Förändrade upphandlingsregler från 18 april

NYHET Publicerad

NYA REGLER De nya svenska upphandlingslagarna är försenade. De skulle ha varit implementerade den 18 april men de börjar tidigast att gälla den 1 januari 2017. Under tiden finns det ändå regler i de nya EU-direktiven som blir aktuella. ”Ett exempel på en regel som började gälla redan den 18 april, med så kallad ’direkt effekt’, är att upphandlande myndigheter max får kräva en årsomsättning som är två gånger kontraktets värde”, säger Birgitta Laurent, upphandlingsexpert på Svenskt Näringsliv.

Regeringen är försenad med det nya lagpaketet kring offentliga upphandlingar som bygger på tre nya EU-direktiv. De tre lagarna skulle ha varit implementerade den 18 april 2016 men de kommer tidigast att börja gälla den 1 januari 2017.

Men trots att inte EU-direktiven är implementerade i svensk lag så har redan några nya regler i EU-direktiven trätt i kraft genom så kallad ”direkt effekt”. De är exempelvis:

  • Upphandlande myndigheter får som mest kräva ett omsättningskrav på två gånger kontraktets värde.
  • Upphandlande myndigheter ska utesluta leverantörer som brustit när det gäller betalning av skatter och socialförsäkringsavgifter.
  • Upphandlande myndigheter ska förkasta onormalt låga anbud.

För företagen är det här regler som kan gynna dem och man bör därför noga gå igenom kraven som ställs i nya upphandlingar. Det för att se till att de inte krockar med de nya EU-direktiven.

– Jag tycker att det är viktigt att företagen känner till de nya reglerna, som att onormalt låga anbud ska förkastas och omsättningskravet som innebär att myndigheterna max får kräva två gånger kontraktets värde. Om ett företag upptäcker att upphandlande myndighet ställer högre krav än vad de nya reglerna tillåter så bör företaget i första hand påpeka det och i andra hand kan de välja att överpröva upphandlingen, säger Birgitta Laurent, upphandlingsexpert på Svenskt Näringsliv.

Inte utesluta innovationsbolag

I arbetet med den nya lagstiftningen har regeringen tryckt på att de vill göra det enklare för innovationsbolag att delta i upphandlingarna. För att dessa företag ska kunna delta i upphandlingar måste upphandlarna tänka till kring vilka krav de ställer.

– För att få innovationsbolagen att delta i upphandlingar kan man inte ställa krav som utesluter dem, ett exempel är omsättningskravet på max två gånger kontraktets värde. Det är ett jättebra krav för många företag, men det kan utesluta innovationsbolag som ofta går back de första åren då de utvecklar sin tjänst eller produkt, säger Birgitta Laurent.

På Almegas upphandlingsdag den 15 april pratade Birgitta Laurent om just krav som gäller i mellantiden. Hon deltog då i ett samtal tillsammans med Åsa Edman, chefsjurist på SKL Kommentus, och Erik Olsson, advokat på Khan Pedersen. Hela samtalet kan du se här: http://video.almega.se/upphandlingsdagen-2016-nya-lou

Material från Upphandlingsmyndigheten

För att hjälpa till att reda ut vad som gäller fram till den 1 januari 2017 så har Upphandlingsmyndigheten tagit fram informationsmaterial. Det riktar sig i första hand till upphandlande myndigheter men kan även vara till hjälp för företag som ska lämna anbud. Här kan informationsmaterialet läsas och laddas ner: ”Nyheterna i den kommande lagstiftningen – och hur hanterar vi mellantiden?”.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ökad dialog ger fler anbud i Boden

UPPHANDLING I Boden prioriteras dialog med näringslivet för att skapa bra affärer för både kommunen och leverantörerna. ”Vi upplever många fördelar med att vi pratar mer med företagen, bland annat får vi fler anbud och bättre konkurrens”, säger Theresa Hägglund, upphandlingschef för Bodens kommun.
NYHET Publicerad:

Nya krav stoppar småföretag i upphandling

UPPHANDLING Riksdagen har röstat ja till arbetsrättsliga villkor vid offentlig upphandling. Svenskt Näringsliv befarar färre anbudsgivare, fler tolkningstvister, mer byråkrati och att den svenska modellen äventyras.
NYHET Publicerad:

Kommunens krav utesluter företag

UPPHANDLING Skellefteå kommun har nyligen avslutat en upphandling av resebyråtjänster. I upphandlingen har de ställt krav som exkluderar ett stort antal leverantörer. ”Jag undrar varför kommunen ställer krav som gör att färre leverantörer kan lämna anbud”, säger vd:n på en lokal resebyrå.
NYHET Publicerad:

Stoppa regeringens nya upphandlingslag

KOMMENTAR Regeringen har presenterat ett nytt förslag till upphandlingslagstiftning. Ändringarna är marginella i jämförelse med det tidigare förslaget som inte fick tillräckligt stöd. Den nya propån är förödande för konkurrensen och för seriösa företagare, skriver Carina Lindfelt och Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

Dalakommun sprider fakta om upphandling

ÄLVDALEN Älvdalens kommun samlar information om andra myndigheters upphandlingar på sin hemsida. Reaktionerna är positiva. Företag hittar nya uppdrag och upphandlande myndigheterna får fler och bättre anbud.
NYHET Publicerad:

Bättre resultat när utbildning upphandlas som funktion

UPPHANDLING Utbildningsföretaget Lexicon vill se fler funktionsupphandlingar. ”Med ett funktionstänk i upphandlingen har leverantören större möjlighet att leverera det som beställaren efterfrågar och åstadkomma ett bättre resultat”, säger Stefan Kihlgård, verksamhetsansvarig för Lexicon i Örebro.
NYHET Publicerad:

Digitala lösningar höjer kvalitén i äldreomsorgen

UPPHANDLING Företaget Phoniro levererar nya digitala lösningar till den offentliga och privata äldreomsorgen. Företaget upplever ett ökat intresse av de digitala tjänsterna från offentlig sektor och brukarna. ”Allt fler kommuner får upp ögonen för våra lösningar och idag efterfrågas de till och med av brukarna själva”, säger Stefan Timbäck, säljansvarig på Phoniro i Örebro.
NYHET Publicerad:

Umeå rundar lagen – stäms på en miljon

RÄTTSTVIST Umeå kommun gjorde upprepade inköp utanför ramavtalet. Till slut tröttnade Mathias Andersson, som har ett exklusivt avtal med kommunen, på att se affärer försvinna åt annat håll och stämde kommunen. Inköpen utanför avtalet har dessutom varit dyrare samtidigt som kommunen nu riskerar ett skadestånd.
NYHET Publicerad:

Orimliga kontroller vid upphandling

REGELKRÅNGEL Färre anbud, mer pappersarbete och integritetskränkande. Krav på utdrag ur belastningsregistret vid offentlig upphandling får flera negativa konsekvenser. ”En vansinnig administration väntar”, säger Marcus Westdahl, vd för möbelföretaget European Furniture Group.
NYHET Publicerad:

Orimliga krav på raka päron i upphandlingar

OFFENTLIG UPPHANDLING Ett päron får inte se ut hur som helst. Det har fått Lars Renius, vd på Frukleveransen Sverige, att reagera.”Det är häpnadsväckande att kraven skiljer så mycket mellan privata och offentliga kunder. Varför kan de offentliga beställarna inte tänka mer kostnadseffektivt", säger han.
NYHET Publicerad:

Ny lagstiftning om offentlig upphandling

UPPHANDLING Nya EU-direktiv innebär att Sverige har fått tre nya lagar på området offentlig upphandling. Lagarna trädde i kraft den 1 januari 2017.
NYHET Publicerad:

Så blir färdtjänstupphandlingarna bättre

UPPHANDLING Regeringen och flera fackförbund har kritiserat hur färdtjänstupphandlingar genomförs. Svenskt Näringsliv har pratat med representanter från taxibranschen för att höra vad de tycker. ”Upphandlarna har ett stort ansvar att ställa relevanta krav och förkasta orimligt låga anbud”, säger Abraham Dal, arbetsrättsjurist på Biltrafikens Arbetsgivareförbund.
NYHET Publicerad:

"Krav på funktion i upphandlingar gynnar leverantörerna"

UPPHANDLING I november har Svenskt Näringsliv tillsammans med Upphandlingsmyndigheten anordnat tre seminarier om funktionsupphandling. ”Vi är pionjärer som går i bräschen för funktionsupphandlingar”, konstaterade Ellen Hausel Heldahl, expert på offentlig upphandling på Svenskt Näringsliv, på första seminariet i Malmö.
NYHET Publicerad:

Välkommet riksdagsbeslut om offentlig upphandling

UPPHANDLING Riksdagen har röstat ja till allianspartiernas motion om offentlig upphandling. "Det är glädjande, eftersom regeringens förslag var illa underbyggt och skulle orsakat betydande problem," säger Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Regeringens lagförslag ökar upphandlingskrånglet

KOMMENTAR Regeringen förslag till ny upphandlingslagstiftning riskerar att i onödan slå ut konkurrens och göra upphandlingar mer krångliga. Svenska företag och skattebetalarna är värda en bättre lösning, skriver Caroline af Ugglas, Svenskt Näringsliv, och Ulf Lindberg, Almega, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Dålig kunskap om nya upphandlingsregler

UPPHANDLING 70 procent av medlemsföretagen har ingen kunskap om vad de nya upphandlingsreglerna innebär. De som konkurrerar om offentliga kontrakt anser att det är svårt att påverka kraven som ställs i upphandlingar, visar en undersökning bland medlemsföretagen.
NYHET Publicerad:

Innovativa och effektiva lösningar behövs i offentlig sektor

UPPHANDLING Den offentliga sektorn står inför stora ekonomiska utmaningar och är i behov av tjänster och produkter som effektiviserar verksamheten. Företaget Carefox har utvecklat ett digitalt system som hjälper hemtjänstföretag att planera och effektivisera sin verksamhet. ”Den offentliga sektorn är i stort behov av tjänster och produkter från innovativa företag”, säger Ellen Hausel Heldahl, expert på offentlig upphandling på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Svenska modellen i gungning

ARBETSMARKNAD Respekten för att arbetsmarknadens parter fastställer villkoren för arbete genom kollektivavtal är grundmurad. Fram till nu. Med förslaget om nya upphandlingsregler åsidosätter regering och fack den svenska modellen, anser arbetsrättsjurist Lars Gellner.
NYHET Publicerad:

Ekonomiska anbudskrav försvårar för leverantörer

UPPHANDLING Vid byggupphandlingar ställer beställare ofta krav på att leverantören tecknar en säkerhet för bygget som garanterar en ekonomisk kompensation till beställaren om den valda leverantören inte kan slutföra projektet. Nu har en kommun begärt att ett intyg på säkerheten ska presenteras redan i anbudet. ”Det är inte klokt att varje anbudslämnare ska teckna en säkerhet utan att veta om den får kontraktet”, säger Carin Stoeckmann, vd på Byggmästar’n i Skåne.
NYHET Publicerad:

Ingen vinner på taktisk prissättning

UPPHANDLING Taktisk prissättning är ett växande problem. ”Det finns ingen vinnare i upphandlingar där taktisk prissättning förekommer, men det går att undvika sådana anbud”, säger Stefan Berglund, expert offentlig marknad på Almega Bemanningsföretagen.