SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms län

NSD: Inbjudan årsseminarium 2019

Teman för dagen:
Cybersäkerhet och hoten mot företag

Den nya säkerhetsskyddslagen

Internationell instabilitet och hur det kan påverka företagens framtid (TBC)

Näringslivets roll i krisberedskap och det framtida totalförsvaret

Talare:
Klas Friberg, Generaldirektör SÄPO

Dan Eliasson, Generaldirektör MSB

Anne-Marie Eklund Löwinder, Säkerhetschef Internetstiftelsen i Sverige

Janne Haldesten, Ordförande SIG Security

Hans-Christian Hagman, Chefsanalytiker UD (TBC)

Cybersäkerhet, talare från SÄPO, MUST och FRA

Säkerhetsskyddslagen, talare från SÄPO

Internationell instabilitet, talare från UD/FOI (TBC)

Näringslivets roll i krisberedskap och det framtida totalförsvaret, talare från MSB

Seminariet är denna gång kostnadsfritt och inkluderar lunch, med kaffe från 09:30, och avslutning med kaffe.

Varmt välkomna

Plats

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm