Danskt innovationspartnerskap är igång

NYHET Publicerad

UPPHANDLING Innovationsparterskap är en ny samarbetsform som presenteras i de nya EU-direktiven om offentlig upphandling. I januari påbörjade Danmark arbetet med sitt första innovationspartnerskap där företag uppmanas utveckla en lösning som motverkar uttorkning av äldre. Målet är att lösningen finns på marknaden 2019.

Danmark var snabba med att implementera de nya EU-direktiven om offentlig upphandling. En nyhet i direktiven är att upphandlande myndigheter kan ingå innovationspartnerskap med leverantörer. Grunden i partnerskapet är att upphandlande myndigheter låter flera potentiella leverantörer ge förslag på en ny innovation som löser de upphandlande myndigheternas problem/utmaningar.

Nu genomförs Danmarks första innovationspartnerskap. Markedsmodningsfonden (Marknadsutvecklingsfonden) som drivs av Erhvervsstyrelsen (Näringslivsmyndigheten) samt kommunerna Esbjerg, Fredrikssund och Albertslund står bakom initiativet. Målet med innovationspartnerskapet är att utveckla en eller flera lösningar som förhindrar uttorkning och effekterna av uttorkning av äldre.

Kostsamt problem

2014 blev omkring 1,1 miljoner danskar inlagda på sjukhus. 14,6 procent av sjukhusinläggningarna rörde inläggningar av medborgare över 65 år och som troligtvis hade kunnat undvikas om åtgärder hade vidtagits i tid och med rätt hjälp. En sjukhusvistelse är kostsam för kommunerna, ofta kostar en inläggning över 20 000 DK (cirka 26 500 SEK). Kommunerna betalar omkring en tredjedel av sjukhusvistelsen.

En av de främsta orsakerna till de äldres sjukhusinläggningar, som hade kunna förebyggas, är uttorkning. Om uttorkning av äldre inte inträffade skulle de äldres hälsa förbättras, pengar skulle sparas och resurser inom vården skulle frigöras. Det här är några av anledningarna till att det första danska innovationspartnerskapet fokuserar på lösningar som motverkar uttorkning av äldre.

Företagen som deltar i innovationspartnerskapet får betalt för att delta och kommer också att äga rättigheterna till produkten/lösningen, inklusive rätten till att kommersialisera den. Kommunerna som deltar har rätt att köpa produkten eller produkterna direkt efter innovationspartnerskapet.

Många vill delta

I januari ägde ett dialogmöte rum där de leverantörer som är intresserade av att delta i partnerskapet fick träffa beställarna. Mötet ägde rum för att beställarna skulle få information inför att de tar fram förfrågningsunderlaget och leverantörerna fick information och fakta om problematiken med uttorkning av äldre. Reaktionerna från mötet är väldigt positiva och Erhvervsstyrelsen förväntar sig att många företag vill delta i partnerskapet.

– Vi har precis offentliggjort förfrågningsunderlaget och vi tror att många företag är intresserade av att utveckla innovationer som minskar uttorkningen av äldre, säger Pernille Munk Nielsen, projektledare för projektet på Erhvervsstyrelsen.

Färdig lösning 2019

Efter att förfrågningsunderlaget är publicerat så äger en förhandskvalificeringsrunda rum innan företagen ska utforma sina slutgiltiga erbjudanden. Målet är att kommunerna ska kunna köpa den färdiga lösningen eller lösningarna 2019.

– Vi kommer att förhandla med de förkvalificerade leverantörerna i november och december. Sedan tecknar vi ett eller flera innovationspartnerskapsavtal i april 2017. Utvecklingsarbetet kommer att pågå under två år i samarbete mellan leverantörerna och kommunerna. 2019 får kommunerna möjlighet att köpa innovationerna, säger Pernille Munk Nielsen.

Redan nu finns planer på att inleda fler innovationspartnerskap i Danmark.

– För närvarande har vi inte något nytt innovationspartnerskap på gång, men tanken är att många fler innovationspartnerskap ska äga rum runt om i landet, säger Pernille Munk Nielsen.

