KURS Län: Stockholms län

Utbildning i Enterprise Risk Management (ERM)

Varför riskhantering?

Ökad konkurrens, fler omvärldskrav, internationalisering, outsourcing etc.ställer höga krav på företagens och organisationernas medvetna risktagande. De kritiska affärs- och verksamhetsprocesserna måste skyddas mot olika former av hot och risker, som kan leda till allvarliga marknads-, förtroende, informations- eller kapitalförluster av varierande slag. Samtidigt måste verksamheten utvecklas. Den får inte stagnera och bara handla om skydd och förvaltning.

Mer information och anmälan

Datum och tid

  • Tisdag 13 oktober 2015, kl. 09:00 – 17:00

  • Onsdag 14 oktober 2015, kl. 09:00 – 17:00

Plats

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm