Pyrrhusseger för byggföretag i skattemål

NYHET Publicerad

RÄTTSSÄKERHET En över tre år lång kamp är över för Micke Brandt och Lisa Andersson som driver Leasebyggarna. Kammarrätten har friat dem från misstankar om att de ska ha använt osanna fakturor. "Det har varit ett rent helvete att driva en juridisk process och samtidigt försöka sköta företaget, säger Micke Brandt.

Det var i början av 2010 som Skatteverket anklagade Micke Brandt och Lisa Andersson för att ha tagit in ”osanna fakturor” i sitt företag Leasebyggarna. Begreppet ”osann faktura” är myntat av Skatteverket och syftar på en situation där två företagare tillsammans använt falska fakturor för att ta ut kontanter utanför bokföringen och betala ut svarta löner.

Då hade företaget 15 anställda och växte sakta men säkert på den lilla orten Bjuråker i Hälsingland. Idag har de åtta anställda och Micke Brandt beskriver det som att företaget går på knäna. Han kommer fortfarande ihåg chocken över att bli utmålad som en skatteskurk.

– Vi fick panik och förstod först inte vad vi gjort för fel. Att driva processen med att bevisa vår oskuld och samtidigt sköta företaget med allt vad det innebär av personal, löner och att styra upp och slutföra jobb har varit som har varit som ratta ett skenande expresståg, säger Micke Brandt.

Under 2009 hade de tagit hjälp av underleverantörer med egna F-skattsedlar. Det visade sig att några av dessa inte betalade in skatt. Skatteverket anklagade Leasebyggarna för att ha använt falska fakturor och krävde därför dem på den uteblivna skatten. Förutom chocken över anklagelsen om att de skulle använt falska fakturor så skulle de inom fjorton dagar betala in 1,4 miljoner kronor till Skatteverket.

– Det finns inte ett företag i vår storlek som kan få fram så mycket pengar på så kort tid. Vårt företag hade bara några år på nacken och var fortfarande i uppbyggnadsfasen. För att inte gå i konkurs belånade vi Lisas föräldrahem och betalade in pengarna”, säger Micke Brandt.

Micke Brandt berättar hur de trodde att allt skulle lösa sig i Förvaltningsrätten. Men Förvaltningsrätten gick på Skatteverkets linje om skattefusk och sommaren 2012 förlorade de tvisten.

– Det har varit som att jobba i uppförsbacke i över tre år. Vi har mått så dåligt i perioder att det varit svårt att sköta företaget ordentligt. Hade vi inte haft så trogna kunder samt personal och vänner som trott på vår oskuld, hade vi aldrig klarat oss, säger Micke Brandt.

Ett halvår senare, i november 2012, slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att Skatteverket inte per automatik kan anta att alla företagare är skyldiga till falska fakturor utan bevisning och att grundläggande bevisregler ska respekteras. Och så i september i år friades så Leasebyggarna från anklagelserna i Kammarrätten.

– Det är naturligtvis skönt att få rätt tillslut. Men vi har blivit straffade fysiskt och psykiskt och står här med massa krediter, privata lån och höga advokatkostnader. Vi jobbar på för att ta oss över den värsta puckeln och komma vidare, säger Micke Brandt.

Han konstaterar att de har mer skulder idag än när de startade företaget. Samtidigt är han och Lisa fast beslutna att driva företaget vidare. Rädslan för att ta in underleverantörer med F-skattsedel hänger dock kvar.

– Vi är helt enkelt brända. Det tar på krafterna att satsa hela sitt liv i ett företag för att sedan bli sänkt av en myndighet på helt felaktiga grunder, säger Micke Brandt.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Vaga skatteregler minskar företagens investeringar

SKATTER Hur vag får en skattelag egentligen vara? Frågan diskuterades nyligen under ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv. Inte minst har de senaste turerna kring reglerna om ränteavdragsbegränsningar aktualiserat frågan, betonade Richard Hellenius, skatteexpert.
NYHET Publicerad:

Skatteverket får kritik för nya samverkansformer

SKATTER Ambitionen är att ”göra rätt från början”. Därför har Skatteverket startat en samverkansform för de största företagen och en samverkan med FAR och SRF. Men det är nya arbetsmetoder som kritiseras av de experter som på Svenskt Näringslivs initiativ granskat dessa.
NYHET Publicerad:

Skatt till vilket pris som helst?

