Dags att återuppbygga civilförsvaret

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Satsningar på totalförsvaret är ett sätt att få fart på svensk ekonomi i kristider, skriver Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor. Han varnar också för att budgeten för den civila delen inte räcker när behoven blir tydliga under de kommande åren.

Karl Lallerstedt

"Det är oroväckande att försvarsberedningens anslagsförslag för den civila delen av totalförsvaret 2021–2025 endast svarar mot en mycket liten andel av de kostnader som myndigheterna själva uppgett att totalförsvaret kommer att kosta", skriver Karl Lallerstedt.

Sverige genomgår en kris som i resten av Europa ofta beskrivs som den värsta sedan andra världskriget. Om den beskrivningen stämmer eller inte är det för tidigt att slå fast, men det råder inte någon tvekan om att många har dött, väldigt många fler har blivit av med sina arbeten och andra har sett sina företag – kanske livsverk – gå i kras. Det vi också vet redan i detta tidiga skede är att den svenska krisberedskapen varit undermålig. Det saknades både beredskapslager och en adekvat struktur att koordinera och leda hela den offentliga sektorns pandemihantering – och dess följdeffekter.

Det vi också kan vara säkra på är att det inte kommer att vara den sista kris som Sverige ställs inför. Regeringen har redan sedan några år tillbaka fattat beslut om att återskapa ett totalförsvar, och tanken är att detta skall hänga ihop med krisberedskapen. Detta är klokt.

Men det som är oroväckande är att försvarsberedningens anslagsförslag för den civila delen av totalförsvaret 2021–2025 i rapporten Motståndskraft endast svarar mot en mycket liten andel av de kostnader som myndigheterna själva uppgett att totalförsvaret kommer att kosta. Dessutom har de flesta av myndigheterna inte inkluderat investeringskostnader, utan endast kostnader rörande den egna myndigheten. Utöver detta är en del av kostnadsuppskattningarna hemligstämplade. Sammanställer man de öppna kostnaderna – som både exkluderar vissa investeringskostnader och hemligstämplat material – överstiger de totalt 60 miljarder kronor för perioden 2021–2025.

Försvarsberedningens förslag i Motståndskraft innebar att de totala satsningarna på den civila delen av totalförsvaret skulle uppgå till 4,2 miljarder mot slutet av femårsperioden, dvs 2025. Det innebär kostnader långt lägre än vad myndigheterna själva säger krävs.

Samtidigt befinner vi oss i en situation där den svenska ekonomin kommer att lida av nedsatt efterfrågan de kommande åren, som resultat av företag har gått in konkurs, ökad arbetslöshet och en omvärld med minskad efterfrågan på grund att alla länder har drabbats. För att möta denna nedsatta efterfrågan behövs både monetära åtgärder för att öka likviditeten och säkerställa att företag får tillgång till nödvändigt kapital. Det behövs tillfälliga stöd för att bidra till att täcka företagens fasta kostnader. Utan företag kan vi inte återstarta Sverige. Men utöver detta kommer det också behövas åtgärder där staten bidrar till efterfrågan i ekonomin genom samhällsnyttiga investeringar och upphandlingar.

Krisberedskapen och totalförsvaret skulle utgöra ett mycket lämpligt område att satsa på för att bidra till att öka efterfrågan i ekonomin. Investeringarna behövs på riktigt, och de stora kostnaderna kommer i början när vi bygger upp ett nytt system. När sedan investeringarna väl är gjorda, och ekonomin förhoppningsvis återgått till ett mer normalt läge är de löpande kostnaderna för att hålla systemet ”i snurr” betydligt lägre.

Eftersom våra folkvalda representanter i Försvarsberedningen, försvarsutskottet, riksdagen, och även regeringen saknar ett fullgott informationsunderlag för kostnadsbehoven för de civila delarna av totalförsvaret har politikerna – och därmed Sverige – ett problem. Det blir ännu svårare för civilt försvar att konkurrera om budgetens begränsade resurser när andra utgiftsområden idag är lättare att konkretisera. Så länge avgörande beslut kring ambitionsnivåer och organisationsstrukturer inte fattats är kostnadsuppskattningar för civilt försvar omöjliga.

Risken är därför överhängande att vi kommer ha en budget för det civila försvaret som är alldeles för liten när bilden av de konkreta behoven blir tydliga under perioden 2021–2025.

Men verkligheten är att vi står inför omfattande behov som vi ännu inte har konkretiserat – trots att ett beslut som gäller fem år framåt måste fattas redan i år. Lösningen är enkel, och det är att tilldela investeringsmedel för den civila delen av totalförsvaret för de kommande åren som inte ännu är preciserade. Man kan till exempel tänka sig en ram för de kommande fem åren, som skulle kunna skapa en flexibilitet både vad gäller inriktning och tid. Om dessa medel skulle visa sig inte behövas (en obefintlig risk) skulle det knappast vara svårt för den dåvarande regeringen har att hitta alternativa bruk för pengarna.

Alternativet är att vi under de kommande åren upptäcker våra behov, men måste vänta tills nästa försvarsperiod, 2026–2030 innan vi kan börja åtgärda dem. Mot den hotbild vi står inför är detta inte ett acceptabelt alternativ.

