Företagandet och kapitalförsörjningen

RAPPORT Publicerad
Företagandet och kapitalförsörjningen.pdf

Företagandet och kapitalförsörjningen.pdf

Under senare år har det blivit allt svårare för små och nystartade företag att få banklån. Det bidrar till att företagandet utvecklas svagt, framför allt bland unga. Nu presenterar Svenskt Näringsliv fyra förslag som underlättar företagens finansiering.

För att underlätta företagens finansiering föreslår Svenskt Näringsliv följande fyra reformsteg:

  • Förbättra företagsobligationsmarknaden. Detta underlättar främst finansieringen för större företag, men det i sin tur ökar utrymmet för mindre företag att få finansiering i bank.
  • Sänk marginal- och kapitalskatterna för att underlätta och stimulera privat förmögenhetsuppbyggnad.
  • Inför friare regler för hur det privata pensionssparandet och investeringssparkontot får användas. Det skulle kunna kanalisera mer kapital till mindre företag.
  • Inför bättre villkor för personaloptioner vilket skulle minska behovet av kapital vid start av företag och vid expansionsfaser.


Författare