"Landstingen svälter ut privata vårdalternativ"

NYHET Publicerad

LOV I 19 av 21 landsting går den offentligt drivna primärvården med underskott. För att hantera situationen måste pengar skjutas till, vilket gör att privata vårdgivare missgynnas. ”I debatten talas det väldigt mycket om vinster i välfärden, men alldeles för lite om förluster i välfärden”, säger Karin Liljeblad, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna.

Karin Liljeblad

Karin Liljeblad

Foto: Anna Rut Fridholm

Alla vårdgivare ska i vårdvalet behandlas lika, oavsett regi och privata vårdgivare ska få samma ersättning som landstingets vårdcentraler. Men enligt en ny rapport från Vårdföretagarna klarar många landstingsdrivna vårdcentraler inte av att bedriva sin verksamhet utifrån de resurser som det var tänkt.

I 19 av 21 landsting gick den offentligt drivna primärvården, via landstingen och regionerna, med underskott under 2016. I åtta landsting och regioner – Gotland, Jämtland, Härjedalen, Kalmar, Norrbotten, Skåne, Västernorrland, Västerbotten och Örebro – låg underskotten mellan 4 och 10,5 procent. För att hantera situationen måste pengar skjutas till.

Därmed verkar inte den privata vården och den landstingsdrivna vården på samma villkor, betonar Karin Liljeblad, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna. De offentligt drivna vårdcentralerna får mer pengar när de tillåts gå med förlust.

– När landstingsvården sätter på sig en större kostym än den får plats i så blir det orättvist gentemot de privata vårdgivarna. Dessvärre har det här pågått år efter år i flera regioner och landsting, i princip ända sedan vårdvalet infördes. Det har gjort att det blivit ojämlika villkor och det kan vi inte acceptera. Om vi ska satsa mer på nära vård så måste det ske en förändring, säger hon.

Hon menar att underskotten hos landstingsdrivna vårdcentraler visar att ersättningen sätts för lågt.

– Det tycks som att i vissa landsting svälts privata alternativ ut, medan de landstingsdrivna vårdcentralerna bakvägen hålls under armarna. I slutändan riskerar det att drabba patienterna.

– I debatten talas det väldigt mycket om vinster i välfärden, men alldeles för lite om förluster i välfärden.

Att utvecklingen har pågått under flera år bekräftas av en rapport från Konkurrensverket från 2014. Av de 1065 vårdcentralerna som ingick i myndighetens kartläggning gick 435 med underskott under 2012, vilket motsvarade 41 procent. Andelen var redan då avsevärt högre bland landstingen än bland de privat drivna.

Konkurrensverket skriver i rapporten att utvecklingen riskerar att drabba patienter då ”Det är inte troligt att en privat aktör skulle etablera sig eller fortsätta verka på lång sikt i ett område som är underfinansierat. Det gör att de som bor i dessa områden också får små möjligheter till ett reellt val av vårdcentral”. 

För Vårdföretagarnas del är budskapet tydligt: Lagen om valfrihetssystem (LOV) måste bli tydligare.

– LOV behöver skärpas för att säkra likabehandling mellan offentlig och privat vård. Det är tydligt att så inte är fallet idag, säger Karin Liljeblad på Vårdföretagarna.

Hon efterfrågar att vårdvalsersättningen indexeras, möjligheten att efterhandsreglera ersättningen till privata aktörer och inte minst att dialogen med landstingen blir bättre.

– Det behövs dialog om hur ersättningen ska se ut. Hittills har det har inte fungerat tillräckligt bra. Alla landsting och regioner är olika och de flesta har plattformar för dialog, men det har alltför ofta blivit en envägskommunikation, säger hon.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Lemne: "Lösningen i välfärden är mångfald, inte monopolkaos"

VÄLFÄRD Nu lägger regeringen och Vänsterpartiet sitt skarpa lagförslag om vinster i välfärden på riksdagens bord. Det skriver Ardalan Shekarabi (S) och Ulla Andersson (V) i en debattartikel. "Lösningen i välfärden är mångfald, inte en återgång till gamla tiders monopolkaos", säger Carola Lemne, vd.
NYHET Publicerad:

Ett unikt skolsystem behöver inte vara dåligt

VÄLFÄRD Att Sveriges skolsystem är unikt är inte något negativt. Vi borde vara stolta över att alla elever har möjlighet att välja skola på lika villkor, tycker Robert Thorburn, som utvecklar tanken i sin senaste film.
NYHET Publicerad:

Friskoleforskare lyfter den svenska skolan

KVALITET För att ligga i framkant och inte stagnera drivs Fridaskolornas kvalitetsutveckling via ett eget bolag, Didaktikcentrum. Det ska skapa en positiv oro som genererar utveckling, enligt koncernchefen Malin Johansson. Nu ska även den externa verksamheten stärkas.
NYHET Publicerad:

Äldre friskare med bättre läkemedelskoll

OMSORG Äldreboendet Vardaga Österbo ersätter läkemedel mot oro och ångest med pratstunder, promenader och musik. "För många patienter hände ingenting när vi plockade bort läkemedlen. Det var verkligen en onödig behandling", säger sjuksköterskan Elin Nilsson.
NYHET Publicerad:

Kommunens 6-timmars arbetsdag slår hårt mot privata aktörer

OSUND KONKURRENS Att arbeta sex timmar varje dag istället för åtta har blivit en möjlighet för allt fler arbetstagare i landets kommunalägda bolag. Problemet? ”Det är ett praktexempel på osund konkurrens”, menar företagaren Susanne Andersson Pripp.
NYHET Publicerad:

Regeringens formulering skapar osund konkurrens

VÄLFÄRD En ändring i Skolförordningen riskerar att skapa osund konkurrens mellan fri- och kommunala skolor. Det menar riksdagsledamot Maria Stockhaus (M) och Ulla Hamilton, vd i Friskolornas riksförbund. "Det borde inte vara omöjligt att lägga fram ett förslag som fungerar för både kommunala och fristående huvudmän", säger Svenskt Näringslivs expert.
NYHET Publicerad:

Kommunslarv sätter friskolor i kläm – ”Skrämmande”

KONKURRENS Sex av tio av kommuner gjorde fel när de beslutade om friskolors skolpeng för förra året. Det visar en undersökning från Friskolornas riksförbund. Många kommuner riktar inte beslutet till den berörda skolan och i flera fall fattas inte något beslut över huvud taget.
NYHET Publicerad:

Konkurrensverket dömer ut förslag om ökad kommunal konkurrens

KONKURRENS Låt kommuner lämna anbud på varandras upphandlingar av avfallshantering. Det föreslår regeringen i ett betänkande. Men förslaget får hård kritik från såväl privata företag i branschen, som Konkurrensverket som underkänner förslaget från regeringen.
NYHET Publicerad:

"Landstingen svälter ut privata vårdalternativ"

LOV I 19 av 21 landsting går den offentligt drivna primärvården med underskott. För att hantera situationen måste pengar skjutas till, vilket gör att privata vårdgivare missgynnas. ”I debatten talas det väldigt mycket om vinster i välfärden, men alldeles för lite om förluster i välfärden”, säger Karin Liljeblad, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Företagen får betala när staden tar oljan

KONKURRENS Kommunens beslut att ta över hanteringen av överbliven olja från restaurangerna i Stockholm möts av hård kritik från branschen. "De bryter upp en väl fungerande kedja mellan restauranger och duktiga entreprenörer", säger Stefan Lundin, chefsjurist Visita.
NYHET Publicerad:

Landstinget vill ha monopol på ambulansflyg

KONKURRENS Målsättningen är att konkurrera ut de privata ambulansflygföretagen. Det skriver det nya kommunalförbundet på sin hemsida. ”Varför ska Sverige som enda land i Europa sköta det i offentlig regi när det redan finns expertis?”, frågar sig ett av de privata flygföretagen.
NYHET Publicerad:

Statliga veterinärer snedvrider konkurrensen

TIDNINGEN ENTREPRENÖR Statliga Distriktveterinärernas försäljning av djurfoder har ökat kraftigt. Nu får de hård kritik av både Riksrevisionen och privata djur- och zooföretagare.
NYHET Publicerad:

Högtryck för hälso- och sjukvårdsgalleria

VÄLFÄRD Läkare, fysio- och psykoterapeuter, sjuksköterskor, undersköterskor, ekonomer och labbpersonal är under samma tak i Hermelinen i Luleå. Ett nära samarbete mellan yrkesgrupper leder till att patienten får komma till samma personal i stället för att träffa nya vid varje besök.
NYHET Publicerad:

”Sverige behöver vassa resultatmått”

KVALITET Utbildningskoncernen Academedia har sedan 2014 använt förädlingsvärde som ett kvalitetsmått. Att jämföra elevens resultat från nian med slutbetyget från gymnasiet ger en mer nyanserad bild av en skolas resultat än att bara titta på avgångselevernas snittbetyg, enligt kvalitetschefen Ingela Gullberg.
NYHET Publicerad:

Oseriöst av LO om friskolor

KOMMENTAR Den svenska friskolemodellen bygger på att alla elever och föräldrar oavsett storleken på plånbok får välja. I de flesta länder är det en lyx förbehållen de bättre bemedlade. LO:s häxjakt på valfriheten och välfungerande populära skolor är ett svek inte minst mot de egna medlemmarna, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

EU ger svenska städföretag rätt mot Samhall

KONKURRENS Svenska staten bryter mot EU:s statsstödsregler när de ger Samhall merkostnadsersättning. Det slår EU-kommissionen fast. Beslutet gläder Almega Städföretagen.
NYHET Publicerad:

”Vi ger föräldrarna trygghet”

VÄLFÄRD För Lillugglans BVC är tillgänglighet och spetskompetens nyckelord. Det är Sveriges enda BVC för barn som är för tidigt födda. ”Vårt mål är trygga föräldrar”, säger vd Marlene Fredin.
NYHET Publicerad:

Privata aktörer påskyndar nya äldreboenden

OMSORG Behovet av äldreboenden ökar dramatiskt framöver. För att möta det bygger omsorgsbolaget Attendo sina egna. Företaget har jobbat upp både expertis och tempo i sitt byggande och står nu för vart femte nytt äldreboende i Sverige.
NYHET Publicerad:

Privata vårdcentralen: ”Landstinget försöker svälta ut oss”

OSUND KONKURRENS Norrbottens egna vårdcentraler har miljonkompenserats när de gått back, och de privata alternativen har tidigare fått samma ersättning. Nu sätter en ny dom stopp för kompensationen till de privata alternativen. ”Det ska vara sund konkurrens och lika villkor oavsett om vården sker i privat eller offentlig regi”, säger den privata vårdgivaren Ola Berg i Luleå.
NYHET Publicerad:

Vinstförbud ökar förlusterna i välfärden

KOMMENTAR Privata välfärdsföretag levererar hög kvalitet på sina tjänster jämfört med offentliga aktörer. Ett vinstförbud medför att många måste avvecklas. Det blir dyrare för skattebetalarna, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.