Artikeln först publicerad i Frivärld 2020-06-04

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så stoppas brottsvågen mot företagarna

SÄKERHETSPODDEN ”Nu måste polis, övriga myndigheter, civilsamhälle och näringsliv tillsammans ta tillbaka områden som är hårt drabbade av brottslighet”. Det säger Magnus Lindgren, generalsekreterare för stiftelsen Tryggare Sverige, i senaste avsnittet av Svenska säkerhetspodden.
NYHET Publicerad:

Tips för att undvika en it-attack

SÄKERHETSPODDEN Rensa bort gamla appar och programvaror, se till att virusskydd och brandvägg fungerar. Se där, några tips från säkerhetsexperten Anne-Marie Eklund Löwinder för att slippa it-attacker.
NYHET Publicerad:

Så undviker du internetbedragare

SÄKERHETSPODDEN Bedragare ringer, mejlar och sms:ar för att försöka lura av oss uppgifter. Kunskapen och förståelsen för internetbedrägerier måste öka, anser bedrägeriexperten Jan Olsson.
NYHET Publicerad:

Dags att återuppbygga civilförsvaret

KOMMENTAR Satsningar på totalförsvaret är ett sätt att få fart på svensk ekonomi i kristider, skriver Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor. Han varnar också för att budgeten för den civila delen inte räcker när behoven blir tydliga under de kommande åren.
NYHET Publicerad:

Bedrägerierna du behöver hålla utkik efter

SÄKERHETSPODDEN I första avsnittet av Svenska säkerhetspodden listar Nigel Iyer, internationell bedrägeriexpert, sju olika typer av bedrägerier och korruption och berättar om vad som kännetecknar brotten och vad man kan göra för att undvika dem.
NYHET Publicerad:

Inställt vårmöte för NSD Södra regionen

KONFERENS Arbetsgruppen för NSD Södra regionen har beslutat att inte arrangera något möte för medlemmarna under våren 2020.
NYHET Publicerad:

Näringslivets roll i totalförsvaret

KOMMENTAR Folk och försvars nyss avslutade rikskonferens i Sälen lade stor tonvikt vid behovet av att bygga upp ett nytt totalförsvar. Näringslivet kommer att behöva ges en tydlig roll i detta arbete. Men vad får det kosta?
NYHET Publicerad:

Finansieringen av civilförsvaret måste säkras

KOMMENTAR Notan för det framtida totalförsvaret lär bli högre än vad politiken räknar med. Regeringen och riksdagen måste ta sitt ansvar för rikets säkerhet och säkra finansieringen av det civila försvaret, skriver Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor.
NYHET Publicerad:

EU-kampanj: Digital brottsvåg ska stoppas

SÄKERHET Hot, cyberattacker och dataintrång. It-brotten ökar, småföretagare är en vanlig måltavla. Vd-bedrägerierna kostar årligen hundratals miljoner kronor, säger kriminalkommissarie Jan Olsson, vid Nationellt It-Brottscentrum.
NYHET Publicerad:

Brotten mot företagare måste prioriteras

DEBATT Att driva företag ska vara tryggt. Så är det inte i dag. Bland annat överväger var femte handlare att sälja eller stänga butiken. Ansvaret vilar tungt på politikerna. Det är hög tid att prioritera den lågprioriterade mängdbrottsligheten som kostar svenska företag stora summor, skriver vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

SÄPO:s nya vägledningar inom säkerhetsskydd

SÄKERHET Säkerhetspolisen har publicerat nya vägledningar inom säkerhetsskydd.
NYHET Publicerad:

MSB:s säkerhetsskyddsutbildningar

I och med den nya säkerhetsskyddslagen som trädde i kraft 1 april vill vi passa på att uppmärksamma NSD-nätverket på följande utbildningar som MSB erbjuder.
NYHET Publicerad:

Elefanten i rummet – hur ska totalförsvaret finansieras?

DEBATT Det sägs ofta att ”säkerhet måste få kosta”. Detta är helt korrekt, men frågan är för vem? Näringslivet ställer gärna upp och gör sin bit, men staten måste ta sitt ansvar som garant för säkerheten och allmännyttan. Det finns inga gratisluncher eller magiska genvägar, skriver Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor.
NYHET Publicerad:

Akut att stoppa cyberbrottsligheten – så ska det gå till

IT-SÄKERHET I ljuset av den stora säkerhetsläckan från 1177 Vårdguiden är frågan hur Sverige ska stärka sin IT-säkerhet viktigare än någonsin. På Näringslivets Säkerhetsdelegations årsmöte diskuterades hur svenska företag och myndigheter kan arbeta för att stå emot den växande cyberbrottsligheten.
NYHET Publicerad:

Anförande om totalförsvar på Rikskonferensen i Sälen

Jag har blivit ombedd att tala om ”offentlig-privat samverkan”. Då finns det ett ämne som är större och viktigare än alla andra, och det är det framtida totalförsvaret.
NYHET Publicerad:

”Vi är på väg att förlora rättssäkerheten”

KOMMENTAR Brotten är brutalare, ökar i antal och kostar samhället stora summor. Ett sätt att bryta den negativa utvecklingen är att tillsätta en "Säkerhetsberedning", skriver Karl Lallerstedt, säkerhetsexpert.
NYHET Publicerad:

Tuffare policy ska avskräcka från industrispionage

EU Svenskt Näringsliv har, inom ramen för Business Europé, varit med och tagit fram en policy om industrispionage.
NYHET Publicerad:

Sämre skydd för företagshemligheter

KOMMENTAR Första juli börjar en ny lag att gälla som skyddar företagshemligheter. Den inkluderar inte straffansvar för anställda. Jurist Christina Wainikka undrar varför företagens viktigaste instrument för att skydda innovationer inte värnas.
NYHET Publicerad:
NYHET Publicerad:

Effektivt totalförsvar kräver engagerade företag

KOMMENTAR Informationsutbyte med det offentliga, rimlig ersättning för åtaganden och likvärdiga förutsättningar mellan företag. Det är näringslivets krav för att engagera sig i totalförsvaret, skriver säkerhetsexpert Karl Lallerstedt.