KURS Län: Stockholms län

Grundkurs i Modern Riskhantering

Varför riskhantering?
All verksamhet innebär risktagande. Risktagandet har två sidor, framgång och motgång. Avsikten med verksamheten är naturligtvis att nå framgång. Men hur balanserar man chans och risk? Riskhantering handlar alltid om avvägning och gränssättning, att bedöma om utsikterna till framgång väger över. Hot mot möjlighet? Och vad är det som absolut inte får hända?

Ökad konkurrens, fler omvärldskrav, internationalisering, outsourcing etc.ställer höga krav på företagens och organisationernas medvetna risktagande. De kritiska affärs- och verksamhets-processerna måste skyddas mot olika former av hot och risker, som kan leda till allvarliga marknads-, förtroende, informations- eller kapitalförluster av varierande slag.I värsta fall blir det en överlevnadsfråga. Samtidigt måste verksamheten utvecklas. Den får inte stagnera och bara handla om skydd och förvaltning.

ERM är ett strategiskt ledningsverktyg och syftar till bättre beslutsfattande i avgörande frågor där mycket står på spel. Riskmedvetenhet måste genomsyra hela verksamheten för att konkurrenskraften och tillväxten ska tryggas. Förluster ska minimeras och förebyggas på ett optimalt sätt.

Datum och tid

  • Tisdag 15 april 2008, kl. 12:00 – 12:00

  • Onsdag 16 april 2008, kl. 12:00 – 12:00

  • Torsdag 17 april 2008, kl. 12:00 – 12:00

Plats

Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby