagares lönebesked.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Flygbransch ser hellre miljövänligt bränsle än flygskatt

SKATT Flygskatten ger inte några tydliga miljöeffekter. Det menar till och med miljöorganisationerna. Ändå tänker regeringen gå vidare med förslaget. Om den ändå införs, varför inte göra som i Norge och använda skatteintäkterna till att öka tillgången på miljövänligt flygbränsle, menar den svenska flygbranschen.
NYHET Publicerad:

Glada miner efter utebliven skattehöjning

SKATTER Beskedet att regeringen backar från skatteförslaget om nya regler för delägare i fåmansbolag får många småföretagare att pusta ut och känna glädje. ”Fantastiskt roligt och skönt", säger företagaren Charlotta Holmquist.
NYHET Publicerad:

Skadliga skatteförslag skrotas

KOMMENTAR För näringslivet behövs åtgärder som stärker konkurrenskraften istället för de skadliga skattehöjningar som regeringen nu har stoppat i malpåse.
NYHET Publicerad:

Flygskatt kan slå ut tiotusentals jobb

SKATT Underlaget är otillräckligt, miljöeffekterna minimala och nästa alla remissinstanser är emot. Trots det går regeringen vidare med förslaget om flygskatt. Men om den införs kommer den att kosta minst 30 000 jobb, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten – ett handelshinder

KOMMENTAR Första juli börjar en ny kemikalieskatt att gälla. Den ska redovisas och betalas inom fem dagar. Näringslivet protesterar. I kölvattnet följer administrativt krångel, konkurrensnackdelar och inga positiva miljöeffekter, skriver skatteexpert Torbjörn Spector.
NYHET Publicerad:

Oklarhet kring nya regler för bolagsskatt

SKATT Regeringens förslag till ny bolagsbeskattning skapar frågetecken. Richard Hellenius, skatteexpert, vill se fler detaljer, som måste analyseras noga, innan det går att uttala sig fullt ut om förslagen.
NYHET Publicerad:

"Schabbla inte bort guldläget, regeringen"

DEBATT Regeringens företagarfientliga skattepolitik schabblar bort ett guldläge istället för att utnyttja det. Skattehöjningar på 80 miljarder kronor har lagts fram under mandatperioden, bland andra flygskatten och entreprenörsskatten. Det slår hårt mot konkurrenskraften och företagandet. Ansvaret vilar tungt på det politiska systemet, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Jobbmål kräver radikala reformer

ENKLA JOBB Regeringens mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Det förutsätter 340 000 nya jobb. För att de ska skapas krävs genomgripande åtgärder, anser vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatt slår hårt mot elektronikföretag

SKATTER Extremt obegåvat och ogenomtänkt! Så lyder Åke Larssons, vd för Special-Elektronik, dom över kemikalieskatten som införs den 1 juli. ”För oss väntar en stor administrativ börda som vi ännu inte har full kontroll på. Att skatten dessutom inte läggs på e-handeln snedvrider konkurrensen å de grövsta”, säger han.
NYHET Publicerad:

Nya 3:12-regler hotar entreprenörsviljan

ENTREPRENÖRSKATT Förslagen till nya 3:12-regler slår hårt mot företag i hela landet, men Stockholm får bära den tyngsta bördan. Kritiska företagare menar att förslagen dödar entreprenörsviljan. ”Det måste finnas incitament för att våga ta den risk det innebär att starta ett företag”, säger Charlotta Holmquist, medgrundare Manetos.
NYHET Publicerad:

”Vårbudgeten är skadlig för företagen”

VÅRBUDGETEN Trots att flera förslag redan har kritiserats, väljer regeringen att gå vidare med flygskatten och ändrade regler för entreprenörsskatten i vårbudgeten. Dessutom står dörren till en kilometerskatt fortfarande öppen. ”Regeringen borde fokusera på att stärka företagen, istället för att sänka oss”, säger Maud Spencer, vd Svalson och medlem i SME-kommittén.
NYHET Publicerad:

”Det finns ingen gräddfil i vården”

SKATT Regeringen planerar att förmånsbeskatta privata vårdförsäkringar. Det slår i första hand mot småföretagare och människor med lägre inkomster. Det vittnar både sjukvårdsföretagare och försäkringsbolag om. ”Det finns ingen gräddfil i vården, bara ett desperat behov av specialistvård”, säger en läkare.
NYHET Publicerad:

Flygskatt ett slag i luften

KOMMENTAR En nationell flygskatt har ingen positiv effekt på miljön. Dessutom verkar regeringen inte ta kritiken mot förslaget på allvar. Det vore ärligare att säga att skatten ska användas för att fylla på statskassan. Det skriver miljöexpert Maria Sunér Fleming och skattechef Johan Fall.  
NYHET Publicerad:

Massiv kritik mot förslaget om flygskatt

SKATTEKRITIK En skatt på avstånd som bromsar utvecklingen i Sverige. Dessutom en skatt som helt missar målet att vara en klimatnytta. Det är några av argumenten i skörden av remissvar där majoriteten är skarpt kritiska. ”Lyssna på kritiken och skrota skatten”, säger flygbranschen.
NYHET Publicerad:

Kilometerskatten långt ifrån avgjord

SKATTER I helgen gav regeringen besked om att man inte går vidare med utredningens förslag om kilometerskatt. Trots det blev Transportföretagens onsdagsseminarium fullsatt. Skatten är långt ifrån skrotad, blev slutsatsen.
NYHET Publicerad:

Företagen jublar när kilometerskatten skrotas

KILOMETERSKATTEN Regeringen väljer att skrota kilometerskatten tre dagar innan utredningen skulle ha presenterats. Företagare, branschorganisationer och politiker jublar över beslutet. ”Hoppas nu att utredningen hamnar där den hör hemma: i ett arkiv som ingen har nyckel till”, säger Pelle Sallin, företagare.
NYHET Publicerad:

Arla sänker utsläppen med 60 procent på vägarna

TV Arla ligger i täten i arbetet med att minska klimatpåverkan för transporter. Under drygt tio år har företaget minskat CO2-utsläppen med 60 procent och har målsättningen att minska med ytterligare 25 procent till år 2020.
NYHET Publicerad:

Sparbankerna hotas av en finansskatt

FINANSSKATT Sparbankerna varnar för att finansskatten kommer att slå hårt mot landsbygden. Både service och skatteunderlag är hotade när lokala kontor i landsbygdskommunerna kan tvingas stänga.  
NYHET Publicerad:

Regeringen backar efter företagarkritik

FINANSSKATTEN Regeringen ser över förslaget om en ny finansskatt efter kritik från flera remissinstanser. Svenskt Näringsliv anser att det är bra att regeringen hörsammar den massiva kritik som förslaget har fått. "Men det vore bättre med ett klart besked att förslaget dras tillbaka", säger skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

"Det skadligaste förslaget någonsin"

ENTREPRENÖRSKATT Andreas Löfström tog steget och startade företaget Miljöanalys Scandinavia AB. Ett år senare, driver han två bolag och ett tredje ligger i startgroparna. Men om de så kallade 3:12-reglerna införs kommer han behöva lägga ner det ena bolaget och inte starta det som är på gång.