SEMINARIUM / MÖTE Län: Västra Götalands län

NSD Höstmöte 2018

Fredagen den 7 december

Nuläge, Trender och Attityder

08.30 Registrering och kaffe

08.50 Inledning
Regionordförande Åke Söderberg hälsar välkomna.

09:00 Västfastigheter
Presentation av verksamheten

09.10 Vad händer vid våra gränser?
Tullverket ger oss en aktuell lägesbild.

10.00 Hur mår Göteborg?
Anders Börjesson, Polisintendent, chef lokalpolisområde City berättar.

10.50 Trender och attityder hos unga
Kristoffer Lindgren från MiniMaria Göteborg berättar.

11.40 Lunch
I egen regi

12.40 Drogförebyggande arbete på GKN Aerospace Sweden AB
Katarina Kamp och Carina Tapper från företagshälsovården GKN informerar

13.20 Att vända trenden?
Jehan Mansour från Gårdstensbostäder berättar om hur man lyckats vända trenden i Gårdsten.

14.30 Avslutning

Konferensavgift: Medlem 0:-
Ej medlem 500:- exkl. moms
Deltagarna faktureras i efterhand av Svenskt Näringsliv.

Adress: Södra Porten, intill Flöjebergsgatan 2A
Upplysningar: Åke Söderberg, 070-7613771, ake.soderberg@stadshuset.goteborg.se

Anmälan Anmälan görs direkt på NSD:s hemsida: www.svensktnaringsliv.se/nsd
Sök upp Västra regionens höstmöte under Aktiviteter. Klicka på knappen ”Anmäl dig”.

Anmälan är bindande. Vi måste ha Din anmälan senast 30 november.
Antalet platser är begränsade, så vänta inte med Din anmälan!