Den nya svenska upphandlingslagstiftningen väntas träda i kraft 1 januari 2017. Enligt propositionen om offentlig upphandling måste leverantörer som ingår ett innovationspartnerskap bedriva separat forsknings- och utvecklingsverksamhet. Detta kan försvåra för små och medelstora företag att delta i innovationspartnerskap. Danmark har valt en annan implementering av bestämmelsen och som säger att innovationspartnerskap får ingås med leverantörer som genomför separata forsknings- och utvecklingsaktiviteter.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ökad dialog ger fler anbud i Boden

UPPHANDLING I Boden prioriteras dialog med näringslivet för att skapa bra affärer för både kommunen och leverantörerna. ”Vi upplever många fördelar med att vi pratar mer med företagen, bland annat får vi fler anbud och bättre konkurrens”, säger Theresa Hägglund, upphandlingschef för Bodens kommun.
NYHET Publicerad:

Nya krav stoppar småföretag i upphandling

UPPHANDLING Riksdagen har röstat ja till arbetsrättsliga villkor vid offentlig upphandling. Svenskt Näringsliv befarar färre anbudsgivare, fler tolkningstvister, mer byråkrati och att den svenska modellen äventyras.
NYHET Publicerad:

Kommunens krav utesluter företag

UPPHANDLING Skellefteå kommun har nyligen avslutat en upphandling av resebyråtjänster. I upphandlingen har de ställt krav som exkluderar ett stort antal leverantörer. ”Jag undrar varför kommunen ställer krav som gör att färre leverantörer kan lämna anbud”, säger vd:n på en lokal resebyrå.
NYHET Publicerad:

Stoppa regeringens nya upphandlingslag

KOMMENTAR Regeringen har presenterat ett nytt förslag till upphandlingslagstiftning. Ändringarna är marginella i jämförelse med det tidigare förslaget som inte fick tillräckligt stöd. Den nya propån är förödande för konkurrensen och för seriösa företagare, skriver Carina Lindfelt och Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

Dalakommun sprider fakta om upphandling

ÄLVDALEN Älvdalens kommun samlar information om andra myndigheters upphandlingar på sin hemsida. Reaktionerna är positiva. Företag hittar nya uppdrag och upphandlande myndigheterna får fler och bättre anbud.
NYHET Publicerad:

Bättre resultat när utbildning upphandlas som funktion

UPPHANDLING Utbildningsföretaget Lexicon vill se fler funktionsupphandlingar. ”Med ett funktionstänk i upphandlingen har leverantören större möjlighet att leverera det som beställaren efterfrågar och åstadkomma ett bättre resultat”, säger Stefan Kihlgård, verksamhetsansvarig för Lexicon i Örebro.
NYHET Publicerad:

Digitala lösningar höjer kvalitén i äldreomsorgen

UPPHANDLING Företaget Phoniro levererar nya digitala lösningar till den offentliga och privata äldreomsorgen. Företaget upplever ett ökat intresse av de digitala tjänsterna från offentlig sektor och brukarna. ”Allt fler kommuner får upp ögonen för våra lösningar och idag efterfrågas de till och med av brukarna själva”, säger Stefan Timbäck, säljansvarig på Phoniro i Örebro.
NYHET Publicerad:

Umeå rundar lagen – stäms på en miljon

RÄTTSTVIST Umeå kommun gjorde upprepade inköp utanför ramavtalet. Till slut tröttnade Mathias Andersson, som har ett exklusivt avtal med kommunen, på att se affärer försvinna åt annat håll och stämde kommunen. Inköpen utanför avtalet har dessutom varit dyrare samtidigt som kommunen nu riskerar ett skadestånd.
NYHET Publicerad:

Orimliga kontroller vid upphandling

REGELKRÅNGEL Färre anbud, mer pappersarbete och integritetskränkande. Krav på utdrag ur belastningsregistret vid offentlig upphandling får flera negativa konsekvenser. ”En vansinnig administration väntar”, säger Marcus Westdahl, vd för möbelföretaget European Furniture Group.
NYHET Publicerad:

Orimliga krav på raka päron i upphandlingar

OFFENTLIG UPPHANDLING Ett päron får inte se ut hur som helst. Det har fått Lars Renius, vd på Frukleveransen Sverige, att reagera.”Det är häpnadsväckande att kraven skiljer så mycket mellan privata och offentliga kunder. Varför kan de offentliga beställarna inte tänka mer kostnadseffektivt", säger han.
NYHET Publicerad:

