Innovationsupphandling

Små innovationsföretag som erbjuder tjänster och produkter riktade mot offentlig sektor ställs inför särskilda utmaningar. Ofta är det svårt eller rentav omöjligt att bli upphandlad – trots att de har lösningar som skulle kunna innebära stora vinster för samhället. Svenskt Näringsliv har träffat några spännande innovationsföretag som delvis står inför detta dilemma

Innovationsupphandling

Små innovationsföretag som erbjuder tjänster och produkter riktade mot offentlig sektor ställs inför särskilda utmaningar. Ofta är det svårt eller rentav omöjligt att bli upphandlad – trots att de har lösningar som skulle kunna innebära stora vinster för samhället. Svenskt Näringsliv har träffat några spännande innovationsföretag som delvis står inför detta dilemma