Rätt till heltid ökar arbetslösheten

RAPPORT Publicerad

AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) har på uppdrag av Svenskt Näringsliv, Almega, Industri- och Kemigruppen, Livsmedelsföretagen, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, Svensk Handel och Transportgruppen granskat det förslag om en stärkt rätt till heltidsanställning som i skrivande stund ligger under utredning hos Näringsdepartementet.

Syftet med denna rapport är att analysera konsekvenserna av en stärkt rätt till heltidsanställning för näringslivet i allmänhet och för tjänste- och servicebranscherna i synnerhet. Författarna svarar själva för de slutsatser som dras i rapporten.

Författare