Nicolinpriset

Svenskt Näringsliv delar årligen ut ett pris till Curt Nicolins minne. Priset ges till en eller flera personer som i samhällsdebatten gjort framstående insatser i Curt Nicolins anda – det vill säga bidragit till ökad förståelse för entreprenörernas, företagens och marknadsekonomins betydelse för samhällsutveckling och välstånd i Sverige.

Tidigare vinnare

 • 2016 Antonia Ax:son Johnson
 • 2015 Dan Olofsson
 • 2014 Alexander Husebye
 • 2013 Tove Lifvendahl
 • 2012 PJ Anders Linder
 • 2011 Janerik Larsson
 • 2010 Anders Johnson
 • 2009 Per T Ohlsson
 • 2008 Magnus Henrekson
 • 2007 Ronald Fagerfjäll
 • 2006 Johan Norberg