LJUD-KLIPP Publicerad

Tänk som en bedrägeridetektiv


Nigel Iyer har skrivit boken How to find fraud and corruption. Hur gör du för att själv upptäcka bedragare inom och utanför organisationen och hur gör du för att få dina medarbetare att också bli bättre på att agera ”bedrägeri-detektiver” så att ni i tid hinner identifiera hot mot organisationen? Att tidigt upptäcka misstankar om att affärspartners inte är seriösa och möjliga säkerhetshot kan vara avgörande för företagets överlevnad. Det handlar inte bara om att man kan bli lurad på pengar utan också om att man utan vetskap kan bli indragen i brottsliga affärsrelationer som skadar företagets varumärke.