Förändrade upphandlingsregler från 18 april

NYHET Publicerad

NYA REGLER De nya svenska upphandlingslagarna är försenade. De skulle ha varit implementerade den 18 april men de börjar tidigast att gälla den 1 januari 2017. Under tiden finns det ändå regler i de nya EU-direktiven som blir aktuella. ”Ett exempel på en regel som började gälla redan den 18 april, med så kallad ’direkt effekt’, är att upphandlande myndigheter max får kräva en årsomsättning som är två gånger kontraktets värde”, säger Birgitta Laurent, upphandlingsexpert på Svenskt Näringsliv.

Regeringen är försenad med det nya lagpaketet kring offentliga upphandlingar som bygger på tre nya EU-direktiv. De tre lagarna skulle ha varit implementerade den 18 april 2016 men de kommer tidigast att börja gälla den 1 januari 2017.

Men trots att inte EU-direktiven är implementerade i svensk lag så har redan några nya regler i EU-direktiven trätt i kraft genom så kallad ”direkt effekt”. De är exempelvis:

  • Upphandlande myndigheter får som mest kräva ett omsättningskrav på två gånger kontraktets värde.
  • Upphandlande myndigheter ska utesluta leverantörer som brustit när det gäller betalning av skatter och socialförsäkringsavgifter.
  • Upphandlande myndigheter ska förkasta onormalt låga anbud.

För företagen är det här regler som kan gynna dem och man bör därför noga gå igenom kraven som ställs i nya upphandlingar. Det för att se till att de inte krockar med de nya EU-direktiven.

– Jag tycker att det är viktigt att företagen känner till de nya reglerna, som att onormalt låga anbud ska förkastas och omsättningskravet som innebär att myndigheterna max får kräva två gånger kontraktets värde. Om ett företag upptäcker att upphandlande myndighet ställer högre krav än vad de nya reglerna tillåter så bör företaget i första hand påpeka det och i andra hand kan de välja att överpröva upphandlingen, säger Birgitta Laurent, upphandlingsexpert på Svenskt Näringsliv.

Inte utesluta innovationsbolag

I arbetet med den nya lagstiftningen har regeringen tryckt på att de vill göra det enklare för innovationsbolag att delta i upphandlingarna. För att dessa företag ska kunna delta i upphandlingar måste upphandlarna tänka till kring vilka krav de ställer.

– För att få innovationsbolagen att delta i upphandlingar kan man inte ställa krav som utesluter dem, ett exempel är omsättningskravet på max två gånger kontraktets värde. Det är ett jättebra krav för många företag, men det kan utesluta innovationsbolag som ofta går back de första åren då de utvecklar sin tjänst eller produkt, säger Birgitta Laurent.

På Almegas upphandlingsdag den 15 april pratade Birgitta Laurent om just krav som gäller i mellantiden. Hon deltog då i ett samtal tillsammans med Åsa Edman, chefsjurist på SKL Kommentus, och Erik Olsson, advokat på Khan Pedersen. Hela samtalet kan du se här: http://video.almega.se/upphandlingsdagen-2016-nya-lou

Material från Upphandlingsmyndigheten

För att hjälpa till att reda ut vad som gäller fram till den 1 januari 2017 så har Upphandlingsmyndigheten tagit fram informationsmaterial. Det riktar sig i första hand till upphandlande myndigheter men kan även vara till hjälp för företag som ska lämna anbud. Här kan informationsmaterialet läsas och laddas ner: ”Nyheterna i den kommande lagstiftningen – och hur hanterar vi mellantiden?”.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kommunalt tvätteri dopas med statliga pengar

OSUND KONKURRENS Landskrona har startat ett tvätteri för att få arbetslösa i arbete, med löner som staten betalar. "Vad säger att kommuner stannar vid tvätteri, om de blir belönade med statliga pengar för att ha så många anställda som möjligt?", säger Jan Kluge , ordförande Svenska Tvätteriförbundet.
NYHET Publicerad:

Kommunerna handlar för 642 miljarder

UPPHANDLING Det är landets kommuner som köper mest. Och det är stora summor det handlar om. Värdet på den offentliga upphandlingen i Sverige är svindlande 642 miljarder.
NYHET Publicerad:

Våg av överklagande fastnar i domstol

KOMMENTAR Svenska leverantörer överklagar ofta offentliga upphandlingar. I spåren följer långa handläggningstider i domstol. En översyn av regelverket är angeläget, skriver Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert.
NYHET Publicerad:

Upphandling ”the Dutch way” – är det något för oss?

KOMMENTAR Det är dags att kartlägga missnöjet bland företagare som deltar i offentlig upphandling. Många vittnar om utestängande, överflödiga och motstridiga ska-krav som är hopplösa att uppfylla. Vägledning och hjälp finns i Nederländerna, skriver upphandlingsexpert Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

”Kopiera den holländska proportionalitetsguiden”

KOMMENTAR Skapa enklare offentliga upphandlingar med proportionerliga krav och använd Nederländerna som förebild, menar Ellen Hausel Heldahl, jurist.
NYHET Publicerad:

"Pajkastningen på offentlig upphandling måste få ett stopp"

KOMMENTAR Transportstyrelsens skandalomsusade it-upphandling har fått debatten att ta fart. Dålig kunskap på området, som verkar finnas på flera ställen, är oroande. Pajkastningen på offentlig upphandling måste få ett stopp. Istället gäller det att få till stånd en sansad diskussion om hur den goda upphandlingen kan bli verklighet för medborgarnas och skattebetalarnas bästa, skriver upphandlingsexpert Ellen Hausel Heldahl.
NYHET Publicerad:

Succé när Nacka upphandlade välfärdsteknik

UPPHANDLING Nacka kommun har precis avslutat en funktionsupphandling av välfärdstjänster för äldre. Tack vare fokus på dialog med marknaden och ett internt samarbete mellan olika avdelningar så blev upphandlingen en succé. Resultatet blev en ny form av abonnemang av välfärdstjänster.
NYHET Publicerad:

Byråkrati hindrar offentlig sektor att satsa på innovationer

UPPHANDLING Trots politiska ambitioner om att främja ny teknik och innovationer stoppar byråkratiskt strul innovationsbolaget Arbrå Hissystem från att leverera till offentlig sektor. ”Alla statliga myndigheter som vi har varit i kontakt med gillar vårt system, men ingen verkar ha möjlighet att stötta våra projekt med offentlig sektor”, säger Olle Avelin, marknadschef på Arbrå Hissystem.
NYHET Publicerad:

Dialog i fokus när SKL upphandlade flerbostadshus

UPPHANDLING SKL har upphandlat två ramavtal av flerbostadshus. Under upphandlingen har dialog med de potentiella leverantörerna stått i centrum. Det lovordas nu av både beställaren och leverantörerna. ”Genom dialogen har vi kunnat uppnå vårt mål med upphandlingen: bra bostäder till ett sänkt pris och med kortare byggtid”, säger Rickard Andersson, projektledare för upphandlingen på SKL Kommentus.
NYHET Publicerad:

Ökad dialog ger fler anbud i Boden

UPPHANDLING I Boden prioriteras dialog med näringslivet för att skapa bra affärer för både kommunen och leverantörerna. ”Vi upplever många fördelar med att vi pratar mer med företagen, bland annat får vi fler anbud och bättre konkurrens”, säger Theresa Hägglund, upphandlingschef för Bodens kommun.
NYHET Publicerad:

Nya krav stoppar småföretag i upphandling

UPPHANDLING Riksdagen har röstat ja till arbetsrättsliga villkor vid offentlig upphandling. Svenskt Näringsliv befarar färre anbudsgivare, fler tolkningstvister, mer byråkrati och att den svenska modellen äventyras.
NYHET Publicerad:

Kommunens krav utesluter företag

UPPHANDLING Skellefteå kommun har nyligen avslutat en upphandling av resebyråtjänster. I upphandlingen har de ställt krav som exkluderar ett stort antal leverantörer. ”Jag undrar varför kommunen ställer krav som gör att färre leverantörer kan lämna anbud”, säger vd:n på en lokal resebyrå.
NYHET Publicerad:

Stoppa regeringens nya upphandlingslag

KOMMENTAR Regeringen har presenterat ett nytt förslag till upphandlingslagstiftning. Ändringarna är marginella i jämförelse med det tidigare förslaget som inte fick tillräckligt stöd. Den nya propån är förödande för konkurrensen och för seriösa företagare, skriver Carina Lindfelt och Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

Dalakommun sprider fakta om upphandling

ÄLVDALEN Älvdalens kommun samlar information om andra myndigheters upphandlingar på sin hemsida. Reaktionerna är positiva. Företag hittar nya uppdrag och upphandlande myndigheterna får fler och bättre anbud.
NYHET Publicerad:

Bättre resultat när utbildning upphandlas som funktion

UPPHANDLING Utbildningsföretaget Lexicon vill se fler funktionsupphandlingar. ”Med ett funktionstänk i upphandlingen har leverantören större möjlighet att leverera det som beställaren efterfrågar och åstadkomma ett bättre resultat”, säger Stefan Kihlgård, verksamhetsansvarig för Lexicon i Örebro.
NYHET Publicerad:

Digitala lösningar höjer kvalitén i äldreomsorgen

UPPHANDLING Företaget Phoniro levererar nya digitala lösningar till den offentliga och privata äldreomsorgen. Företaget upplever ett ökat intresse av de digitala tjänsterna från offentlig sektor och brukarna. ”Allt fler kommuner får upp ögonen för våra lösningar och idag efterfrågas de till och med av brukarna själva”, säger Stefan Timbäck, säljansvarig på Phoniro i Örebro.
NYHET Publicerad:

Umeå rundar lagen – stäms på en miljon

RÄTTSTVIST Umeå kommun gjorde upprepade inköp utanför ramavtalet. Till slut tröttnade Mathias Andersson, som har ett exklusivt avtal med kommunen, på att se affärer försvinna åt annat håll och stämde kommunen. Inköpen utanför avtalet har dessutom varit dyrare samtidigt som kommunen nu riskerar ett skadestånd.
NYHET Publicerad:

Orimliga kontroller vid upphandling

REGELKRÅNGEL Färre anbud, mer pappersarbete och integritetskränkande. Krav på utdrag ur belastningsregistret vid offentlig upphandling får flera negativa konsekvenser. ”En vansinnig administration väntar”, säger Marcus Westdahl, vd för möbelföretaget European Furniture Group.
NYHET Publicerad:

Orimliga krav på raka päron i upphandlingar

OFFENTLIG UPPHANDLING Ett päron får inte se ut hur som helst. Det har fått Lars Renius, vd på Frukleveransen Sverige, att reagera.”Det är häpnadsväckande att kraven skiljer så mycket mellan privata och offentliga kunder. Varför kan de offentliga beställarna inte tänka mer kostnadseffektivt", säger han.
NYHET Publicerad:

Ny lagstiftning om offentlig upphandling

UPPHANDLING Nya EU-direktiv innebär att Sverige har fått tre nya lagar på området offentlig upphandling. Lagarna trädde i kraft den 1 januari 2017.