Rätt till heltid ökar arbetslösheten

RAPPORT Publicerad

Idag väljer många företag bort att anställa av det enkla skälet att de helt enkelt inte får kalkylen att gå ihop. För att man ska våga ta en risk så krävs det att det finns en rimlig chans att slutresultatet trots riskmomentet bli bra. Tyvärr ser många företagare idag inget positivt slutresultat framför sig av att anställa. För dem blir en nyanställning lika med ett ökat risktagande. Därför avstår de från att anställa.

Sverige har idag över en miljon människor i arbetsför ålder utanför arbetsmarknaden. Trots högkonjunktur så minskar inte arbetslösheten. Vi vet att det bara finns ett sätt att komma till rätta med arbetslöshetsproblematiken, att det skapas nya jobb. För att de nya jobben ska bidra till tillväxt måste de komma i det privata näringslivet. Vad görs då för att de nya jobben ska komma, för att företagen ska anställa? Inte mycket.

Författare