KURS Län: Stockholms län

Grundkurs i Säkerhet

Kursens mål

Kursen ska ge så god allmän kunskap om säkerhet att deltagarna efter kursen ska kunna genomföra en enklare riskanalys och säkerhetsplanering samt utbildning och uppföljning av säkerhetsskyddet vid det egna företaget.

Målgrupp

Kursen riktar sig till blivande säkerhetschefer, medarbetare till säkerhetschefer, fastighetschefer, administrativt ansvariga samt övriga med ansvar för säkerhet.

Kursform

Kursen är en internatkurs där kvällsarbete förekommer. Deltagarnas möjligheter att knyta kontakter med varandra för utbyte av erfarenheter är en icke oväsentlig del av kursens syfte. Kursledningen rekommenderar således att deltagarna bor på hotellet.

Anmälan görs på www.swerma.se eller till e.eliasson@tele2.se

Deltagaravgift: 12.500 kr (exklusivemoms).

För företag som är anslutna till SWERMA och NSD ges en kursrabatt på 1.500 kr. Kursavgift måste vara betald senast två veckor (14 kalenderdagar) före kursstart. Fakturering av deltagaravgiften sker från SWERMA då anmälan inkommit.

Vid avbokning, återbetalas 100% av kursavgiften om den görs senastsex veckor före kursen, 50% av avgiften om den görs senast fyra veckor före kursen och 25% återbetalas av avgiften om den görs senast tre veckor före kursen.

OBS! Om Du får förhinder kan Du överlåta platsen till någon annan. Detta ska i så fall meddelas senast en vecka före kursens början.

Plats: Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby. Tel: 08-506 48300.

Logi 1050 kr (inkl moms) per natt som betalas av deltagarna själva vid utcheckning från konferenshotellet. (reservation för smärre förändring)

Information om behandling av personuppgifter Denna information lämnas med anledning av personuppgiftslagen(PuL). När Du anmält Dig finns Dina personuppgifter i ett dataregister hos SWERMA. Uppgifterna behövs för att administrera kursen. De sparas hos SWERMA och kan komma att användas vid återkommande kontakter.

Kursledare Eva Eliasson, 08-712 34 14, 0703-456052, e.eliasson@tele2.se

Datum och tid

  • Tisdag 2 februari 2010, kl. 09:00 – 16:15

  • Onsdag 3 februari 2010, kl. 09:00 – 16:15

  • Torsdag 4 februari 2010, kl. 09:00 – 16:15

Plats

Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby, Täby

Pris

12 500 kr (exklusivemoms)