"Landstingen svälter ut privata vårdalternativ"

NYHET Publicerad

LOV I 19 av 21 landsting går den offentligt drivna primärvården med underskott. För att hantera situationen måste pengar skjutas till, vilket gör att privata vårdgivare missgynnas. ”I debatten talas det väldigt mycket om vinster i välfärden, men alldeles för lite om förluster i välfärden”, säger Karin Liljeblad, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna.

Karin Liljeblad

Karin Liljeblad

Foto: Anna Rut Fridholm

Alla vårdgivare ska i vårdvalet behandlas lika, oavsett regi och privata vårdgivare ska få samma ersättning som landstingets vårdcentraler. Men enligt en ny rapport från Vårdföretagarna klarar många landstingsdrivna vårdcentraler inte av att bedriva sin verksamhet utifrån de resurser som det var tänkt.

I 19 av 21 landsting gick den offentligt drivna primärvården, via landstingen och regionerna, med underskott under 2016. I åtta landsting och regioner – Gotland, Jämtland, Härjedalen, Kalmar, Norrbotten, Skåne, Västernorrland, Västerbotten och Örebro – låg underskotten mellan 4 och 10,5 procent. För att hantera situationen måste pengar skjutas till.

Därmed verkar inte den privata vården och den landstingsdrivna vården på samma villkor, betonar Karin Liljeblad, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna. De offentligt drivna vårdcentralerna får mer pengar när de tillåts gå med förlust.

– När landstingsvården sätter på sig en större kostym än den får plats i så blir det orättvist gentemot de privata vårdgivarna. Dessvärre har det här pågått år efter år i flera regioner och landsting, i princip ända sedan vårdvalet infördes. Det har gjort att det blivit ojämlika villkor och det kan vi inte acceptera. Om vi ska satsa mer på nära vård så måste det ske en förändring, säger hon.

Hon menar att underskotten hos landstingsdrivna vårdcentraler visar att ersättningen sätts för lågt.

– Det tycks som att i vissa landsting svälts privata alternativ ut, medan de landstingsdrivna vårdcentralerna bakvägen hålls under armarna. I slutändan riskerar det att drabba patienterna.

– I debatten talas det väldigt mycket om vinster i välfärden, men alldeles för lite om förluster i välfärden.

Att utvecklingen har pågått under flera år bekräftas av en rapport från Konkurrensverket från 2014. Av de 1065 vårdcentralerna som ingick i myndighetens kartläggning gick 435 med underskott under 2012, vilket motsvarade 41 procent. Andelen var redan då avsevärt högre bland landstingen än bland de privat drivna.

Konkurrensverket skriver i rapporten att utvecklingen riskerar att drabba patienter då ”Det är inte troligt att en privat aktör skulle etablera sig eller fortsätta verka på lång sikt i ett område som är underfinansierat. Det gör att de som bor i dessa områden också får små möjligheter till ett reellt val av vårdcentral”. 

För Vårdföretagarnas del är budskapet tydligt: Lagen om valfrihetssystem (LOV) måste bli tydligare.

– LOV behöver skärpas för att säkra likabehandling mellan offentlig och privat vård. Det är tydligt att så inte är fallet idag, säger Karin Liljeblad på Vårdföretagarna.

Hon efterfrågar att vårdvalsersättningen indexeras, möjligheten att efterhandsreglera ersättningen till privata aktörer och inte minst att dialogen med landstingen blir bättre.

– Det behövs dialog om hur ersättningen ska se ut. Hittills har det har inte fungerat tillräckligt bra. Alla landsting och regioner är olika och de flesta har plattformar för dialog, men det har alltför ofta blivit en envägskommunikation, säger hon.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

En myt att mer resurser löser välfärdens problem

KOMMENTAR Mer resurser löser inte välfärdens problem, utan leder till följdproblem. Den enda lösning som är förenlig med förbättrad välfärd är att öka användningen av modern teknik i kommunsektorn, skriver Bettina Kashefi, chefekonom och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Offentlig sektor måste jobba smartare

WEBB-TV Pengar och personal saknas i offentlig verksamhet. Robert Thorburn förklarar hur ekvationen ska lösas.
NYHET Publicerad:

Nöjda lärare ger nöjda barn och föräldrar

FÖRSKOLA Med sin profil för bra mat, miljö och hälsa har Trädets förskola växt och frodats sedan starten. ”Ofta är det bemötandet och hur vi jobbar med barnen som uppskattas”, säger grundaren Erica Rautila. Snart är det dags att ta nästa steg och öppna förskola nummer två.
NYHET Publicerad:

Små förskolor får nytt liv med gemensamma processer

VALFRIHET Nya regler och myndighetskrav gör det allt krångligare att driva små förskolor. För att fler små förskolor ska överleva stöttar Tivoliförskolor dem med administrationen. ”Enda möjligheten att klara det på sikt är att samla många under samma paraply”, säger Anders Grahn, verksamhetschef.
NYHET Publicerad:

Familjär hemtjänst lockar både personal och äldre

OMSORG Hemtjänstföretaget Allas vård och omsorg i Enköping växer så att det knakar. Antalet anställda har ökat från 6 till 40 sedan starten för två år sedan. Enligt vd:n Elvir Blazevic ligger företagets familjära känsla bakom en stor del av framgångarna.
NYHET Publicerad:

Kommunerna måste bli effektivare – nu!

