Kommunalt tvätteri snuvar företag på uppdrag

NYHET Publicerad

KONKURRENS Politikerna i Landskrona vill starta ett kommunalt tvätteri för att råda bot på den höga arbetslösheten i regionen. Helt fel väg att gå, menar företagen i branschen. "Om den volymen istället hade handlats upp bland oss företag hade vi definitivt kunnat anställa nya medarbetare och alltså skapat nya arbetstillfällen", säger Claes Olofsson, försäljningschef på tvätteriföretaget CWS-boco Sweden.

Tvätteri
Foto: Xtrekx Lubo Chlubný

Tvätteriföretagen tycker att Landskrona kommun borde upphandla tjänsterna, istället för att starta ett eget tvätteri.

Det har inte startats några nya offentligt ägda tvätterier i Sverige sedan 1980-talet. Men nu ligger Landskrona kommun i startgroparna för att starta ett eget tvätteri. Den liberalt styrda kommunen har sedan tidigare svaga siffror när det gäller offentlig konkurrens med det privata näringslivet och återfinns på plats 193 i frågan i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet. Satsningen på ett eget tvätteri sker också i kontrast till rödgrönt styrda Malmö som väljer att upphandla sitt tvättbehov på marknaden.

Beslutet ska nu tas i kommunstyrelsen på torsdag efter en närmast brådstörtad handläggning.

– Vi blev både chockade och bestörta. Det har inte skett någon offentlig diskussion utan allt är skött under radarn, säger Daniel Kärrholt, förbundsdirektör på Sveriges Tvätteriförbund.

Bakgrunden är de nya hygienkrav som Socialstyrelsen införde den 1 januari i år. I korthet innebär de att personalen inom hemtjänsten som arbetar på särskilda boenden och på LSS-boenden, ska bära arbetskläder. Det är Landskrona som har ansvar för att tillhandahålla och tvätta de kläderna. I sin tur födde det idén att inrätta ett eget tvätteri som en del i processen att skapa ”enkla jobb” för de som står långt från arbetsmarknaden.

– Vi investerar tolv miljoner och räknar med att det räcker för att komma igång med verksamheten, säger kommunstyrelsens ordförande i Landskrona Torkild Strandberg (L).

Tvätteriföretag är kritiska

Det är dock ett projekt som upprört de tvätteriföretag som finns i regionen. De menar att det är viktigt att fler människor kommer in på arbetsmarknaden men att kommunen tar alltför lätt på de det faktum att ett tvätteri är en professionell verksamhet underställd en mängd lagar och regler och inte något som ”man bara drar igång”.

– Vi har stora krav på oss att följa regelverket när det gäller säkerhet, miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Vi ska också uppfylla de olika certifieringar som är en förutsättning för att kunna vara med vid en upphandling. Med de kalkyler som ligger bakom det här, kan vi konstatera att de inte kan uppfylla de krav som vi gör, säger Thomas Eliasson, vd på tvätteriföretaget Berendsen.

Han får stöd av andra företagare som Svenskt Näringsliv talat med och som – trots kommunens försäkran om att det inte handlar om kommunal konkurrens – ser hur just en sådan växer fram. I första skedet ska 37 400 plagg tvättas varje vecka. Ett uppdrag som alltså ska skötas vid sidan av den befintliga marknaden.

– Om den volymen istället hade handlats upp bland oss företag hade vi definitivt kunnat anställa nya medarbetare och alltså skapat nya arbetstillfällen, säger Claes Olofsson, försäljningschef på tvätteriföretaget CWS-boco Sweden.

Kommunen vill få ner arbetslösheten

Arbetslösheten i Landskrona ligger på 15 procent, fem procent över snittet i Skåne och det är ner till den nivån, bland annat med hjälp av det egna tvätteriet, man vill komma. I ett första skede ska 50 personer erbjudas anställning under ett år med möjlighet till förlängning i ytterligare ett år. Lönen betalas till största delen med statliga pengar, genom Arbetsförmedlingen. Om allt går som det ska sedan hela verksamheten kunna knoppas av och säljas till något företag i branschen.

– Men vem vill köpa ett tvätteri som drivs med den bidragsnivån från det offentliga, frågar Daniel Kärrholt som tillsammans med företrädare för branschen uppvaktat Landskrona kommun i frågan. Ett möte som inte ändrade det kommande beslutet men i alla fall öppnade för en dialog om tvätteriets framtida öde.

Låt företagen göra tvättjobbet

Thomas Eliasson föreslår en annan väg för kommunen att gå:

– Det handlar ju inte enbart om att tvätta plagg utan om en tämligen komplicerad logistik där det gäller att märka, sortera, distribuera och över huvud taget ha en direkt kontroll på flödena. Varför inte låta oss, som uppfyller alla miljö- och hygienkrav, sköta själva tvätten. Sedan kan kommunen ta ansvar för hanteringen av plaggen före och efter att de varit hos oss. Det skulle dels sänka kostnaderna i tvättprocessen, dels skapa en mängd arbetstillfällen i hanteringen.

Daniel Kärrholt påpekar också att tvätterinäringen redan idag har ett högt socialt ansvarstagande och är en viktig instegsbransch för människor på väg in på arbetsmarknaden. Det har man blivit genom att svara på de alltmer omfattande krav som finns när landsting och kommuner handlar upp tvätteritjänster.

– Upphandling är den bästa vägen att gå. Då finns möjligheter att få bästa möjliga tjänst till konkurrenskraftiga kostnader samtidigt som riktiga jobb skapas i riktiga företag.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Livsmedelskontroll debiteras i efterhand

FÖRETAGSKLIMAT Företag som berörs av kommunal livsmedelskontroll kan glädjas. Regeringen vill införa obligatorisk efterhandsdebitering, framgår av en lagrådsremiss.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

Väl fungerande konkurrens viktigare än på länge

KOMMENTAR Den aktuella ekonomiska krisen kommer leda till stora förändringar på marknaderna. Då behövs en stark myndighet som säkrar justa spelregler. Det skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro med anledning av förslaget att låta Konkurrensverket få beslutanderätt i konkurrensmål.
NYHET Publicerad:

Kommuner som satsar på hyresrabatter

CORONAKRISEN Många företag har svårt att betala hyran. Utsatta branscher kan ta del av ett särskilt hyresstöd. Kiruna och Örnsköldsvik hjälper kämpande företag genom att vara generösa med hyran i de kommunala bostadsbolagen.
NYHET Publicerad:

Så kan fler kommunala åtgärder rädda företagen

CORONAKRISEN Idag har nio av tio kommuner vidtagit någon form av åtgärd för att stödja det lokala näringslivet. I ett andra stödpaket från Svenskt Näringsliv ligger fokus på företagens kostnader och den kommunala ekonomin.
NYHET Publicerad:

Kommunala åtgärder under coronakrisen

Vad kan kommuner göra för att fler företag ska klara sig igenom coronakrisen?
NYHET Publicerad:

Vill bredda ungas syn på arbetslivet

SYV I mitten av februari öppnar storsatsningen Jobblabb – Arbetets museums nya utställning, som ska nå alla elever i årskurs 5 i Östergötland. Då möter experimentverkstad studie- och yrkesvägledning.
NYHET Publicerad:

Företagarenkäten uppdateras

FÖRETAGSKLIMAT Årets företagarenkät innehåller nya frågor och sakområden. Björn Lindgren, ansvarig för lokalt företagsklimat, hoppas att uppdateringarna bättre ska spegla vad företagarna tycker om företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Kommunal busstrafik oroar privata bolag

OSUND KONKURRENS Regioner och kommuner diskuterar att driva kollektivtrafik för buss i egen regi. Det riskerar att slå hårt mot bussbranschen eftersom samhällsbetalda transporter står för över 90 procent av intäkterna, enligt Transportföretagen.
NYHET Publicerad:

Här är landets första krångelombudsman

FÖRETAGSKLIMATET Malin Johnsson är landets första krångelombudsman. Kommunalrådet Peter Danielsson (M) jobbar hårt för att minska regelkrånglet men anser att kommunen har hamnat i en återvändsgränd och vill därför testa något nytt.
NYHET Publicerad:

Så blev kommunen kvitt förlorarstämpeln

FÖRETAGSKLIMATET 195 platser uppåt i kommunrankingen på tre år. Det är effekten av att Kungsör lägger sig nära företagarnas hållning. ”Vi satte oss ner och började prata med varandra, inte om varandra. Det hade ingen gjort tidigare, säger kommundirektören Claes-Urban Boström.
NYHET Publicerad:

Sjudande näringsliv hos årets klättrare

RANKING 2019 Dalakommunen klättrar 158 placeringar, från plats 256 till 98 i årets undersökning. ”Det har aldrig varit roligare att vara företagare i Malung-Sälen”, säger Leif Nilsson.
NYHET Publicerad:

Här trivs företagen bäst – och sämst

RANKING 2019 Tydlig, tillgänglig och professionell. Så vill många företag att deras hemkommun ska vara. Och alla dessa egenskaper hittar vi hos – just det – Solna. Kommunen är bäst på företagande för tolfte gången i rad, enligt en färsk näringslivsranking.
NYHET Publicerad:

Snabbfotade politiker lyfter Falkenberg i näringslivsranking

RANKING 2019 Det är enkelt att driva företag i Falkenberg, anser Lotta Peltoarvo, en av kommunens entreprenörer. ”Mycket handlar om närheten mellan kommun och företag. Vi känner oss lyssnade på”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Prao omtyckt återvändare till skolan

PRAO Under tre veckor i oktober är det återigen dags för elever från Vara kommuns två högstadieskolor att prova på arbetslivet. Kommunen anses som ett gott exempel på en lyckosam process för att återinföra den lagstadgade praktiska arbetslivsorienteringen för elever.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Landets bästa myndighetskommuner – så tycker företagarna 

FÖRETAGSKLIMAT Tillstånd, tillsyn, bygglov och tillgången till mark och lokaler. Kommuner hanterar frågor som påverkar företagandet på många sätt. Se vilket betyg det lokala näringslivet ger myndighetsutövningen i sin hemkommun.
NYHET Publicerad:

Här finns bäst förutsättningar för företagen

FÖRETAGSKLIMAT Företagsklimatet i landets kommuner har aldrig varit så bra som nu. Samtidigt är skillnaderna stora mellan topp och botten visar årets företagarenkät. ”Fler kommuner presterar bättre, färre fastnar i botten”, konstaterar Christer Östlund, ansvarig för kommunrelationer.
NYHET Publicerad:

Rekordet för att få ett bygglov – en timme

FÖRETAGSKLIMAT Vårgårda är den kommun i landet som fått högst betyg i det sammanfattande omdömet i årets företagarenkät om lokalt företagande. "Vi har en inställning från kommunens sida att saker går att lösa", säger kommunstyrelsens ordförande Bengt Hilmersson (C).
NYHET Publicerad:

Här betalar företagarna livsmedelsfakturan utan att klaga

FÖRETAGSKLIMAT Surahammar sticker ut i positiv bemärkelse när det gäller myndighetsutövningen. Kommunen har bland annat infört en modell med efterhandsdebitering för sina livsmedelskontroller. "Inte en enda företagare har ifrågasatt varför de har fått en faktura", säger Minal Mistry, ansvarig för miljötillsyn.