"Jag ska hitta guldkornen i värderingsklimatet!"

NYHET Publicerad

PÅ NYTT JOBB Markus Uvell är ny medarbetare med uppdrag att göra Svenskt Näringsliv ännu bättre på att förstå svenska folkets inställning till näringslivet. Vad innebär det?

– Att Svenskt Näringsliv nu gör en kraftig satsning på opinionsanalys. Vi vill skapa en mer sammanhängande bild av det svenska opinionsklimatet och bättre förstå vilka drivkrafter som styr människors inställning till företagande och näringsliv.

Hur ser den inställningen ut idag?

– Jämför vi över tid så är grundinställningen idag mycket mer positiv, ingen ifrågasätter den fria företagsamheten. Det finns en stor sympati gentemot de mindre företagen, kombinerad med en stolthet kring våra stora, internationella svenska företag. Den debatten har vi så att säga vunnit.

Men inget gott som inte kan bli bättre?

– Just det. Fortfarande råder bristande insikter om de villkor som företagen verkar under, vilket ansvar och vilka personliga risker som särskilt de mindre företagarna tar varje dag. Dessutom är inställningen till vinst mycket tvetydig. De flesta människor inser behovet av vinster i ett företag, men är samtidigt positiva till åtgärder som minskar vinsten och inskränker möjligheten att använda den.

Det låter som att du har både ett analyserande och pedagogiskt uppdrag?

– Det kan man säga. Forskning visar att våra värderingar i princip är konstanta genom livet men att åsikterna som de ger, kan ta sig olika uttryck. Skall vi vara lite självkritiska har vi kanske överskattat betydelsen av de politiska sakfrågorna och lagt för lite tid på att berätta om verkligheten.

Och när det sker så blir det bättre diskussioner?

– Ja, det finns positiva kärnvärden som är djupt förankrade i den svenska folksjälen, till exempel inställningen till arbete, till flit och viljan att göra rätt för sig. Kan vi hitta fler såna guldkorn i värderingsklimatet och bygga vidare på dem, då ger det bra, pragmatiska samtal.

Kan du ge någotill exempelempel?

– Energidebatten, där arbetsgivare och fack för konstruktiva diskussioner. Den ökande individualismen i det svenska samhället, är ett annat. Den beskrivs ofta som ett problem men jag tror att det är tvärtom och positivt att människor tror på sin egen förmåga och vilja att ta ansvar för sin framtid.

Avslutningsvis, vad har du själv för bakgrund?

– Jag har varit bland annat PR-konsult hos Kreab och vd på Demoskop. Dessutom drev jag eget företag, United Minds, tillsammans med några kollegor och det gav mig stor respekt för dem som väljer att bli företagare. Allt det har strålat samman här och nu har jag det roligaste jobbet man kan ha.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Eftersatt infrastruktur hotar tillväxten

INFRASTRUKTUR De senaste 25 åren har Sverige investerat mindre i infrastruktur än resten av Europa. Det begränsar företagens möjligheter att växa och hämmar tillväxten. "Nu krävs en långsiktig strategi med fokus på bland annat underhåll, godstransporter och större marknader", sade Fredrik Bergström, WSP Analys & Strategi, under ett seminarium i riksdagen.
NYHET Publicerad:

Svensk infrastruktur på väg att spåra ur

INVESTERINGAR Svensk infrastruktur blottlägger stora brister. Botemedlet är en långsiktig strategi med fokus på bland annat drift och underhåll, logistik och godstransporter.
NYHET Publicerad:

Lyhört ledarskap leder rätt

ARBETSGIVARFRÅGOR Ledarstilen hos svenska näringslivschefer är en internationell framgångsfaktor. I framtiden krävs förmåga att skapa förutsättningar för andra och kapacitet att plocka fram det yttersta hos varje medarbetare.
NYHET Publicerad:

"Jag ska hitta guldkornen i värderingsklimatet!"

PÅ NYTT JOBB Markus Uvell är ny medarbetare med uppdrag att göra Svenskt Näringsliv ännu bättre på att förstå svenska folkets inställning till näringslivet, att hitta guldkornen i värderingsklimatet.
NYHET Publicerad:

Anläggningsbyggandet räddar byggbranschen

KONJUNKTUR Byggföretagen sitter nöjda i nuläget men oroar sig för framtiden. Det visar siffror från Konjunkturinstitutet. I det läget är regeringens satsning på infrastruktur mycket välkommen i branschen.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver reformer - snabbt

EKONOMI 500 000 nya jobb behövs om vi ska klara sysselsättningen och välfärden, visar en ny rapport från McKinsey. "En rimlig slutsats. Men vi klarar det inte under mandatperioden," säger arbetsmarknadsministern.
NYHET Publicerad:

Avskaffat lärarundantag steg i rätt riktning

En ny utredning vill ge högskolan äganderätt till forskningsresultat och innovationer som görs av forskare knutna till skolan. Det ska göra högskolorna mer intresserade av att kommersialisera sin forskning.
NYHET Publicerad:

"De har gjort oss maktlösa"

KOMMENTAR Vanmakten sprider sig. Det spelar ingen roll om det handlar om hemtjänst, prostatacancer eller en ny tand. Svenskar upplever att de är i underläge gentemot myndigheter.