KURS Län: Stockholms län

Utbildning i modern riskhantering - Enterprise Risk Management (ERM)

Varför riskhantering?

Ökad konkurrens, fler omvärldskrav, internationalisering, outsourcing etc.ställer höga krav på företagens och organisationernas medvetna risktagande. De kritiska affärs- och verksamhetsprocesserna måste skyddas mot olika former av hot och risker, som kan leda till allvarliga marknads-, förtroende, informations- eller kapitalförluster av varierande slag. I värsta fall blir det en överlevnadsfråga. Samtidigt måste verksamheten utvecklas. Den får inte stagnera och bara handla om skydd och förvaltning.

ERM är ett strategiskt ledningsverktyg och syftar till bättre beslutsfattande i avgörande frågor där mycket står på spel. Riskmedvetenhet måste genomsyra hela verksamheten för att konkurrenskraften och tillväxten ska tryggas. Förluster ska minimeras och förebyggas på ett optimalt sätt.

Se det fullständiga programmet nedan för mer information och anmälan.

Datum och tid

  • Tisdag 12 oktober 2010, kl. 09:30 – 14:00

  • Onsdag 13 oktober 2010, kl. 09:30 – 14:00

  • Torsdag 14 oktober 2010, kl. 09:30 – 14:00

Plats

Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby, Täby

Pris

15 400 kr exkl moms