Krav på lärlingar stötte bort mindre företag

NYHET Publicerad

UPPHANDLING Perstorps kommun upphandlade ramavtal med ett märkligt krav- de uttagna företagen skulle anställa en lärling från orten. Trots kravet kunde kommunen inte garantera något värde på kontraktet, vilket tvingade ett lokalt företag att tacka nej till uppdraget.

Anders Fredriksson, chef BI Kristianstad (2)_Webb

"För oss i branschen är det viktigt att mindre företag inte missgynnas i offentliga upphandlingar", säger Anders Fredriksson, chef på Sveriges Byggindustrier i Kristianstad.

I höstas genomförde Perstorps kommun en ramavtalsupphandling av byggtjänster. Ett av kommunens krav i upphandlingen var att företagen som anlitas inom ramavtalet skulle anställa en lärling från orten, det innebär en lönekostnad på omkring 500 000 kronor per år och företag.

Detta krav är olämpligt av två orsaker, dels är det olagligt att kräva att lärlingen ska komma från en viss ort och dels är det oproportionerligt att företagen ska göra en investering på omkring en halv miljon kronor per år utan garantier om att kommunens inköp motsvarar den summan.

Kravet slår hårdast mot mindre företag som inte kan anställa en lärling utan att de har jobb som täcker upp kostnaderna för anställningen. Kravet har med all sannolikhet lett till att företag har avstått från att lämna anbud i upphandlingen vilket bidrog till sämre konkurrens.

I ramavtalet upphandlades tre företag som kommunen kunde anlita för byggtjänster. Ett av dessa företag var tvungna att tacka nej till att ingå avtal med kommunen eftersom de inte kunde anställa en lärling utan garantier om byggjobb. Utan dessa garantier så skulle de vara tvingade att avskeda befintlig personal för att kunna anställa en lärling. NCC vann upphandlingen och kunde anställa en lärling då de har råd att anställa och möjlighet att sysselsätta lärlingen, utan att i förväg veta hur mycket jobb som Perstorps kommun skulle beställa.

– Det var ingen överraskning att kravet ledde till att de mindre byggföretagen valde att inte delta i upphandlingen. Vi hoppas att det här blev en väckarklocka för kommunen när ett av de vinnande anbuden tackade nej på grund av att kravet var orimligt, säger Anders Fredriksson, chef på Sveriges Byggindustrier i Kristianstad.

Mer dialog

Enligt Sveriges Byggindustrier är det effektivaste sättet att komma till rätta med orimliga krav i upphandlingar att upphandlare och företagare träffas och diskuterar förutsättningar, krav och hur marknaden fungerar.

– Ofta vill kommuner och företag föra dialog för att förbättra upphandlingarna. Det är extra viktigt när upphandlarna saknar branschkunskap, vilket är rätt vanligt, och då kan dialogen avgöra om upphandlingen blir lyckad eller inte, säger Anders Fredriksson.

När det gäller upphandlingar så har byggbranschen tagit fram olika instrument som upphandlare kan använda för att kontrollera att företagen som de upphandlar är seriösa. Dessa instrument har mottagits positivt av kommuner och några har lovat att de vid framtida upphandlingar ska använda instrumenten istället för att höja kravnivån.

Ställ krav som inkluderar mindre företag

Ett krav som är vanligt att kommuner ställer vid byggupphandlingar gäller företagens omsättning. Det har hänt att kommuner ställt omsättningskrav som är högre än vad upphandlingen varit värd, exempelvis ställde en kommun krav på 50 miljoner kronor i omsättning trots att upphandlingen bara var värd 42 miljoner kronor. Detta gör att mindre företag gallras bort redan från början istället för att de får chans att anlita underleverantörer och på så sätt ha kapacitet att klara av jobbet.

– För oss i branschen är det viktigt att mindre företag inte missgynnas i offentliga upphandlingar, därför försöker vi prata så mycket som möjligt med kommunerna och berätta hur de kan genomföra upphandlingar som både större och mindre företag kan delta i. Hos många kommuner är det här en prioriterad fråga men de kan behöva lite extra hjälp med att formulera kraven så att de inte stänger ute de mindre företagen, säger Anders Fredriksson.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Startupföretag har lösningen för att stoppa tågkaoset

Snart kanske vi slipper ett antal onödiga stopp i tågtrafiken. Innovationsföretaget D-Rail har kommit på ett smart sätt att upptäcka fel på både kontaktledningar och räls innan de leder till stopp. Nu testas systemet i samarbete med bland annat Trafikverket, LTU och Norrtåg.
NYHET Publicerad:

Kommunalt tvätteri dopas med statliga pengar

OSUND KONKURRENS Landskrona har startat ett tvätteri för att få arbetslösa i arbete, med löner som staten betalar. "Vad säger att kommuner stannar vid tvätteri, om de blir belönade med statliga pengar för att ha så många anställda som möjligt?", säger Jan Kluge , ordförande Svenska Tvätteriförbundet.
NYHET Publicerad:

Kommunerna handlar för 642 miljarder

UPPHANDLING Det är landets kommuner som köper mest. Och det är stora summor det handlar om. Värdet på den offentliga upphandlingen i Sverige är svindlande 642 miljarder.
NYHET Publicerad:

Våg av överklagande fastnar i domstol

KOMMENTAR Svenska leverantörer överklagar ofta offentliga upphandlingar. I spåren följer långa handläggningstider i domstol. En översyn av regelverket är angeläget, skriver Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert.
NYHET Publicerad:

Upphandling ”the Dutch way” – är det något för oss?

KOMMENTAR Det är dags att kartlägga missnöjet bland företagare som deltar i offentlig upphandling. Många vittnar om utestängande, överflödiga och motstridiga ska-krav som är hopplösa att uppfylla. Vägledning och hjälp finns i Nederländerna, skriver upphandlingsexpert Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

”Kopiera den holländska proportionalitetsguiden”

KOMMENTAR Skapa enklare offentliga upphandlingar med proportionerliga krav och använd Nederländerna som förebild, menar Ellen Hausel Heldahl, jurist.
NYHET Publicerad:

"Pajkastningen på offentlig upphandling måste få ett stopp"

KOMMENTAR Transportstyrelsens skandalomsusade it-upphandling har fått debatten att ta fart. Dålig kunskap på området, som verkar finnas på flera ställen, är oroande. Pajkastningen på offentlig upphandling måste få ett stopp. Istället gäller det att få till stånd en sansad diskussion om hur den goda upphandlingen kan bli verklighet för medborgarnas och skattebetalarnas bästa, skriver upphandlingsexpert Ellen Hausel Heldahl.
NYHET Publicerad:

Succé när Nacka upphandlade välfärdsteknik

UPPHANDLING Nacka kommun har precis avslutat en funktionsupphandling av välfärdstjänster för äldre. Tack vare fokus på dialog med marknaden och ett internt samarbete mellan olika avdelningar så blev upphandlingen en succé. Resultatet blev en ny form av abonnemang av välfärdstjänster.
NYHET Publicerad:

Byråkrati hindrar offentlig sektor att satsa på innovationer

UPPHANDLING Trots politiska ambitioner om att främja ny teknik och innovationer stoppar byråkratiskt strul innovationsbolaget Arbrå Hissystem från att leverera till offentlig sektor. ”Alla statliga myndigheter som vi har varit i kontakt med gillar vårt system, men ingen verkar ha möjlighet att stötta våra projekt med offentlig sektor”, säger Olle Avelin, marknadschef på Arbrå Hissystem.
NYHET Publicerad:

Dialog i fokus när SKL upphandlade flerbostadshus

UPPHANDLING SKL har upphandlat två ramavtal av flerbostadshus. Under upphandlingen har dialog med de potentiella leverantörerna stått i centrum. Det lovordas nu av både beställaren och leverantörerna. ”Genom dialogen har vi kunnat uppnå vårt mål med upphandlingen: bra bostäder till ett sänkt pris och med kortare byggtid”, säger Rickard Andersson, projektledare för upphandlingen på SKL Kommentus.
NYHET Publicerad:

Ökad dialog ger fler anbud i Boden

UPPHANDLING I Boden prioriteras dialog med näringslivet för att skapa bra affärer för både kommunen och leverantörerna. ”Vi upplever många fördelar med att vi pratar mer med företagen, bland annat får vi fler anbud och bättre konkurrens”, säger Theresa Hägglund, upphandlingschef för Bodens kommun.
NYHET Publicerad:

Nya krav stoppar småföretag i upphandling

UPPHANDLING Riksdagen har röstat ja till arbetsrättsliga villkor vid offentlig upphandling. Svenskt Näringsliv befarar färre anbudsgivare, fler tolkningstvister, mer byråkrati och att den svenska modellen äventyras.
NYHET Publicerad:

Kommunens krav utesluter företag

UPPHANDLING Skellefteå kommun har nyligen avslutat en upphandling av resebyråtjänster. I upphandlingen har de ställt krav som exkluderar ett stort antal leverantörer. ”Jag undrar varför kommunen ställer krav som gör att färre leverantörer kan lämna anbud”, säger vd:n på en lokal resebyrå.
NYHET Publicerad:

Stoppa regeringens nya upphandlingslag

KOMMENTAR Regeringen har presenterat ett nytt förslag till upphandlingslagstiftning. Ändringarna är marginella i jämförelse med det tidigare förslaget som inte fick tillräckligt stöd. Den nya propån är förödande för konkurrensen och för seriösa företagare, skriver Carina Lindfelt och Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

Dalakommun sprider fakta om upphandling

ÄLVDALEN Älvdalens kommun samlar information om andra myndigheters upphandlingar på sin hemsida. Reaktionerna är positiva. Företag hittar nya uppdrag och upphandlande myndigheterna får fler och bättre anbud.
NYHET Publicerad:

Bättre resultat när utbildning upphandlas som funktion

UPPHANDLING Utbildningsföretaget Lexicon vill se fler funktionsupphandlingar. ”Med ett funktionstänk i upphandlingen har leverantören större möjlighet att leverera det som beställaren efterfrågar och åstadkomma ett bättre resultat”, säger Stefan Kihlgård, verksamhetsansvarig för Lexicon i Örebro.
NYHET Publicerad:

Digitala lösningar höjer kvalitén i äldreomsorgen

UPPHANDLING Företaget Phoniro levererar nya digitala lösningar till den offentliga och privata äldreomsorgen. Företaget upplever ett ökat intresse av de digitala tjänsterna från offentlig sektor och brukarna. ”Allt fler kommuner får upp ögonen för våra lösningar och idag efterfrågas de till och med av brukarna själva”, säger Stefan Timbäck, säljansvarig på Phoniro i Örebro.
NYHET Publicerad:

Umeå rundar lagen – stäms på en miljon

RÄTTSTVIST Umeå kommun gjorde upprepade inköp utanför ramavtalet. Till slut tröttnade Mathias Andersson, som har ett exklusivt avtal med kommunen, på att se affärer försvinna åt annat håll och stämde kommunen. Inköpen utanför avtalet har dessutom varit dyrare samtidigt som kommunen nu riskerar ett skadestånd.
NYHET Publicerad:

Orimliga kontroller vid upphandling

REGELKRÅNGEL Färre anbud, mer pappersarbete och integritetskränkande. Krav på utdrag ur belastningsregistret vid offentlig upphandling får flera negativa konsekvenser. ”En vansinnig administration väntar”, säger Marcus Westdahl, vd för möbelföretaget European Furniture Group.
NYHET Publicerad:

Orimliga krav på raka päron i upphandlingar

OFFENTLIG UPPHANDLING Ett päron får inte se ut hur som helst. Det har fått Lars Renius, vd på Frukleveransen Sverige, att reagera.”Det är häpnadsväckande att kraven skiljer så mycket mellan privata och offentliga kunder. Varför kan de offentliga beställarna inte tänka mer kostnadseffektivt", säger han.