DEBATT Bristen på arbetskraft hotar den svenska välfärden. Om inget görs snarast kommer hela ökningen av sysselsättningen fram till år 2025 behöva ske i kommunsektorn. Ett sådant scenario vore förödande för Sverige, skriver Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Domstol går på Visitas linje 

OSUND KONKURRENS Hotellbokningssajten booking.com strider mot konkurrenslagen genom att hindra hotell från att sätta lägre priser än vad sajten erbjuder. Det slår Patent- och marknadsdomstolen fast. "Dagens dom ökar hotellens möjlighet att sätta priser efter faktiska kostnader", säger Jonas Siljhammar, vd för Visita.
NYHET Publicerad:

"Vi måste använda skattekronorna mer effektivt"

VÄLFÄRD Välfärden står inför enorma utmaningar. Men det finns utrymme för effektivisering, menar Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne. "Egentligen behöver vi inte mer pengar till välfärden. Vi måste bara bli mer effektiva", sa hon under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

På Förskolan Viljan får barnen styra

VÄLFÄRD På Förskolan Viljan styrs verksamheten mycket av barnens nyfikenhet och kreativitet. Det kräver att det finns struktur och tydlighet i grunden, enligt grundaren Vesna Birkedahl. ”Att vi är så tydliga med hur vi vill jobba är en av våra absoluta framgångsfaktorer”.
NYHET Publicerad:

Barn och äldre umgås i vardagen med nytt koncept

OMSORG Kontakten mellan barn och äldre i samhället är inte lika självklar som förr. Det vill omsorgsjätten Norlandia ändra på. Från och med nu börjar företaget att bygga sina verksamheter med förskola och äldreboende i samma hus, med gemensamma lokaler och mötesplatser.
NYHET Publicerad:

Larmet: Miljarder saknas i välfärden

VÄLFÄRD Välfärdssektorn står inför stora finansiella utmaningar de närmaste åren, visar beräkningar från Finansdepartementet. För att möta behoven krävs det att både offentliga och privata aktörer samarbetar och att skattepengarna används mer effektivt, menar representanter från näringslivet.
NYHET Publicerad:

Pedagoghund får oroliga elever att slappna av

NYTÄNKANDE En dag i veckan följer pedagoghunden Stella med matte, specialpedagogen Marie Drugge, till jobbet på Klaragymnasiet i Karlstad. Med en hund i rummet blir samtalen med eleverna bättre – lugnare, roligare och bättre. ”En hund når fram på ett helt annat sätt”, säger Marie Drugge.
NYHET Publicerad:

På Villa Arelid är det gästerna som styr

VÄLFÄRD De som bor på korttidsboendet Villa Arelid kallas för gäster och här är det deras behov som styr. ”Vi är till för dem – de är inte till för oss. Det är vi som ska ge dem stöd i livet och då är det viktigt att ha rätt perspektiv”, säger grundaren Elisabeth Mila.
NYHET Publicerad:

Välfärdsföretagare vill samarbeta mer

HEMTJÄNST Bra hemtjänst handlar om personalens och ledningens inställning, anser Anette Andersson. När hon inte längre stod ut med kommunens tröghet och ineffektivitet startade hon hemtjänstföretaget Primula på Gotland. Nu brottas hon med synen på välfärdsföretagare.
NYHET Publicerad:

Mobilapp får fler elever att äta lunch

INNOVATION I VÄLFÄRDEN Sedan företaget Mitt Gastronomi inte längre lagar skolmat i blindo har svinnet halverats och kvaliteten på skolmaten ökat. Bakom succén finns en mobilapp där eleverna förbeställer sin lunch. Nu äter fler elever lunch och presterar därmed bättre i skolan.
NYHET Publicerad:

Humana: Vi har sparat nästan en miljard åt skattebetalarna 2017

VÄLFÄRDEN Närmare en miljard kronor räknar företaget Humana AB med att ha sparat skattebetalarna år 2017 genom att erbjuda bättre och billigare vård och omsorg i förhållande till offentliga alternativ. De stora besparingarna sker inom personlig assistans.
NYHET Publicerad:

"Företagande kan ge jättelyft för välfärden"

OMSORG Många välfärdsföretag drivs av engagerade kvinnor. Om de i stället för att tryckas ner av vinstdebatten fick bättre förutsättningar, så skulle branschen lyfta, anser hemtjänstföretagaren Ulrika Odh.
NYHET Publicerad:

Elever får bättre fokus med en kvarts läsning

KVALITET Att inleda varje lektion med en stunds läsning har gett eleverna på Procivitas skola i Lund ett bättre ordförråd och ökad koncentrationsförmåga. Nyckeln till att skolan är bra på att tänka i nya banor tror rektorn Camilla Lind är att alla som anställs bör ha jobbat med något utanför skolans värld.
NYHET Publicerad:

Lemne: "Lösningen i välfärden är mångfald, inte monopolkaos"

VÄLFÄRD Nu lägger regeringen och Vänsterpartiet sitt skarpa lagförslag om vinster i välfärden på riksdagens bord. Det skriver Ardalan Shekarabi (S) och Ulla Andersson (V) i en debattartikel. "Lösningen i välfärden är mångfald, inte en återgång till gamla tiders monopolkaos", säger Carola Lemne, vd.
NYHET Publicerad:

Ett unikt skolsystem behöver inte vara dåligt

VÄLFÄRD Att Sveriges skolsystem är unikt är inte något negativt. Vi borde vara stolta över att alla elever har möjlighet att välja skola på lika villkor, tycker Robert Thorburn, som utvecklar tanken i sin senaste film.