Detta är NSD

Centrala delegationen

Inom NSD finns en central delegation som koordinerar och ger stöd åt regionernas verksamhet, initierar och driver utvecklingsprojekt, bidrar till kompetensutveckling inom strategiska områden och ger råd till Svenskt Näringsliv i arbetet med säkerhetsfrågor. NSDs centrala delegation utdelar Svenskt Näringslivs årliga säkerhetsstipendium.

Regionverksamhet

Basen i NSD är verksamheten i de sex regionerna: Södra, Västra, Östra, Stockholm, Bergslagen och Norra. Varje region leds av en ordförande med stöd av en arbetsgrupp. Samarbete sker med Svenskt Näringslivs regionkontor. Varje region anordnar möten om säkerhetsfrågor.

Heltäckande kontaktnät

NSD har kontinuerlig kontakt med medlemmar, myndigheter, polis och säkerhetsföretag – dvs. direkt kontakt med såväl verkligheten som väsentliga aktörer inom området.

Kompetens

NSD har bred kompetens i alla frågor som rör säkerhet. I de fall vi inte själva har spetskompetens, har vi kunskap om var kompetensen finns. Våra råd hjälper företag att identifiera problem och komma vidare i rätt riktning.

Vi påverkar opinionen

NSD har mediakontakter för att sprida kunskap om medlemmarnas säkerhetsproblem och behov.

Vi påverkar regelverket/politiker/ lagstiftare

NSD:s arbete för påverkan syftar till:

  • att regelverket kring säkerhetsfrågor ska fungera i praktiken och i företagens vardag
  • att främja acceptans för regelverk/system – genom att hitta balansen mellan företagets behov av säkerhet och individens behov av integritet/trygghet.

Vi har informationsutbyte

NSD arbetar aktivt med utbyte av information – både nationellt och internationellt samt mellan privat och offentlig sektor. Vi har kontakter med:

  • företag
  • myndigheter
  • organisationer
  • universitet och högskolor
  • föreningar

Seminarier

Vi arrangerar seminarier i vitt skilda ämnen och ofta i samverkan med andra organisationer.

Medlemskap

Ansökan om medlemsskap i NSD finner du här.