KURS Län: Stockholms län

Grundkurs i Strategisk Informationssäkerhet

Den internationella informationssäkerhetsstandarden, Ledningssystem för Informationssäkerhet, SS ISO/IEC 27001 och 27002, ingår som en integrerad del i kursen. Kursen ger därför dig som arbetar på en myndighet kunskap om att införa ledningssystem för informationssäkerhet enligt Vervas föreskrift om statliga myndigheters arbete med säkert elektroniskt informationsutbyte, VERVAFS 2007:2

Utvecklingen inom informationsteknologin ger stora möjligheter för kommunikation och utveckling av kunskaper och kompetens men också ökade risker kring sårbarhet, spridning och sekretess. Kursen ger Dig värdefull kunskap som underlag för att bedöma och införa nödvändiga säkerhetsåtgärder för att hantera hotbilden och de krav som ställs på din organisation. Du erbjuds en unik informationssäkerhetsutbildning med erfarna lärare utifrån en praktisk bas.

Kursens mål

Kursen ska ge insikt om det beroende och den sårbarhet som informationsteknologin innebär för dagens företag och myndigheter. Efter kursen ska deltagarna kunna initiera arbetet med sårbarhetsanalyser, genomförandet av skyddsåtgärder, utbildning och kontroll av informationssäkerhetsarbetet. Det är viktigt att du kan ta aktiv del i informationssäkerhetsarbetet som kompetent kravställare tillsammans med interna och externa experter för att kunna införa ett ledningssystem för informationssäkerhet.

Målgrupp

Alla med ett ansvar för en verksamhets information och det kan vara; Informationsansvariga, Administrativa chefer, Verksamhetsansvariga, Säkerhetschefer, biträdande säkerhetschefer och övriga med ansvar för IT- och informationssäkerhet.

Kursform

En del i kursen bygger på deltagarnas engagemang i grupparbeten där ni aktivt jobbar med ämnet. Kursen är en internatkurs där kvällsarbete förekommer. Deltagarnas möjligheter att knyta kontakter med varandra för utbyte av erfarenheter inom informationssäkerhetsområdet är en icke oväsentlig del av kursens syfte. Kursledningen rekommenderar således att deltagarna bor på hotellet under kurstiden.

Dokumentation

Kursdokumentationen är mycket riklig och inkluderar bland annat checklistor för att kunna värdera informationssäkerheten samt handbok till standarden SS ISO/IEC 27001. Förutom dokumentation av samtliga föredrag ingår en komplett informationssäkerhetshandbok, informationssäkerhetsmallar och webbfavoriter på CD.

Medverkande

Jan-Olof Andersson, Läkemedelsverket

Jimmy Arvidsson, JA Konsulting

Conny Larsson

Per Löfgren, Bankgirocentralen

Klas Schöldström, NSEC Network Security AB

Mikael Simovits, Simovits Consulting

Kursledare: Eva Eliasson 08-712 34 14, 0703-456052, e.eliasson@tele2.se

Anmälan: Anmälan görs på formulär som du hittar på SWERMAs hemsida, www.swerma.se. Anmälan kan också göras via mejl till info@swerma.se. Bekräftelse skickas så fort anmälan inkommit. Övrig information skickas ut ca 10 dagar före kursstart.

Deltagaravgift: 15 400 kr (exklusivemoms). Logi 970 kr per natt (inkl moms) som betalas av deltagarna själva vid utcheckning från konferenshotellet. (Reservation för smärre förändring). För företag som är anslutna till SWERMA och NSD ges en kursrabatt på 1.500 kr. Kursavgiften ska vara betald senast två veckor (14 kalenderdagar) före kursstart. Vid avbokning, återbetalas 100 % av kursavgiften om den görs senast sex veckor före kursen, 50% av avgiften om den görs senast fyra veckor före kursen och 25 % av avgiften om den görs senast tre veckor före kursen.

OBS! Om Du får förhinder kan Du överlåta platsen till någon annan. Detta ska i så fall meddelas skriftligen senast en vecka före kursens början.

Plats: Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby. Tel: 08-506 48300.

Information om behandling av personuppgifter

Denna information lämnas med anledning av personuppgiftslagen (PuL). När Du anmält Dig finns Dina personuppgifter i ett dataregister hos SWERMA. Uppgifterna behövs för att administrera kursen. De sparas hos SWERMA och kan komma att användas vid återkommande kontakter.

Datum och tid

  • Tisdag 13 april 2010, kl. 09:30 – 16:00

  • Onsdag 14 april 2010, kl. 09:30 – 16:00

  • Torsdag 15 april 2010, kl. 09:30 – 16:00

Plats

Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby, Täby

Pris

15 400 kr (exklusivemoms)