Opposition vill ha mer dialog vid upphandling

NYHET Publicerad

GÖTEBORG Göteborgs Stad håller på att ta fram en ny upphandlingspolicy. Oppositionen är inte nöjd med förslaget och vill ha mer fokus på dialog och att orimliga krav försvinner, så att mindre företag inte känner sig missgynnade. ”Det är viktigt för oss att det är samma villkor och samma möjligheter att delta i en upphandling, oavsett storleken på företaget”, säger Jonas Ransgård, Moderaternas gruppledare i Göteborg.

Jonas Ransgård (M)

Jonas Ransgård (M)

Foto: Jesper Orrbeck Photography
Ellen Hausel Heldahl

Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert.

I Göteborg pågår för fullt arbetet med att ta fram en ny upphandlingspolicy. Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har tillsammans lämnat in ett yrkande med synpunkter på det nya policyförslaget. I förslaget nämns dialog som ett sätt att närma sig små och medelstora företag och utforska deras möjlighet till att delta i upphandlingar. Detta är något som oppositionen vill utveckla ytterligare och efterlyser ett eget stycke i policyn om hur dialog ska användas i upphandlingsprocessen.

Närmare bestämt vill oppositionen att staden för en kontinuerlig dialog med företagen som deltar i upphandlingar. Dialog ska ske före, under och efter upphandlingen. De menar att en konstruktiv återkoppling ska göra att fler företag ska kunna och vilja vara med i stadens upphandlingar.

Fokus på dialog hör även ihop med en ny punkt i upphandlings- och inköpspolicyn som handlar om uppföljning och att kommunen ska följa upp både tecknade avtal och leverantörer.

­– Det är centralt att avtal följs upp, från båda parter, det är ett sätt att förbättra och kvalitetssäkra relationen mellan kommun, företag och brukare, säger Jonas Ransgård, Moderaternas gruppledare och kommunstyrelsens andra vice ordförande.

Oppositionspartierna lyfter även fram att många företag tycker att kraven vid upphandlingar försvårar för företagen att lämna in anbud. För att komma till rätta med det, föreslås att en konsekvensanalys av kraven ska göras för att utesluta orimliga krav.

Jonas Ransgård berättar att en synpunkt som han ofta får från mindre företag är att de upplever sig missgynnade i förhållande till större etablerade företag i samband med upphandlingar. Detta och att företagsklimatet i Göteborg inte får toppbetyg av näringslivet var något som oppositionspartierna diskuterade när de gick igenom det nya policyförslaget.

– Att företagsklimatet i Göteborg är så pass dåligt, och därtill blir sämre för varje år, är något som bekymrar oss mycket. När det var dags att ta fram en ny upphandlingspolicy tyckte vi därför att det är viktigt att göra vad vi kunde för att förbättra företagens villkor i den del som berör upphandling och inköp, säger Jonas Ransgård.

Svenskt Näringsliv driver, tillsammans med dess medlemsorganisationer, just nu projektet Bättre offentliga marknader där målet är att förbättra den offentliga upphandlingen i Sverige. Ellen Hausel Heldahl, projektledare, tycker att Göteborgs Stad och oppositionspartierna är på rätt väg med sin nya policy:

– Vi kan konstatera att företagen i Göteborg gett kommunen underkänt på området offentlig upphandling (2,29 på en 6-gradig skala). Det är därför mycket positivt att det finns en politisk vilja och ambition som lyfter betydelsen av en ökad dialog med företagen. Av erfarenhet vet vi att kommuner som aktivt arbetar med dialog i alla faser av upphandlingsprocessen kommer att få fler anbud, ett bättre resultat av upphandlingen och sannolikt färre överprövningar.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Startupföretag har lösningen för att stoppa tågkaoset

Snart kanske vi slipper ett antal onödiga stopp i tågtrafiken. Innovationsföretaget D-Rail har kommit på ett smart sätt att upptäcka fel på både kontaktledningar och räls innan de leder till stopp. Nu testas systemet i samarbete med bland annat Trafikverket, LTU och Norrtåg.
NYHET Publicerad:

Kommunalt tvätteri dopas med statliga pengar

OSUND KONKURRENS Landskrona har startat ett tvätteri för att få arbetslösa i arbete, med löner som staten betalar. "Vad säger att kommuner stannar vid tvätteri, om de blir belönade med statliga pengar för att ha så många anställda som möjligt?", säger Jan Kluge , ordförande Svenska Tvätteriförbundet.
NYHET Publicerad:

Kommunerna handlar för 642 miljarder

UPPHANDLING Det är landets kommuner som köper mest. Och det är stora summor det handlar om. Värdet på den offentliga upphandlingen i Sverige är svindlande 642 miljarder.
NYHET Publicerad:

Våg av överklagande fastnar i domstol

KOMMENTAR Svenska leverantörer överklagar ofta offentliga upphandlingar. I spåren följer långa handläggningstider i domstol. En översyn av regelverket är angeläget, skriver Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert.
NYHET Publicerad:

Upphandling ”the Dutch way” – är det något för oss?

