Nicolinpriset 2017

TV Publicerad
video spelare

Vet du någon som bidragit till ökad förståelse för entreprenörernas, företagens och marknadsekonomins betydelse för samhällsutveckling och välstånd i Sverige? Nominera din favoritkandidat senast 30 april.