KURS Län: Stockholms län

Grundkurs i Modern Riskhantering

Varför riskhantering?

Ökad konkurrens, fler omvärldskrav, internationalisering, outsourcing etc.ställer höga krav på företagens och organisationernas medvetna risktagande. De kritiska affärs- och verksamhetsprocesserna måste skyddas mot olika former av hot och risker, som kan leda till allvarliga marknads-, förtroende, informations- eller kapitalförluster av varierande slag. I värsta fall blir det en överlevnadsfråga. Samtidigt måste verksamheten utvecklas. Den får inte stagnera och bara handla om skydd och förvaltning.

ERM är ett strategiskt ledningsverktyg och syftar till bättre beslutsfattande i avgörande frågor där mycket står på spel. Riskmedvetenhet måste genomsyra hela verksamheten för att konkurrenskraften och tillväxten ska tryggas. Förluster ska minimeras och förebyggas på ett optimalt sätt.

Svåra och viktiga arbetsuppgifter

ERM har en vid spännvidd och inrymmer många olika perspektiv. Det kräver både allmänna kompetenser och specialistkompetenser och i samverkan. Många får arbetsuppgifter som har att göra med riskhantering utan att vara riktigt väl förberedda. Detta är en grundkurs som ger Dig en bred plattform att börja din egen utveckling från.

Vilka har nytta av kursen?

Alla som inom näringsliv och offentlig förvaltning ansvarar för verksamhetsstyrning, kvalitet, riskhantering, säkerhet, beredskap, produktion, ekonomi, inköp, information, finans, försäkring, inköp etc.

Mål för kursen: Efter kursen har du fått

 • en helhetssyn på ERM
 • en inblick i riskhanteringsprocessen
  -grundläggande generella styrdokument och riktlinjer
  -olika beslutsmodeller och analysverktyg
 • en kännedom om viktiga begrepp
 • en förståelse för en organisations risker
 • delta i diskussioner om egna praktiska uppgifter och problem och exempel på de vanligaste praktiska sätten att gå tillväga
 • fått tips om hur Du gör en presentation av exponeringar och rekommenderade åtgärder för ledningen som underlag för beslut och handlingsprogram
 • information om vart Du kan vända Dig för utbildning och vidare utveckling inom ERM

Dokumentation: A4 pärm samt en CD med samtliga föreläsares dokumentation. Tips på länkar och litteratur. Info om SWERMA och NSD

Anmälan: Anmälan görs på www.swerma.se eller till e.eliasson@tele2.se

Deltagaravgift: 15.400 kr exklusive moms, 1.500 kr i rabatt för medlemmar i NSD och SWERMA. Fakturering av deltagaravgiften sker från SWERMA .

Vid avbokning återbetalas 100 % av kursavgiften om den görs senast sex veckor före kursen, 50 % av avgiften om den görs senast fyra veckor före kursen och 25 % av avgiften om den görs senast tre veckor före kursen.

OBS! Om Du får förhinder kan Du överlåta platsen till någon annan. Detta ska i så fall meddelas senast en vecka före kursens början.

Lokal: Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby. Tel: 08-50648300.

Logi: Önskan om logi anmäls på anmälningsblanketten. Logi 1.050 kr per natt (inkl moms) betalas av deltagaren direkt till hotellet vid utcheckning.

I deltagaravgiften ingår kurs, kursdokumentation och samtliga gemensamma måltider.

För närmare upplysningar

Eva Eliasson

e.eliasson@tele2.se

Tel.: 0703-456052

Information om behandling av personuppgifter

Denna information lämnas med anledning av personuppgiftslagen (PuL). När Du anmält Dig finns Dina personuppgifter i ett dataregister hos SWERMA. Uppgifterna behövs för att administrera kursen. De sparas hos SWERMA och kan komma att användas vid återkommande kontakter.

Reservation för smärre förändringar.

Datum och tid

 • Tisdag 16 mars 2010, kl. 09:30 – 14:00

 • Onsdag 17 mars 2010, kl. 09:30 – 14:00

 • Torsdag 18 mars 2010, kl. 09:30 – 14:00

Plats

Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby, Täby

Pris

15 400 kr exklusivemoms