Företagare rasar mot S-förslag om löntagarägda bolag

NYHET Publicerad

ENTREPRENÖRSKAP Protesterna mot Stockholmssocialdemokraternas förslag att skapa en gräddfil för löntagarägda företag ökar. ”Det är en farlig väg att gå”, säger Christina Wahlström, barnmorskan som grundade Sveriges första privata mördravårdsföretag Mama Mia.

Christina Wahlström

Gör det lättare att erbjuda personaloptioner istället, tycker Christina Wahlström, Mama Mia, som är kritisk till förslaget från Socialdemokraterna i Stockholm.

Foto: SÖREN ANDERSSON
Magnus Larsson

Får vissa ägandeformer fördelar framför andra är det inte konkurrens på lika villkor, menar Magnus Larsson, Expander Business Consulting.

Foto: Nicklas Mattsson/Entreprenr
Anna-Lena Bohm

"Det vore förödande för näringslivet i Sverige", säger företagaren Anna-Lena Bohm om förslagen som minskar entreprenörers kontroll över den egna verksamheten.

Foto: SÖREN ANDERSSON
Jens_Spendrup_08

"En särlagstiftning som är tänkt att gynna löntagarägda företag strider mot allt sunt förnuft", säger Jens Spendrup, ordförande för Svenskt Näringsliv.

Foto: SÖREN ANDERSSON / SCANPIX

I förra veckan gick Svenskt Näringslivs ordförande Jens Spendrup ut och kritiserade förslaget om att skapa en gräddfil för löntagarägda företag med motiveringen att det är bättre att vinsten hamnar hos de anställda än hos ägarna.

I en rapport från Stockholms arbetarekommun framgår att vill man ge de anställda ökat inflytande i näringslivet. Arbetarekommunens styrelse skriver att det inte finns ”opinionsmässigt stöd eller politiska möjligheter att göra omfattande ingrepp i äganderätten såsom löntagarfonderna eller statligt ägande kräver”. Istället vill de skapa en gräddfil för löntagarägda företag genom ändra i reglerna som styr den offentliga upphandlingen.

– Politiker och myndigheter kan aldrig styra över vem som startar företag eller i vilken form. Entreprenörskapet kommer från viljan att förändra, att bygga något nytt utifrån en idé eller en innovation. Alla kan inte bli företagare, säger Christina Wahlström, barnmorskan som grundade Sveriges första privata mördravårdsföretag Mama Mia, angående S-förslaget om löntagarägda företag.

Hon anser att det är bättre att politikerna underlättar för företagen att växa och anställa.

– Om de vill att fler ska få ta del av vinsterna borde de se över regelverken och göra det lättare att erbjuda personaloptioner. Jag ger gärna mina engagerade medarbetare en del av företaget, men först måste de jobba in sig och visa att de verkligen vill och kan. Personaloptioner till exempelvis verksamhetschefer är en jättebra idé som fungerar utmärkt, säger Christina Wahlström.

I grunden är det bra att fler människor vågar starta och äga företag, även löntagare, anser Magnus Larsson som är vd för managementkonsultföretaget Expander Business Consulting.

– Däremot är det viktigt att förutsättningarna är lika för alla. Företagande ska, om det fungerar bra, kännetecknas av en balans mellan risk och belöning. Får vissa ägandeformer fördelar framför andra, till exempel vid kommunala upphandlingar, så är det inte konkurrens på lika villkor.

Personaloptioner ett alternativ

Dessutom gör rapportförfattarna felet att de utgår ifrån en förlegad bild, fortsätter Magnus Larsson. Det stämmer inte att Sverige är ett land med å ena sidan externa storägare och å andra sidan löntagare utan ägande överhuvudtaget.

– Så ser det ut i vissa företag, men på många andra håll är ägandet mera spritt. Vad som hämmar ett ännu bredare ägande är bland annat våra höga kapitalskatter, samt 3:12 reglerna som krånglar till det och som tjänstebeskattar i viss mån ägandet i mindre företag. Dessutom bidrar avsaknaden av personaloptioner ytterligare till att så få löntagare blir delägare.

