SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms län

NSD: Inbjudan årsseminarium 2019

Program för dagen:

9.30 Kaffe

10.00 Seminariestart
Välkomna: Thomas Lundin, Ordförande i Näringslivets Säkerhetsdelegation

Cybersäkerhet och hoten mot företag
Hur ser de faktiska hoten mot företagen ut?
Talare från SÄPO, MUST & FRA

Vad kan vi göra åt det?
Reflektioner kring den presenterade hotbilden och åtgärdsmöjligheter för enskilda företag
Janne Haldesten, Ordförande SIG Security

Hur kan Sverige bli bättre på att skydda våra företag?
Reflektioner kring den presenterade hotbilden + policymöjligheter
Anne-Marie Eklund Löwinder, Säkerhetschef Internetstiftelsen i Sverige
Björn Weigel, författare ”Digitaliseringens baksida – cyberhotets komponenter och konsekvenser
Lars Nicander, chef CATS vid Försvarshögskolan
Pål Jonson, Riksdagsledamot i Försvarsutskottet för M

11.30-12.20 Lunch

Internationell instabilitet och hur det kan påverka företagens framtid
Mike Winnerstig, Chef för säkerhetspolitiska enheten FOI

13.10-13.30 Kaffe

MSB:s syn på den framtida krisberedskapen och totalförsvaret, och näringslivets roll
Dan Eliasson, Generaldirektör MSB

Den nya säkerhetsskyddslagen och vad den innebär för företag
Klas Friberg, Generaldirektör SÄPO

Frågor från publiken till MSB och SÄPO
Avslut

15.00 Kaffe

Har ni frågor eller fått förhinder kontakta: Anna Antonsson

Plats

Industrisalen, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm