S-förslag på gräddfil för löntagarägda bolag oroar

NYHET Publicerad

ENTREPRENÖRSKAP Socialdemokraterna i Stockholm skakar liv i frågan om löntagarägda företag. Med argument som att det är bättre att vinsten hamnar hos de anställda än hos ägarna hoppas de på ny lagstiftning. Argumenteringen sänder kalla kårar inom företagarrörelsen. ”De försöker fixa något som redan fungerar alldeles utmärkt”, säger Jens Spendrup, ordförande för Svenskt Näringsliv.

Jens_Spendrup_03

"En särlagstiftning som är tänkt att gynna löntagarägda företag strider mot allt sunt förnuft", säger Jens Spendrup, ordförande för Svenskt Näringsliv.

Foto: SÖREN ANDERSSON / SCANPIX

En arbetsgrupp inom Stockholms arbetarekommun med flera namnkunniga socialdemokrater, till exempel Annika Strandhäll, förordar så kallad ekonomisk demokrati i en nysläppt rapport. De vill öka de anställdas inflytande i näringslivet och i första hand handlar det om att stimulera fram fler löntagarägda företag.

Bland annat vill arbetarkommunen undersöka om det går att premiera löntagarägda företag i upphandlingar. De vill ha en nationell lagstiftning på området.

”De flesta håller med om att ett löntagarägt företag där avkastningen går till de anställda är att föredra framför att samma företag, och därmed vinsten, går till en enskild entreprenör”, går det att läsa i rapporten som innehåller en historieskrivning som för tankarna till det företagarfientliga 70- och 80-talet, då till exempel löntagarfonder var i ropet.

– De som av ideologiska skäl önskar förändra företagandet och ägandet i vårt samhälle måste ha klart för sig att de försöker fixa något som redan fungerar alldeles utmärkt, säger Jens Spendrup.

Strider mot sunt förnuft

Jens Spendrup, som byggde upp Spendrupskoncernen just under 70- och 80-talet, blir betänksam när han hör talas om förslagen. Han är visserligen noga med att betona att Stockholmspolitikerna inte föreslår löntagarfonder – som han kallar lagstiftad stöld – men det är allvarligt nog att de vill skapa en gräddfil för löntagarägda bolag i kommunala upphandlingar.

– Varför skall särskilda regler gälla för löntagarägda företag? Räknar man redan från början med att de inte kommer att vara starka nog för att klara konkurrensen med andra företag? En särlagstiftning som är tänkt att gynna löntagarägda företag strider mot allt sunt förnuft.

Han gör bedömningen att Stockholms arbetarekommun ser företagandet som något statiskt. Det handlar om att förvalta redan existerande företag, inte att skapa nytt.

– Den stora och svåra konsten i företagandet är förmågan att ständigt skapa nytt. Där har den kreativa och ansvarstagande entreprenören en nyckelroll.  Jag tror inte att en demokratisk församling kan klara den uppgiften lika väl. Om så vore fallet hade vi säkert för länge sedan sett en mängd goda exempel på löntagarägda företag.

Ta bort det som begränsar

Istället för att diskutera förslag som begränsar företagarens vardag anser han att politikerna borde koncentrera sig på att underlätta för entreprenörer och förbättra företagsklimatet. Det leder till att fler jobb skapas, vilket gynnar hela samhället.

– Det som mest bekymrar många av dagens företagare är inte i första hand den hårda globala konkurrensen utan snarare att ständigt bemötas med misstänksamhet och behöva värja sig mot förslag som snarare försvårar än underlättar företagandet. Förslaget från Socialdemokraterna i Stockholm riskerar att bli ytterligare ett sådant exempel i raden av tusentals andra konstiga förslag, säger han.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Trubbigt biträdesavtal riskerar ge färre anbud

OFFENTLIG UPPHANDLING Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tillsammans med SKL Kommentus och Inera arbetat fram en mall för ett personuppgiftsbiträdesavtal som ska kunna användas vid offentlig upphandling. ”Vi är kritiska till att en och samma mall, som kommer att uppfattas som bindande, ska användas i alla olika typer av avtal. Risken är stor att företag då väljer att avstå från att delta i offentlig upphandling med en sämre konkurrens som följd”, skriver juristerna Birgitta Laurent och Carolina Brånby
NYHET Publicerad:

Kravet på rätt titel kostade sju miljoner extra

UPPHANDLING En bristande dialog mellan köpare och säljare skapar hinder vid offentliga upphandlingar. Det menade företrädare från näringslivet och offentlig sektor under ett seminarium. Byggföretagaren Carin Stoeckmann lyfte ett exempel där upphandlaren valde att betala sju miljoner extra för "rätt" titel på pappret.
NYHET Publicerad:

Snart är e-faktura ett krav vid upphandling

OFFENTLIGA AFFÄRER Efter första april nästa år, är det förbjudet att skicka pappersfakturor till kommuner, landsting och andra myndigheter. Då gäller e-faktura. "Den är miljövänlig, billig, tidsbesparande och ger effektivitetsvinster", summerar upphandlingsexpert Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

Ratioforskare: Statligt stöd en ”sockerchock”

NÄRINGSPOLITIK Det finns kortsiktiga fördelar med offentliga bidrag och lån till företag men det får inte några långvariga positiva effekter. Den slutsatsen drar forskaren Anders Gustafsson i en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Mobilen hjälper henne att ha örnkoll på hemmet

NYKLÄCKT Viljan att hålla koll på elektronik och familj fick Magdalena Gräff att starta företaget Ewa Home, som utvecklat en produkt för digital fjärrstyrning av hemmet.
NYHET Publicerad:

Flyttfirma tappar kunder efter falska tidningsuppgifter

GRANSKNING Flyttföretagaren Mustafa Alwaely förlorade kunder efter Aftonbladets negativa rapportering, skriver Näringslivets medieinstitut i samarbete med Entreprenör. Trots att företagaren kontaktade tidningen och kompletterat bilden har han inte fått någon fullödig rättelse. ”Vi förlorar många affärer på grund av det här”, säger han.
NYHET Publicerad:

Vården tar hjälp av flyget för att öka säkerheten

UPPHANDLING 100 000 människor skadas och 3 000 avlider på grund av den mänskliga faktorn inom vården varje år. Det vill innovationsföretaget Safety Focus förhindra genom att arbeta med säkerhet. Idén hämtas från flyget. Men rutiner för offentliga upphandling sätter käppar i hjulet.
NYHET Publicerad:

Persson pratar valrörelse

VALET 2018 Svenskt Näringsliv är en politisk organisation, men tar inte partipolitisk ställning. ”Vi pratar hellre sakfrågor än personfrågor. Politisk färg är mindre intressant”. Det säger ordförande Fredrik Persson i en intervju med SVT.
NYHET Publicerad:

Hård kritik från företagare efter S-utspel om pensioner

PENSIONER Oro och irritation. Känslorna svallar hos småföretagare efter gårdagens besked att arbetsgivarna ska stå för notan för höjda pensioner.
NYHET Publicerad:

Startupföretag har lösningen för att stoppa tågkaoset

INNOVATIONSUPPHANDLING Snart kanske vi slipper ett antal onödiga stopp i tågtrafiken. Innovationsföretaget D-Rail har kommit på ett smart sätt att upptäcka fel på både kontaktledningar och räls innan de leder till stopp. Nu testas systemet i samarbete med bland annat Trafikverket, LTU och Norrtåg.
NYHET Publicerad:

Producenter skålar för riksdagens besked om gårdsförsäljning

ENTREPRENÖRSKAP Bryggaren Robin Johnander och vinodlaren Göran Amnegård gör tummen upp för riksdagens besked om att tillåta gårdsförsäljning av alkohol. "Genomförs det kommer det att vara ett lyft för landsbygden", säger Göran Amnegård till Entreprenör.
NYHET Publicerad:

Kommunalt tvätteri dopas med statliga pengar

OSUND KONKURRENS Landskrona har startat ett tvätteri för att få arbetslösa i arbete, med löner som staten betalar. "Vad säger att kommuner stannar vid tvätteri, om de blir belönade med statliga pengar för att ha så många anställda som möjligt?", säger Jan Kluge , ordförande Svenska Tvätteriförbundet.
NYHET Publicerad:

SUP46: ”Vi måste få ett bättre startupklimat”

STARTUPFÖRETAG Majoriteten av de svenska startupföretagen rekryterar globalt och ser brist på kapital som det största hindret för tillväxt.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Därför har Sverige svårt att få fram nya storföretag

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Sverige har under lång tid haft svårt att få fram nya storföretag. Sex av tio startupföretag upplever att rekryteringssvårigheter utgör ett stort tillväxthinder, visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Kommunerna handlar för 642 miljarder

UPPHANDLING Det är landets kommuner som köper mest. Och det är stora summor det handlar om. Värdet på den offentliga upphandlingen i Sverige är svindlande 642 miljarder.
NYHET Publicerad:

Våg av överklagande fastnar i domstol

KOMMENTAR Svenska leverantörer överklagar ofta offentliga upphandlingar. I spåren följer långa handläggningstider i domstol. En översyn av regelverket är angeläget, skriver Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert.
NYHET Publicerad:

Upphandling ”the Dutch way” – är det något för oss?

KOMMENTAR Det är dags att kartlägga missnöjet bland företagare som deltar i offentlig upphandling. Många vittnar om utestängande, överflödiga och motstridiga ska-krav som är hopplösa att uppfylla. Vägledning och hjälp finns i Nederländerna, skriver upphandlingsexpert Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

Storbolag överens om kortare betaltider

SAMARBETE Några av Sveriges största bolag har enats om en hederskod för att korta betaltiderna till sina underleverantörer. Regeringens hot om lagstiftning är därmed undanröjt. ”Det känns fantastiskt bra”, säger Anna- Lena Bohm, ordförande i Svenskt Näringslivs SME- kommitté.
NYHET Publicerad:

Hela listan: Sveriges 50 största kvinnliga företagare

LISTA Tidningen Entreprenör har tagit fram en unik lista på Sveriges 50 största kvinnliga företagare. I listningen finns allt från byggbolag, fastighetsföretag och restauranger, både ärvda familjeföretag och egenstartade sådana. Toppar gör Carin Stoeckmann, vd för Byggmästarn i Skåne, med en miljardomsättning.
NYHET Publicerad:

Småbryggare går i taket över Systembolagets kampanj

FÖRETAGANDE Systembolagets kampanj mot gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker upprör privata bryggare. ”Politisk påverkan ligger inte i Systembolagets uppdrag”, säger Johan Håkansson, bryggeriägare i Kalmar.