SEMINARIUM / MÖTE Län: Västra Götalands län

NSD Västra regionen inbjuder till vårseminarium på Marstrands Havshotell 7-8 maj 2015/FULLTECKNAT

Vi har i år valt att förlägga vårseminariet till Marstrands Havshotell, beläget på Koön med utsikt mot Marstrand.

Under två dagar finns utrymme för intressanta föredrag, kunskapsutbyte och trevlig samvaro med nya och kända kollegor i en vacker och inspirerande miljö.

Temat är i år: Ökad hotbild, och vi inleder och avslutar med föredrag om vad som händer i, och omkring, Ryssland och hur det kan påverka Sverige.

Hot av olika slag är ett ständigt bekymmer för företag och myndigheter. Därför ställs bland annat ökade krav på en genomtänkt kontinuitetsplanering, som en del av riskminimering. Efter att vi fått en övergripande bild av problemet kommer vi i år att ta ett nytt grepp genom att låta representanter från några av våra medlemsföretag, från olika branscher, ge sin syn på deras aktuella problembilder och hur de löst dem. Därefter får vi allesammans komma till tals i en workshop och förmedla egna kunskaper och ta del av de andras erfarenheter.  

Vi kan inte garantera sol och sommarvärme, men för den modige finns det alltid möjligheter till friska bad i de salta böljorna.

Varmt välkomna till en intressant och givande konferens!

Niclas Franklin, Regionordförande

Lennart Bernram, Arbetsgruppordförande

Anmälan görs längst ner på sidan. Anmälan är bindande.

Vi måste ha Din anmälan senast 2 april.

Antalet platser är begränsade, så vänta inte med Din anmälan!

Upplysningar: Lennart Bernram, 031 368 06 05, lennart.bernram@stadshuset.goteborg.se

Program torsdagen 7 maj

12.00 Lunch

12.45 Inledning

Regionordförande Niclas Franklin hälsar välkommen

12:50 Senaste nytt från centralt håll

Tommy Svensson, NSD, informerar om informations-säkerhetsutredningen och allmänt nytt om säkerhetsjuridiken

13.15 Rysslands säkerhetspolitiska mål och möjligheter – exemplet Ukraina

Morgan Petersson från Försvarsmakten, som arbetar med underrättelsefrågor inom Militärregion Väst MRV och är statsvetare, ger en bild av dagsläget och vad vi kan förvänta oss av framtiden.

14.00 Fika

14.30 Kontinuitetshantering viktigare än någonsin

Hans Hjertsäll från Ekelöw AB , En beskrivning av metoder och ramverk för att säkerställa stabil IT-drift på nordens största kärnkraftverk, Ringhals. Vad är kontinuitetshantering? Vad finns för ramverk? Hur fungerar det? Hur går man tillväga i praktiken?  Frågor & svar

15.30 Workshop om hantering av säkerhetsproblem

Företrädare från några större företag i vår region ger korta beskrivningar av olika säkerhetsrelaterade problem de ställs inför och hur de hanterar dessa. Därefter blir det en workshop där alla får möjlighet att ta hjälp av nätverket för problemlösning.

17.00 Nätverkande

Fri tid för egna aktiviteter, kanske ett bad i havet?

19.00 Middag

Program fredagen 8 maj

07.30 Frukost

08.30 Redovisning av gårdagens workshop, Niclas Franklin

09:30 Kaffe

10:00 Internationell grov brottslighet och korruption i Ryssland

Walter Kegö, Institute for Security and Development Policy

Presentation av den ryska brottslighetens framväxt och hur den är sammanflätad med den ryska staten.

11:45 Avslutning

12:00 Lunch

Näringslivets Säkerhetsdelegation (NSD)

är ett nätverk mellan företag, organisationer och myndigheter. Huvuduppgifterna är:

• att vara forum för idé-, erfarenhets- och kunskapsutbyte före säkerhetsfrågor

• att bidra till bättre säkerhets- och riskmedvetande i företagen och hos allmänheten

• att initiera och driva utvecklingsprojekt

Basen i NSD är verksamheten i sex regioner: Södra, Västra, Östra, Stockholm, Bergslagen samt Norra. Varje region leds av en ordförande med stöd av en arbetsgrupp. Samarbete sker med Svenskt Näringslivs regionkontor.

Inom NSD finns en central delegation som koordinerar och ger stöd åt regionernas verksamhet och som därutöver initierar och driver utvecklingsprojekt, bidrar till kompetensutveckling inom strategiska områden samt ger råd till Svenskt Näringslivs arbete med säkerhetsfrågor.

NSD kan erbjuda sina medlemmar:

• mötesplatser för kompetensutveckling (årsseminarium, regionala seminarier 1-2 dagar, temaseminarier och studiebesök)

• ett värdefullt kontaktnät inom säkerhetsområdet

• regelbunden information om aktuella säkerhetsfrågor genom nyhetsbrev samt annan dokumentation i form av skrifter etc

• inbjudan till Svenskt Näringslivs grundkurser inom området och rabatterat pris på handböcker och annat material

Medlemskap: Ansökan om medlemskap i NSD behandlas av Svenskt Näringsliv. Ansökan kan göras av delägare i Svenskt Näringsliv men även arbetsgivare-, näringslivs- och annan organisation samt myndighet kan söka medlemskap. Medlemsavgiften är 1 500 kr (exklusivemoms) per år. Medlemskapet är knutet till företag/organisation eller motsvarande som anger vilka kontaktpersoner som skall omfattas av nätverket. Dessa kontaktpersoner erhåller varsitt exemplar av inbjudan, information o dyl. Vid deltagande i seminarier/möten, kurser mm erläggs särskilda avgifter enligt inbjudan. Ytterligare information kring NSD: Helena Stoopendahl, 031 62 94 77.

Datum och tid

  • Torsdag 7 maj 2015, kl. 12:00 – 20:00

  • Fredag 8 maj 2015, kl. 08:30 – 12:00

Plats

Marstrand Havshotell, Varvskajen 2, Marstrand

Pris

Konferensavgift (inkluderar konferens, logi och måltider) Medlem: 2850:- exkl. moms Ej medlem: 3300:- exkl. moms Deltagarna faktureras i efterhand av Svenskt Näringsliv.


Kontaktpersoner

Helena Stoopendahl
  • Helena Stoopendahl »