SEMINARIUM / MÖTE Län: Västra Götalands län

NSD Västra regionen - höstmöte

Välkommen till västra regionens höstkonferens!

I år är krishantering temat för konferensen, ett alltid lika aktuellt ämne som måste beaktas i små som stora verksamheter. Kriser inträffar förr eller senare men konsekvenserna och utgången avgörs av hur förberedd man är.

Under veckan pågår en militär krishanteringsövning i Göteborg och vi tar tillfället att låta detta bli ett inslag i höstkonferensens program.

Pandemi – ett globalt och lokalt hot
Forskarna är eniga om att fler pandemier kommer att inträffa. Det som är oklart är när det sker och i vilken omfattning. Hur påverkar det samhället och företagen? Vad kan man göra för att förbereda sig? Smittskyddsläkare Charlotte Larsson redogör för detta.

Modern krishantering
• Vilka kriser är mest frekventa och hur påverkar dessa företag och organisationer?
• Vad är viktigt att ta fasta på i hanteringen av en kris?
• Vad är framgångsfaktorerna för att komma tillbaka till normal verksamhet?

Detta och mycket mer kommer Lars-Ove Wennblom från CMA att tala om. I föreläsningen kommer exempel från verkliga livet att lyftas fram.

Hur arbetar media vid kriser?
Hur tänker en journalist? Hur bemöter vi en journalist när en kris inträffar i företaget eller organisationen? Hur förbereder vi våra budskap – vad skall vi säga? Svaren på dessa frågor ges av Dan Sporrong, lärare på journalisthögskolan och tidigare nyhetsreporter på SVT Aktuellt och Rapport.

Information om översynen av "Skyddslagen"
Olof Egerstedt är regeringens utredare av förändringar i "Skyddslagen", det vill säga den lag som handlar om skydd av samhällsviktiga anläggningar m m. Olof ger oss en bild av läget i utredningen och vi kan ställa frågor och ge synpunkter.

Förevisning ”Skyddslagens” tillämpning
Hur kan Försvarsmakten bistå samhället i övrigt genom att hjälpa till med att skydda samhällsviktiga anläggningar. Föreliggande metodanvisningar för att skydda Göteborgs hamn och farleder samt el, vatten och tele/data i Göteborgs- och Sjuhäradsregionen kommer att förevisas vid en rundvandring på området.

Konferensavgift: 300 kr exklusivemoms (inkluderar konferens och måltider)

Anmäl dig senast den 12 oktober till marianne.bouvin@svensktnaringsliv.se eller använd anmälningstalongen i bifogat program.

Varmt välkommen till en förhoppningsvis trevlig och givande konferens.

Datum och tid

  • Fredag 19 oktober 2007, kl. 08:30 – 15:00

Plats

Käringberget (tidigare KA4), Göteborg