Orimliga krav skrämmer bort seriösa företag

NYHET Publicerad

UPPHANDLING 7 av 10 företag väljer att inte delta i offentliga upphandlingar. Tre anledningar till det är att upphandlande myndigheter ställer irrelevanta eller omöjliga ska-krav, att stort fokus läggs på lägsta pris och otillräcklig uppföljning. ”Kraven i förfrågningsunderlaget i kombination med bristande uppföljning har lett, i flera fall, till att det bolag som ljuger bäst vinner upphandlingen”, säger Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert på Svenskt Näringsliv.

De offentliga upphandlarna ställer många gånger ska-krav som är omöjliga för seriösa aktörer att uppfylla samt lägger stort fokus på att priset ska vara så lågt som möjligt i anbudet. Det här är huvudorsakerna till att 7 av 10 företag väljer att inte delta i offentliga upphandlingar.

Många upphandlande myndigheter brister även i uppföljningen av kraven vilket har öppnat upp för oseriösa bolag att delta och vinna upphandlingar. Inom vissa branscher, exempelvis städbranschen, har de seriösa företagen slutat lämna anbud och de oseriösa ha tagit över. På flera håll är det dessa bolag som nu vinner upphandlingarna.

– Det är en skrämmande utveckling vi ser när upphandlande myndigheters agerande bidrar till att seriösa företag inte längre deltar i upphandlingar. Det är ett allvarligt problem att skattepengar används till att upphandla oseriösa bolag som tävlar med oschysta arbetsvillkor och som därmed exempelvis kan dumpa priserna inom vissa branscher, säger Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert på Svenskt Näringsliv.

Sociala krav

För att sålla bort de oseriösa bolagen ställer många offentliga upphandlare sociala krav. Sociala krav är till exempel att företaget tar emot ett visst antal praktikanter eller lärlingar inom ramen för uppdraget, att företaget har en plan mot diskriminering, att anställda har rätt till heltid, att de har meddelarfrihet eller att företaget uppfyller krav kring minimilön och betalar skatter och arbetsgivaravgifter.

Många företag vill ta ett socialt ansvar, och många tar redan ett stort socialt ansvar genom att de tar emot elever för praktik, tillhandahåller lärlingsplatser eller stödjer den lokala idrottsföreningen.

– Vilka sociala krav upphandlaren ställer påverkar vilka företag som deltar i upphandlingen. Exempelvis är det många gånger enklare för större företag att ta emot praktikanter eller långtidsarbetslösa än vad det är för mindre företag. Detta måste upphandlarna vara medvetna om när de formulerar sina krav, säger Ellen Hausel Heldahl.

Hon fortsätter:

– Något som vi ser ökar och som är ett oroande problem är att en del kommuner ställer krav som är rent olagliga, till exempel krav på kollektivavtal och krav på att praktikanter ska komma från ett visst geografiskt område. Om man nöjer sig med att ställa krav på kollektivavtal, och tror att detta skulle eliminera risken för att få oseriösa företag som leverantör, är man naiv.

Dialog, nyckeltal och uppföljning

Ellen Hausel Heldahls bästa tips för upphandlare som vill öka andelen seriösa bolag av olika storlekar som lämnar anbud är:

1. För dialog med företagen före, under och efter upphandlingen. Genom att föra dialog med företagen kan upphandlaren få feedback kring kravställningen och andra aspekter av upphandlingen som kan vara svåra att känna till för personer som inte är verksamma i branschen.

2. Använd nyckeltal när anbuden utvärderas då blir det tydligt att se vilka anbud som ligger inom rimliga nivåer och där man kan förutsätta att personalen har schysta villkor. Förkasta för låga anbud och anbud där leverantörer inte kan förklara varför anbudet är lågt på ett trovärdigt sätt.

3. Följ upp leverantören regelbundet under hela anbudstiden. ”Prenumerera” på information från Skatteverket för att kontrollera att leverantören betalar skatt och arbetsgivaravgifter.

4. Ställ relevanta och rimliga krav. Kraven som ställs i upphandlingen påverkar antalet anbud som lämnas in samt priset och kvalitet på varan eller tjänsten som ska upphandlas.