KOMMENTAR Det är dags att kartlägga missnöjet bland företagare som deltar i offentlig upphandling. Många vittnar om utestängande, överflödiga och motstridiga ska-krav som är hopplösa att uppfylla. Vägledning och hjälp finns i Nederländerna, skriver upphandlingsexpert Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

”Kopiera den holländska proportionalitetsguiden”

KOMMENTAR Skapa enklare offentliga upphandlingar med proportionerliga krav och använd Nederländerna som förebild, menar Ellen Hausel Heldahl, jurist.
NYHET Publicerad:

"Pajkastningen på offentlig upphandling måste få ett stopp"

KOMMENTAR Transportstyrelsens skandalomsusade it-upphandling har fått debatten att ta fart. Dålig kunskap på området, som verkar finnas på flera ställen, är oroande. Pajkastningen på offentlig upphandling måste få ett stopp. Istället gäller det att få till stånd en sansad diskussion om hur den goda upphandlingen kan bli verklighet för medborgarnas och skattebetalarnas bästa, skriver upphandlingsexpert Ellen Hausel Heldahl.
NYHET Publicerad:

Succé när Nacka upphandlade välfärdsteknik

UPPHANDLING Nacka kommun har precis avslutat en funktionsupphandling av välfärdstjänster för äldre. Tack vare fokus på dialog med marknaden och ett internt samarbete mellan olika avdelningar så blev upphandlingen en succé. Resultatet blev en ny form av abonnemang av välfärdstjänster.
NYHET Publicerad:

Byråkrati hindrar offentlig sektor att satsa på innovationer

UPPHANDLING Trots politiska ambitioner om att främja ny teknik och innovationer stoppar byråkratiskt strul innovationsbolaget Arbrå Hissystem från att leverera till offentlig sektor. ”Alla statliga myndigheter som vi har varit i kontakt med gillar vårt system, men ingen verkar ha möjlighet att stötta våra projekt med offentlig sektor”, säger Olle Avelin, marknadschef på Arbrå Hissystem.
NYHET Publicerad:

Dialog i fokus när SKL upphandlade flerbostadshus

UPPHANDLING SKL har upphandlat två ramavtal av flerbostadshus. Under upphandlingen har dialog med de potentiella leverantörerna stått i centrum. Det lovordas nu av både beställaren och leverantörerna. ”Genom dialogen har vi kunnat uppnå vårt mål med upphandlingen: bra bostäder till ett sänkt pris och med kortare byggtid”, säger Rickard Andersson, projektledare för upphandlingen på SKL Kommentus.
NYHET Publicerad:

Ökad dialog ger fler anbud i Boden

UPPHANDLING I Boden prioriteras dialog med näringslivet för att skapa bra affärer för både kommunen och leverantörerna. ”Vi upplever många fördelar med att vi pratar mer med företagen, bland annat får vi fler anbud och bättre konkurrens”, säger Theresa Hägglund, upphandlingschef för Bodens kommun.
NYHET Publicerad:

Nya krav stoppar småföretag i upphandling

UPPHANDLING Riksdagen har röstat ja till arbetsrättsliga villkor vid offentlig upphandling. Svenskt Näringsliv befarar färre anbudsgivare, fler tolkningstvister, mer byråkrati och att den svenska modellen äventyras.
NYHET Publicerad:

Kommunens krav utesluter företag

UPPHANDLING Skellefteå kommun har nyligen avslutat en upphandling av resebyråtjänster. I upphandlingen har de ställt krav som exkluderar ett stort antal leverantörer. ”Jag undrar varför kommunen ställer krav som gör att färre leverantörer kan lämna anbud”, säger vd:n på en lokal resebyrå.
NYHET Publicerad:

Stoppa regeringens nya upphandlingslag

KOMMENTAR Regeringen har presenterat ett nytt förslag till upphandlingslagstiftning. Ändringarna är marginella i jämförelse med det tidigare förslaget som inte fick tillräckligt stöd. Den nya propån är förödande för konkurrensen och för seriösa företagare, skriver Carina Lindfelt och Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

Dalakommun sprider fakta om upphandling

ÄLVDALEN Älvdalens kommun samlar information om andra myndigheters upphandlingar på sin hemsida. Reaktionerna är positiva. Företag hittar nya uppdrag och upphandlande myndigheterna får fler och bättre anbud.
NYHET Publicerad:

Bättre resultat när utbildning upphandlas som funktion

UPPHANDLING Utbildningsföretaget Lexicon vill se fler funktionsupphandlingar. ”Med ett funktionstänk i upphandlingen har leverantören större möjlighet att leverera det som beställaren efterfrågar och åstadkomma ett bättre resultat”, säger Stefan Kihlgård, verksamhetsansvarig för Lexicon i Örebro.
NYHET Publicerad:

Digitala lösningar höjer kvalitén i äldreomsorgen

UPPHANDLING Företaget Phoniro levererar nya digitala lösningar till den offentliga och privata äldreomsorgen. Företaget upplever ett ökat intresse av de digitala tjänsterna från offentlig sektor och brukarna. ”Allt fler kommuner får upp ögonen för våra lösningar och idag efterfrågas de till och med av brukarna själva”, säger Stefan Timbäck, säljansvarig på Phoniro i Örebro.
NYHET Publicerad:

Umeå rundar lagen – stäms på en miljon

RÄTTSTVIST Umeå kommun gjorde upprepade inköp utanför ramavtalet. Till slut tröttnade Mathias Andersson, som har ett exklusivt avtal med kommunen, på att se affärer försvinna åt annat håll och stämde kommunen. Inköpen utanför avtalet har dessutom varit dyrare samtidigt som kommunen nu riskerar ett skadestånd.
NYHET Publicerad:

Orimliga kontroller vid upphandling

REGELKRÅNGEL Färre anbud, mer pappersarbete och integritetskränkande. Krav på utdrag ur belastningsregistret vid offentlig upphandling får flera negativa konsekvenser. ”En vansinnig administration väntar”, säger Marcus Westdahl, vd för möbelföretaget European Furniture Group.
NYHET Publicerad:

Orimliga krav på raka päron i upphandlingar

OFFENTLIG UPPHANDLING Ett päron får inte se ut hur som helst. Det har fått Lars Renius, vd på Frukleveransen Sverige, att reagera.”Det är häpnadsväckande att kraven skiljer så mycket mellan privata och offentliga kunder. Varför kan de offentliga beställarna inte tänka mer kostnadseffektivt", säger han.