Bryter mot lagen

Anna-Lena Bohm äger och driver callcenterföretaget Uniguide i Visby. Hon kommer själv ihåg det ”företagartumult” som uppstod när löntagarfonderna var aktuella i slutet av 70-talet och början av 80-talet. Företagen satte kraft bakom rätten att behålla kontrollen över den egna verksamheten.

– Det är samma sak idag. Att avgörande beslut ska fattas av någon annan än oss företagare, som äger och driver företag, är oacceptabelt, säger hon och är även kritisk mot förslaget att använda offentliga upphandlingar som påtryckningsmedel.

Hon gör bedömningen att förslagen inte är förenliga med den lagstiftning som finns, både i Sverige och EU.

– Vi behöver fler driftiga, kreativa människor som vill bli företagare eftersom det är i företagen som de riktiga jobben skapas. Att som entreprenör tvingas släppa kontrollen över det där man gått in med sig själv och sin idé, det kommer att jaga bort många av dem som är eller vill bli företagare. Nej, det vore förödande för näringslivet i Sverige.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv utlyser stipendium för bästa examensuppsats om skatter

TÄVLING Svenskt Näringsliv tar nu emot nomineringar till sin uppsatstävling för kandidat-, master- och magisteruppsatser skrivna om skatter.
NYHET Publicerad:

"Rättssäkerheten i skattelagstiftningen måste stärkas"

DEBATT Rättssäkerheten vid beskattning behöver stärkas omgående. Ofullständigt utredda lagförslag, bristfälliga konsekvensutredningar, orimliga remisstider och nonchalans mot Lagrådets kritik avskräcker, skriver skattechef Johan Fall och skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson.
NYHET Publicerad:

Stark kritik mot utvidgad kemikalieskatt

SKATT Kemikalieskatten har fått stark kritik från elektronikbranschen. Men i överenskommelsen mellan C,L, S och MP ska skatten inte avskaffas – tvärtom. Nu drabbas ännu en bransch.
NYHET Publicerad:

SFI med hjälp av ny teknik

UPPHANDLINGSREGLER Ett modernt och effektivt sätt att lära sig svenska genom en blandning av lärarledda lektioner och digitala verktyg. Det erbjuder Swedish for Professionals till företag med utländska medarbetare. Nu siktar man på att även kunna bli upphandlade i SFI-sammanhang.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv hyllar Amandas skatteuppsats

STIPENDIUM Amanda Östlund Tjernström. Lägg namnet på minnet. Hon är den första studenten som tilldelas Svenskt Näringslivs stipendium för bästa uppsats om skatter. Priset är på 15 000 kronor och delades ut på torsdagen.
NYHET Publicerad:

Tre av fyra svenskar underskattar hur mycket de betalar i skatt

KOMMENTAR Företagare kan göra skillnad och öka kunskapen om skatter. Idag visar hela 39 procent av företagen hela lönen på lönebeskeden men det behöver bli fler för att vi ska få en skattedebatt som handlar om hela skatten, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Norrlandsföretagare i uppror mot momshöjning

SKATT Från 6 till 25 procent. Höjd moms slår hårt mot Norrlandsföretagare som sysslar med naturturism. ”För vår bransch är det inget annat än en ren katastrof", säger Göran Widén, vd för Brändö Konferens & Fritidsby utanför Luleå.
NYHET Publicerad:

Trubbigt biträdesavtal riskerar ge färre anbud

OFFENTLIG UPPHANDLING Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tillsammans med SKL Kommentus och Inera arbetat fram en mall för ett personuppgiftsbiträdesavtal som ska kunna användas vid offentlig upphandling. ”Vi är kritiska till att en och samma mall, som kommer att uppfattas som bindande, ska användas i alla olika typer av avtal. Risken är stor att företag då väljer att avstå från att delta i offentlig upphandling med en sämre konkurrens som följd”, skriver juristerna Birgitta Laurent och Carolina Brånby
NYHET Publicerad:

En budget som stimulerar arbete

SAMHÄLLSEKONOMI Moderaternas och Kristdemokraternas budget rymmer flera företagarvänliga reformer, enligt chefekonom Bettina Kashefi. "Det man gör för att förstärka jobbskatteavdraget är nödvändigt eftersom företagen skriker efter kompetens."
NYHET Publicerad:

Studentuppsats uppmärksammas

NYTT PRIS Amanda Östlund Tjernström är först att vinna Svenskt Näringslivs nyinstiftade uppsatstävling om skatter. Priset är på 15 000 kronor. "Stipendiaten skriver på ett initierat sätt om en av de senaste årens mest uppmärksammade skattefrågor för näringslivet", skriver juryns ordförande professor Claes Norberg i motiveringen.
NYHET Publicerad:

Näringslivstoppar sågar svenska skatter: "På väg åt fel håll"

SKATTER Höga skatter på arbete, ägande och entreprenörskap bromsar Sveriges konkurrenskraft, påpekade tunga näringslivsföreträdare och forskare under ett seminarium i samband med att Näringslivets Skattedelegation firade 100 år. ”Världen förändras och vi kan inte bara nöja oss med att hänga med, vi måste ta täten”, sa Jacob Wallenberg, ordförande Investor.
NYHET Publicerad:

Skattereformer som stärker konkurrenskraften

DEBATT Världens högsta marginalskatt måste bort, företagens vinstbeskattning måste vara konkurrenskraftig och rättssäkerheten i skattesystemet måste förbättras är några förändringar som Staffan Bohman, ordförande i Näringslivets Skattedelegation, förespråkar.
NYHET Publicerad:

Välkommet nej till digitalskatt

EU EU-kommissionen har förslagit en ny skatt på vissa digitala tjänster. Skatten skulle ha många negativa konsekvenser för svensk ekonomi. Det är välkommet att Magdalena Andersson står fast vid sitt nej till förslaget, säger Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Företagen behöver fortsatt tempo i skattearbetet

SKATTER Hur skattepolitiken blir de kommande fyra åren är svårt att sia om med tanke på det oklara läget i riksdagen. Samtidigt är det viktigt att inte tappa tempo i skattearbetet, enligt Johan Fall, chef för skatteavdelningen. ”Samtliga partier behöver ta sig i kragen”, säger han.
NYHET Publicerad:

Kravet på rätt titel kostade sju miljoner extra

UPPHANDLING En bristande dialog mellan köpare och säljare skapar hinder vid offentliga upphandlingar. Det menade företrädare från näringslivet och offentlig sektor under ett seminarium. Byggföretagaren Carin Stoeckmann lyfte ett exempel där upphandlaren valde att betala sju miljoner extra för "rätt" titel på pappret.
NYHET Publicerad:

Snart är e-faktura ett krav vid upphandling

OFFENTLIGA AFFÄRER Efter första april nästa år, är det förbjudet att skicka pappersfakturor till kommuner, landsting och andra myndigheter. Då gäller e-faktura. "Den är miljövänlig, billig, tidsbesparande och ger effektivitetsvinster", summerar upphandlingsexpert Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

Likgiltiga förvaltningsdomstolar fick advokat att hoppa av

RÄTTSSÄKERHET Ointresse från rätten fick advokaten Olle Flygt att sluta processa i förvaltningsdomstolarna. Numera väljer han att arbeta i allmänna domstolar och inför skiljenämnder, där allt fungerar mycket bättre, skriver nyhetstjänsten fplus.
NYHET Publicerad:

Ratioforskare: Statligt stöd en ”sockerchock”

NÄRINGSPOLITIK Det finns kortsiktiga fördelar med offentliga bidrag och lån till företag men det får inte några långvariga positiva effekter. Den slutsatsen drar forskaren Anders Gustafsson i en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv startar uppsatstävling om skatter

TÄVLING Svenskt Näringsliv startar en tävling för godkända examensuppsatser skrivna om skatter. Tanken är att det ska höja intresset för skattefrågor, särskilt då skatter har betydelse för företagsamheten.
NYHET Publicerad:

Umeåföretagare: Nya vårdskatten drabbar mina medarbetare

SKATT Den nya skatten på sjukvårdsförsäkringar slår mot lågavlönade – tvärtemot vad regeringen och Vänsterpartiet hävdar. Det riskerar även att stjälpa mindre företag som är beroende av att medarbetarna håller sig friska. Det anser Umeåföretagaren Torvald Östensson som redan har drabbats av vårdskatten, skriver Arbetsmarknadsnytt.