5. Om kraven inte efterlevs, häv avtalet (ha tydliga hävningsklausuler i avtalet)!

– Upphandlare som arbetar med dialog, nyckeltal och uppföljning får en djupare relation till företagen och en bättre förståelse för marknaden. Detta gynnar framtida upphandlingar. Det finns flera spännande utmaningar för upphandlarna att ta sig an för att öka andelen företag som deltar i upphandlingar och på så sätt öka konkurrensen och få ännu bättre valuta för våra skattepengar, säger Ellen Heldahl Hausel.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kommunalt tvätteri dopas med statliga pengar

OSUND KONKURRENS Landskrona har startat ett tvätteri för att få arbetslösa i arbete, med löner som staten betalar. "Vad säger att kommuner stannar vid tvätteri, om de blir belönade med statliga pengar för att ha så många anställda som möjligt?", säger Jan Kluge , ordförande Svenska Tvätteriförbundet.
NYHET Publicerad:

Kommunerna handlar för 642 miljarder

UPPHANDLING Det är landets kommuner som köper mest. Och det är stora summor det handlar om. Värdet på den offentliga upphandlingen i Sverige är svindlande 642 miljarder.
NYHET Publicerad:

Våg av överklagande fastnar i domstol

KOMMENTAR Svenska leverantörer överklagar ofta offentliga upphandlingar. I spåren följer långa handläggningstider i domstol. En översyn av regelverket är angeläget, skriver Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert.
NYHET Publicerad:

Upphandling ”the Dutch way” – är det något för oss?

KOMMENTAR Det är dags att kartlägga missnöjet bland företagare som deltar i offentlig upphandling. Många vittnar om utestängande, överflödiga och motstridiga ska-krav som är hopplösa att uppfylla. Vägledning och hjälp finns i Nederländerna, skriver upphandlingsexpert Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

”Kopiera den holländska proportionalitetsguiden”

KOMMENTAR Skapa enklare offentliga upphandlingar med proportionerliga krav och använd Nederländerna som förebild, menar Ellen Hausel Heldahl, jurist.
NYHET Publicerad:

"Pajkastningen på offentlig upphandling måste få ett stopp"

KOMMENTAR Transportstyrelsens skandalomsusade it-upphandling har fått debatten att ta fart. Dålig kunskap på området, som verkar finnas på flera ställen, är oroande. Pajkastningen på offentlig upphandling måste få ett stopp. Istället gäller det att få till stånd en sansad diskussion om hur den goda upphandlingen kan bli verklighet för medborgarnas och skattebetalarnas bästa, skriver upphandlingsexpert Ellen Hausel Heldahl.
NYHET Publicerad:

Succé när Nacka upphandlade välfärdsteknik

UPPHANDLING Nacka kommun har precis avslutat en funktionsupphandling av välfärdstjänster för äldre. Tack vare fokus på dialog med marknaden och ett internt samarbete mellan olika avdelningar så blev upphandlingen en succé. Resultatet blev en ny form av abonnemang av välfärdstjänster.
NYHET Publicerad:

Byråkrati hindrar offentlig sektor att satsa på innovationer

UPPHANDLING Trots politiska ambitioner om att främja ny teknik och innovationer stoppar byråkratiskt strul innovationsbolaget Arbrå Hissystem från att leverera till offentlig sektor. ”Alla statliga myndigheter som vi har varit i kontakt med gillar vårt system, men ingen verkar ha möjlighet att stötta våra projekt med offentlig sektor”, säger Olle Avelin, marknadschef på Arbrå Hissystem.
NYHET Publicerad:

Dialog i fokus när SKL upphandlade flerbostadshus

UPPHANDLING SKL har upphandlat två ramavtal av flerbostadshus. Under upphandlingen har dialog med de potentiella leverantörerna stått i centrum. Det lovordas nu av både beställaren och leverantörerna. ”Genom dialogen har vi kunnat uppnå vårt mål med upphandlingen: bra bostäder till ett sänkt pris och med kortare byggtid”, säger Rickard Andersson, projektledare för upphandlingen på SKL Kommentus.
NYHET Publicerad:

Ökad dialog ger fler anbud i Boden

UPPHANDLING I Boden prioriteras dialog med näringslivet för att skapa bra affärer för både kommunen och leverantörerna. ”Vi upplever många fördelar med att vi pratar mer med företagen, bland annat får vi fler anbud och bättre konkurrens”, säger Theresa Hägglund, upphandlingschef för Bodens kommun.
NYHET Publicerad:

Nya krav stoppar småföretag i upphandling

UPPHANDLING Riksdagen har röstat ja till arbetsrättsliga villkor vid offentlig upphandling. Svenskt Näringsliv befarar färre anbudsgivare, fler tolkningstvister, mer byråkrati och att den svenska modellen äventyras.
NYHET Publicerad:

Kommunens krav utesluter företag

UPPHANDLING Skellefteå kommun har nyligen avslutat en upphandling av resebyråtjänster. I upphandlingen har de ställt krav som exkluderar ett stort antal leverantörer. ”Jag undrar varför kommunen ställer krav som gör att färre leverantörer kan lämna anbud”, säger vd:n på en lokal resebyrå.
NYHET Publicerad:

Stoppa regeringens nya upphandlingslag

KOMMENTAR Regeringen har presenterat ett nytt förslag till upphandlingslagstiftning. Ändringarna är marginella i jämförelse med det tidigare förslaget som inte fick tillräckligt stöd. Den nya propån är förödande för konkurrensen och för seriösa företagare, skriver Carina Lindfelt och Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

Dalakommun sprider fakta om upphandling

ÄLVDALEN Älvdalens kommun samlar information om andra myndigheters upphandlingar på sin hemsida. Reaktionerna är positiva. Företag hittar nya uppdrag och upphandlande myndigheterna får fler och bättre anbud.
NYHET Publicerad:

Bättre resultat när utbildning upphandlas som funktion

UPPHANDLING Utbildningsföretaget Lexicon vill se fler funktionsupphandlingar. ”Med ett funktionstänk i upphandlingen har leverantören större möjlighet att leverera det som beställaren efterfrågar och åstadkomma ett bättre resultat”, säger Stefan Kihlgård, verksamhetsansvarig för Lexicon i Örebro.
NYHET Publicerad:

Digitala lösningar höjer kvalitén i äldreomsorgen

UPPHANDLING Företaget Phoniro levererar nya digitala lösningar till den offentliga och privata äldreomsorgen. Företaget upplever ett ökat intresse av de digitala tjänsterna från offentlig sektor och brukarna. ”Allt fler kommuner får upp ögonen för våra lösningar och idag efterfrågas de till och med av brukarna själva”, säger Stefan Timbäck, säljansvarig på Phoniro i Örebro.
NYHET Publicerad:

Umeå rundar lagen – stäms på en miljon

RÄTTSTVIST Umeå kommun gjorde upprepade inköp utanför ramavtalet. Till slut tröttnade Mathias Andersson, som har ett exklusivt avtal med kommunen, på att se affärer försvinna åt annat håll och stämde kommunen. Inköpen utanför avtalet har dessutom varit dyrare samtidigt som kommunen nu riskerar ett skadestånd.
NYHET Publicerad:

Orimliga kontroller vid upphandling

REGELKRÅNGEL Färre anbud, mer pappersarbete och integritetskränkande. Krav på utdrag ur belastningsregistret vid offentlig upphandling får flera negativa konsekvenser. ”En vansinnig administration väntar”, säger Marcus Westdahl, vd för möbelföretaget European Furniture Group.
NYHET Publicerad:

Orimliga krav på raka päron i upphandlingar

OFFENTLIG UPPHANDLING Ett päron får inte se ut hur som helst. Det har fått Lars Renius, vd på Frukleveransen Sverige, att reagera.”Det är häpnadsväckande att kraven skiljer så mycket mellan privata och offentliga kunder. Varför kan de offentliga beställarna inte tänka mer kostnadseffektivt", säger han.
NYHET Publicerad:

Ny lagstiftning om offentlig upphandling

UPPHANDLING Nya EU-direktiv innebär att Sverige har fått tre nya lagar på området offentlig upphandling. Lagarna trädde i kraft den 1 januari 2017.