Nicolinpriset

Svenskt Näringsliv delar årligen ut ett pris till Curt Nicolins minne. Priset ges till en eller flera personer som i samhällsdebatten gjort framstående insatser i Curt Nicolins anda – det vill säga bidragit till ökad förståelse för entreprenörernas, företagens och marknadsekonomins betydelse för samhällsutveckling och välstånd i Sverige.

Curt Nicolin (1921-2006) var civilingenjör och företagsledare. Han var bland annat VD för ASEA, idag en del av ABB.

Under åren 1976-1984 var Curt Nicolin ordförande för SAF, Svenska Arbetsgivareföreningen. Som ordförande för SAF engagerade han sig med kraft för den fria företagsamheten. Han var drivande i kampen mot de löntagarfonder som gradvis skulle ha socialiserat näringslivet.

Nominera

Nu är det dags att nominera 2017 års Nicolinpristagare.

Vem tycker du bör få priset? Nomineringsperioden pågår till den 30 april. Prissumman är 50 000 kronor.

Tidigare vinnare

 • 2016 Antonia Ax:son Johnson
 • 2015 Dan Olofsson
 • 2014 Alexander Husebye
 • 2013 Tove Lifvendahl
 • 2012 PJ Anders Linder
 • 2011 Janerik Larsson
 • 2010 Anders Johnson
 • 2009 Per T Ohlsson
 • 2008 Magnus Henrekson
 • 2007 Ronald Fagerfjäll
 • 2006 Johan Norberg