Ny lagstiftning om offentlig upphandling

UPPHANDLING Nya EU-direktiv innebär att Sverige har fått tre nya lagar på området offentlig upphandling. Lagarna trädde i kraft den 1 januari 2017.
NYHET Publicerad:

Så blir färdtjänstupphandlingarna bättre

UPPHANDLING Regeringen och flera fackförbund har kritiserat hur färdtjänstupphandlingar genomförs. Svenskt Näringsliv har pratat med representanter från taxibranschen för att höra vad de tycker. ”Upphandlarna har ett stort ansvar att ställa relevanta krav och förkasta orimligt låga anbud”, säger Abraham Dal, arbetsrättsjurist på Biltrafikens Arbetsgivareförbund.
NYHET Publicerad:

"Krav på funktion i upphandlingar gynnar leverantörerna"

UPPHANDLING I november har Svenskt Näringsliv tillsammans med Upphandlingsmyndigheten anordnat tre seminarier om funktionsupphandling. ”Vi är pionjärer som går i bräschen för funktionsupphandlingar”, konstaterade Ellen Hausel Heldahl, expert på offentlig upphandling på Svenskt Näringsliv, på första seminariet i Malmö.
NYHET Publicerad:

Välkommet riksdagsbeslut om offentlig upphandling

UPPHANDLING Riksdagen har röstat ja till allianspartiernas motion om offentlig upphandling. "Det är glädjande, eftersom regeringens förslag var illa underbyggt och skulle orsakat betydande problem," säger Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Regeringens lagförslag ökar upphandlingskrånglet

KOMMENTAR Regeringen förslag till ny upphandlingslagstiftning riskerar att i onödan slå ut konkurrens och göra upphandlingar mer krångliga. Svenska företag och skattebetalarna är värda en bättre lösning, skriver Caroline af Ugglas, Svenskt Näringsliv, och Ulf Lindberg, Almega, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Dålig kunskap om nya upphandlingsregler

UPPHANDLING 70 procent av medlemsföretagen har ingen kunskap om vad de nya upphandlingsreglerna innebär. De som konkurrerar om offentliga kontrakt anser att det är svårt att påverka kraven som ställs i upphandlingar, visar en undersökning bland medlemsföretagen.
NYHET Publicerad:

Innovativa och effektiva lösningar behövs i offentlig sektor

UPPHANDLING Den offentliga sektorn står inför stora ekonomiska utmaningar och är i behov av tjänster och produkter som effektiviserar verksamheten. Företaget Carefox har utvecklat ett digitalt system som hjälper hemtjänstföretag att planera och effektivisera sin verksamhet. ”Den offentliga sektorn är i stort behov av tjänster och produkter från innovativa företag”, säger Ellen Hausel Heldahl, expert på offentlig upphandling på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Svenska modellen i gungning

ARBETSMARKNAD Respekten för att arbetsmarknadens parter fastställer villkoren för arbete genom kollektivavtal är grundmurad. Fram till nu. Med förslaget om nya upphandlingsregler åsidosätter regering och fack den svenska modellen, anser arbetsrättsjurist Lars Gellner.
NYHET Publicerad:

Ekonomiska anbudskrav försvårar för leverantörer

UPPHANDLING Vid byggupphandlingar ställer beställare ofta krav på att leverantören tecknar en säkerhet för bygget som garanterar en ekonomisk kompensation till beställaren om den valda leverantören inte kan slutföra projektet. Nu har en kommun begärt att ett intyg på säkerheten ska presenteras redan i anbudet. ”Det är inte klokt att varje anbudslämnare ska teckna en säkerhet utan att veta om den får kontraktet”, säger Carin Stoeckmann, vd på Byggmästar’n i Skåne.
NYHET Publicerad:

Ingen vinner på taktisk prissättning

UPPHANDLING Taktisk prissättning är ett växande problem. ”Det finns ingen vinnare i upphandlingar där taktisk prissättning förekommer, men det går att undvika sådana anbud”, säger Stefan Berglund, expert offentlig marknad på Almega Bemanningsföretagen.