Nicolinpriset

Svenskt Näringsliv delar årligen ut ett pris till Curt Nicolins minne. Priset ges till en eller flera personer som i samhällsdebatten gjort framstående insatser i Curt Nicolins anda – det vill säga bidragit till ökad förståelse för entreprenörernas, företagens och marknadsekonomins betydelse för samhällsutveckling och välstånd i Sverige.

Tidigare vinnare

  • 2015 Dan Olofsson
  • 2014 Alexander Husebye
  • 2013 Tove Lifvendahl
  • 2012 PJ Anders Linder
  • 2011 Janerik Larsson
  • 2010 Anders Johnson
  • 2009 Per T Ohlsson
  • 2008 Magnus Henrekson
  • 2007 Ronald Fagerfjäll
  • 2006 Johan Norberg