Fortsatt strid om second hand-butik

NYHET Publicerad

OSUND KONKURRENS Sedan ett år tillbaka driver Hanne Westergren en second hand-butik i Sölvesborg, men nu har kommunen öppnat en liknande butik 35 meter bort, och detta helt utan förvarning. "Det känns som att jag har fått en kniv i ryggen", säger hon.


Hanne Westergren, som driver second hand-butiken Skattkistan i Sölvesborg, fick höra på omvägar att kommunen tänkte öppna en konkurrerande butik ett stenkast från hennes affär.

– Kommunen har aldrig ens pratat med mig, det var mina kunder som informerade mig om kommunens planer. Det känns som att jag har fått en kniv i ryggen, säger hon.

Hanne känner att det kommer att bli svårt att konkurrera med kommunens nyöppnade second hand-butik, som har större lokaler, billigare arbetskraft och skattefinansierade lokaler. Dessutom har den inte samma krav på vinst, anser hon.

– Vi tävlar inte på lika villkor, det kommer att vara omöjligt för mig att konkurrera med deras priser. Kommunen ska hjälpa bygdens företag, inte konkurrera med dem. Det kan inte vara tillåtet för en kommun att bete sig på det här sättet, säger hon.

Kommunens verksamhet är i första hand inte en second hand-butik, utan en daglig omsorgsverksamhet för personer med olika funktionsnedsättningar, anser Heléne Björklund(s), kommunstyrelseordförande i Sölvesborg.

– Det är synd att hon uppfattar att kommunen jäklas, när syftet var något helt annat. Jag tror att vår butik till och med kan gynna Hannes affärer. Efter den här diskussionen är det ju fler som känner till hennes butik.

Hanne Westergren har nu skrivit till Konkurrensverket och överklagat.

– Det här är mitt levebröd. Om kommunen får fortsätta tvingas jag att bomma igen och flytta från kommunen, säger hon.

– Jag beklagar att Hanne känner sig överkörd och har fått en negativ inställning till vår verksamhet. Det är tråkigt, för vår butik skulle kunna vara något positivt för både henne och staden. Den största bristen i det här är att vi inte har kommunicerat med varandra, säger Heléne Björklund.

Kommunen har nu lämnat över ärendet till näringslivets företrädare i Sölvesborgs cityförening.

– Vi lovar att följa deras rekommendationer, om de tycker att vi bedriver osund konkurrens, kommer vi att stänga kommunens second hand-butik. Beskedet meddelas under fredagen, säger hon.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Konkurrens på lika villkor under lupp

KONKURRENS Sundsvall var första anhalt när turnén om regelverket runt konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS) drog igång. Turnén, ett gemensamt initiativ från Svenskt Näringsliv, Almega, Konkurrensverket och SKL, har som mål att öka medvetenheten om innebörden av reglerna samt främja en öppen diskussion med flera olika infallsvinklar. Det välbesökta seminariet i Sundsvall hade deltagare från såväl kommun, landsting och staten som från det privata näringslivet.
NYHET Publicerad:

Prisdumpning i Ljusdal slår mot friskola

OSUND KONKURRENS Ljusdal använder subventioner för att sätta låga lokalhyror för de kommunala idrottshallarna. Det slår mot friskolan Frienetskolan Tallbacken, som byggt en egen idrottshall för uthyrning utanför skoltid. ”Det är ohållbart för oss att hyra ut för 60 kronor i timmen”, säger Mats Ericsson, vd.
NYHET Publicerad:

Malmös företagsklimat rasar

FÖRETAGSKLIMAT ”Det går inte att konkurrera med Malmö stad när de subventionerar sina verksamheter kraftigt. Jag tycker att man tränger undan den privata näringsverksamheten och att den osunda konkurrensen växer på ett oroande sätt”, säger Anders Eneberg, chef för nöjespalatset Slagthuset i Malmö.
NYHET Publicerad:

Karlstads prestigebygge i upphandlingsskandal

UPPHANDLING Under flera år har Karlstads kommun stöttat det förlusttyngda konferenscenter Karlstad CCC med miljonbelopp. De medger misstagen men fortsätter att gynna prestigebygget. ”Det är för jävligt rent ut sagt”, säger Peter Eriksson som driver Nöjesfabriken. En oberoende granskning visar att kommunens metoder är olagliga.
NYHET Publicerad:

Statliga veterinärer riskerar slå ut privata alternativ

OSUND KONKURRENS Privata veterinärer har stått ut med konkurrens från de statliga Distriktsveterinärerna i decennier. Nu går de statliga veterinärerna ett steg längre och inleder ett samarbete med Folksam. Med rabatterade priser vinner de ytterligare marknadsandelar på bekostnad av de privata veterinärerna. ”Jag är så upprörd, får statliga verk bete sig hur de vill?”, säger Gertrud Burman, privatpraktiserande veterinär.
NYHET Publicerad:

Kommunalt tvätteri snuvar företag på uppdrag

KONKURRENS Politikerna i Landskrona vill starta ett kommunalt tvätteri för att råda bot på den höga arbetslösheten i regionen. Helt fel väg att gå, menar företagen i branschen. "Om den volymen istället hade handlats upp bland oss företag hade vi definitivt kunnat anställa nya medarbetare och alltså skapat nya arbetstillfällen", säger Claes Olofsson, försäljningschef på tvätteriföretaget CWS-boco Sweden.
NYHET Publicerad:

Privata museer hotas av rödgrön reform

KONKURRENS Regeringens fri-entré-reform för statliga museer har tagits emot med stor skepsis bland landets privata museichefer. Spritmuseet har tappat omkring 30 procent av sina besökare på bara några månader. ”Förutsättningarna har ändrats drastiskt för oss. Det är klart oroande och inte konkurrens på lika villkor”, säger Ingrid Leffler, museichef på Spritmuseum i Stockholm.
NYHET Publicerad:

Insamling av avfall ingen skräpfråga

DEBATT Regeringen vill återinföra en kommunalt monopol för insamling av förpackningsavfall och returpapper. Under 22 år har näringslivet investerat i, byggt upp och utvecklat system som lett till att Sverige idag är bland de länder som är bäst på att samla in och återvinna avfall. Om vi ska nå miljömålen är måste näringslivet behålla ansvaret, skriver Caroline af Ugglas, vice vd, och Göran Grén, jurist.
NYHET Publicerad:

Storförlust för återtaget kommunalt äldreboende

KONKURRENS Först offentlig drift, sedan privat, sedan åter offentlig drift och nu höjs rösterna för att än en gång låta privata vårdföretag ta över. Äldreboendet Pjäsen i Visby har blivit en följetong för Region Gotland. Framför allt en kostsam följetong: egen regi blev fyra miljoner dyrare än privat.
NYHET Publicerad:

Byggfack drev företag till konkurs – HD prövar fallet

ÄGANDERÄTT Byggfacket drev företaget i konkurs. På olagliga grunder, visade det sig. Nu har företagaren Henrik Gustavsson drivit sitt skadeståndskrav ända upp till Högsta Domstolen. Utslaget där kan bli avgörande för framtiden för arbetsmarknadens parter och den svenska modellen.
NYHET Publicerad:

Fängelsetvätteri slår ut privata företag

KONKURRENS Kriminalvårdens anstalt Skogome i Göteborg driver ett tvätteri som konkurrerar med privata utförare genom underpriser och aktiv kundrekrytering. Frågan har varit på tapeten i flera år, men ännu har inget hänt.  "Det gör att jag inte kan utöka min verksamhet som jag vill", säger Tor-Björn Angin, vd på Vic Textiltvätt.
NYHET Publicerad:

Statliga asylbostäder dyrare än privata

KONKURRENS Upphandling av asylboende på den privata marknaden är mer kostnadseffektivt än att staten själv driver boenden. Det visar en undersökning från Statskontoret.
NYHET Publicerad:

Landsting talar hellre om vinstförbud än egna förluster

VINSTFÖRBUD Etthundra miljoner back i den egna offentliga vården. Nästan lika mycket i överskott i den privata sektorn.Trots det vill landstinget i Västernorrland begränsa vinstuttaget i den privata vården. Hur de egna förlusterna ska begränsas har dock inte diskuterats.
NYHET Publicerad:

Kommunens låga priser tvingade krögare slå igen

KONKURRENS Helsingborgs kommun driver en lunchkrog med låga priser som är svårmatchade för krögare. Göran Frank drev lunchrestaurangen Vi två på Råå, men fick till slut sälja. ”Vi tappade orken och det känns så klart surt att bli utkonkurrerad på grund av oschyssta villkor”.
NYHET Publicerad:

Landsting följer spelregler

KONKURRENS Stockholms läns landsting beklagar om Fredrik Östlin känner sig illa bemött. Miljöchef Charlotta Brask säger i en kommentar att man har respekt för hans arbete som bidrar till en mer hållbar värld.
NYHET Publicerad:

Landstinget norpade hans affärsidé

KONKURRENS Stockholms läns landsting och Malmö Stad vände sig till Karlstadsbaserade tjänsteföretaget Off2Off för att få hjälp med att utforma en portal på nätet. Men istället för ett kontrakt gick de vidare med idén på egen hand. ”Jag känner mig trampad på”, säger entreprenör Fredrik Östlin.
NYHET Publicerad:

Konkurrensverket utreder Falu kommuns VM-bygge

KONKURRENS Inför skid-VM i Falun har kommunen rustat upp Lugnets skidstation för flera hundra miljoner kronor. Nu utreder Konkurrensverket om kommunen har agerat i strid med lagen om offentlig upphandling.
NYHET Publicerad:

Kommunen slår undan benen på konferensföretag

KONKURRENS Kommunalt ägda Gummifabriken i Värnamo hyr ut konferenslokaler till kraftigt rabatterade priser. Det har fått övriga konferensföretag på orten att gå på knäna. ”Vi har tappat 1,4 miljoner kronor på mötessegmentet. Vi har fått en konkurrent som vi inte kan fightas med, som använder våra skattepengar emot oss”, säger Kåre Johansson, som driver ett hotell i Värnamo.  
NYHET Publicerad:

Stockholm erkänner felaktig upphandling

Tantobadet i Stockholm byggdes utan upphandling i somras, vilket en företagare reagerade på. Ärendet togs upp i förvaltningsrätten som slog fast att Stockholms stad gjorde fel. Staden har inte överklagat domen.
NYHET Publicerad:

Företagare fick rätt efter felaktig upphandling

UPPHANDLING Under sommaren svalkade det nybyggda Tantobadet många varma stockholmare, men lagom till hösten visade det sig att bygget för två miljoner bröt mot lagen om upphandling. Nu måste upphandlingen göras om på grund av en miss av Stockholms stad.