Boden vill lägga ner friskola

TV Publicerad

Elevunderlaget sviktar i landbyggdsskolorna norr om Boden. I ivern att rädda högstadiet på en av de nedläggningshotade skolorna, vill kommunen att friskolan i grannbyn ska lägga ner verksamheten och skicka eleverna till den kommunala skolan.