SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms län

Utvärderingsmodeller för offentlig upphandling – hur säkerställer vi transparens och förutsägbarhet?

Inom offentlig upphandling används många olika typer av utvärderingsmodeller, mer eller mindre lämpliga. Vissa är direkt olämpliga men tillämpas ändå.

Bra utvärderingsmodeller är viktiga både för att säkerställa att upphandlande myndighet får ut så mycket som möjligt för skattepengarna men också för näringslivet. Välfungerande och transparenta utvärderingsmodeller stärker konkurrensen och gör det mer attraktivt för företag att medverka vid offentliga upphandlingar.

Under en halvdag går vi på djupet i utvärderingsmodeller – vad får man göra och vad får man inte göra? Vilka olika sätt kan man arbeta på, fördelar och nackdelar.

Sofia Lundberg, från Umeå universitet, och som skrivit flera vetenskapliga artiklar inom ämnet inledningstalar om lagliga och ekonomiska aspekter av utvärderingsmodeller. Vidare kommer bl.a. Erik Olsson, Kahn Pedersens advokatbyrå, och Carin Stoeckmann, vd på Byggmästaren i Skåne.

Registrering och kaffe från 8.30.

Välkommen

Datum och tid

  • Fredag 26 oktober 2018, kl. 09:00 – 12:00

Plats

Näringslivets Hus, Storgatan 19 , Stockholm