SKATTEINDRIVNING Företagare drivs från hus och hem och tvingas i konkurs innan de har fått en ordentlig prövning i domstol. ”Vi har byggt en skatteindrivning som faktiskt kan jämföras med Gustav Vasas fogdar som red runt i landet och krävde spannmål och pengar till statsmakterna”, säger advokaten Jan Thörnhammar. Tidningen Entreprenör har granskat hur skatteindrivningen drabbar företagare.
NYHET Publicerad:

Fler domare höjer kvaliteten i skattemål

RÄTTSSÄKERHET Kompetensen hos domstolarna behöver förstärkas, framför allt i skattemål. Fler specialiserade domare och fler muntliga förhandlingar är några av de saker som behövs. Det framkom under ett seminarium på torsdagen.
NYHET Publicerad:

”Bristfällig beredning leder till dålig lagstiftning”

BEREDNING Frågan om bristfällig beredning av skattelag aktualiserades förra året i samband med ändringen av 3:12-reglerna. För att diskutera hur beredningen kan förbättras bjöd Svenskt Näringsliv in till seminarium. "Tidsandan är att allt ska gå snabbt. Jag upplever att många ser beredningstvånget som något onödigt ont som tar tid", sa Bo Lundgren, före detta skatteminister.
NYHET Publicerad:

Fler förhandsbesked om skatter ökar rättssäkerhet

RÄTTSSÄKERHET Förra året tillsatte regeringen en utredning för att förbättra möjligheterna till förhandsbesked i skattefrågor. Utredningen presenterade nyligen ett antal förslag under ett seminarium hos Svenskt Näringsliv. ”Förslagen leder förhoppningsvis till fler ansökningar och bättre och snabbare prejudikatsbildning”, säger utredaren Birgitta Pettersson, lagman vid Kammarrätten i Göteborg.
NYHET Publicerad:

Välkommet besked – Skatteverket ger nu kunderna anstånd i mål om tryckerimoms

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv välkomnar Skatteverkets ändrade policy kring skattekraven i tryckerimomsmålen.
NYHET Publicerad:

Företag stressas till för tidiga konkurser

SKATTER Företagare som betalar en skatteskuld någon dag för sent och inte börjar avveckla bolaget senast på förfallodagen kan i regel bli personligt betalningsansvariga för bolagets skuld. Detta trots att aktiebolagslagen, ABL, säger något helt annat. ”Skatteverket har en egendomlig gräddfil och kan stressa bolag till för tidiga konkurser”, sade Roger Persson Österman, docent vid Stockholms universitet, under ett seminarium i riksdagen.
NYHET Publicerad:

Pyrrhusseger för byggföretag i skattemål

RÄTTSSÄKERHET En över tre år lång kamp är över för Micke Brandt och Lisa Andersson som driver Leasebyggarna. Kammarrätten har friat dem från misstankar om att de ska ha använt osanna fakturor. ”Det har varit ett rent helvete att driva en juridisk process och samtidigt försöka sköta företaget, säger Micke Brandt.
NYHET Publicerad:

Skatteverkets gräddfil saknar legitimitet

SKATTER Få företagare känner till att de kan tvingas likvidera företaget med omedelbar verkan och bli personligt betalningsansvariga om de inte betalar in skatten i tid. "Skatteverket har till skillnad från andra borgenärer en märklig gräddfil", säger Roger Persson Österman, docent vid Stockholms universitet.
NYHET Publicerad:

Friad i skattemålet, ändå brännmärkt

SKATTER Skatteverket höll på att driva en städföretagare i Stockholm i konkurs innan skattefrågan var prövad i domstol. Trots att han senare friades i skattemålet lider han fortfarande av sviterna. "Jag vågar inte anlita externa firmor eller anställa. I dag gör jag allt själv även om det innebär att jag tvingas tacka nej till uppdrag", säger han.
NYHET Publicerad:

Ta rättssäkerheten på allvar

KOMMENTAR Regeringen har möjlighet att i höstbudgeten presentera regler för ränteavdragen som visar att man tar rättssäkerheten för företagen på allvar. Då kan effekten av bolagsskattesänkningen bli många jobb i Sverige och ökade skatteintäkter.
NYHET Publicerad:

Brett motstånd mot lagförslag om ränteavdrag

KOMMENTAR Lagförslaget om ränteavdragsbegränsningar får ytterligare kritik för att vara rättsosäkert. Både Lagrådet och remissinstanser som Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet ifrågasätter Skatteverkets lämplighet att bedöma om ett bolag ska medges avdrag för ränta eller inte.
NYHET Publicerad:

Viktigt att värna rättssäkerheten

RÄNTEAVDRAG Annika Lundius, vice vd, hoppas att regeringen lyssnar på kritiken mot det nya förslaget som ska stoppa så kallade räntesnurror. "Sverige är känt för att hålla hög kvalitet i sin lagstiftning och att värna rättssäkerheten", säger hon.
NYHET Publicerad:

"Borg slingrar sig i frågan om ränteavdragen"

KOMMENTAR I stället för att svara på frågor om Finansdepartementets förslag till nya ränteavdragsregler går Anders Borg till anfall på Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringsliv är dock bara ute efter att skapa ett rättssäkert regelverk som är bra för hela Sverige.
NYHET Publicerad:

Fel sätt att begränsa ränteavdrag

SKATTER Näringslivets Skattedelegation, NSD, avstyrker finansdepartementets förslag till utformning av ränteavdragsbegränsningar.
NYHET Publicerad:

Rättsosäker åtgärd mot ränteavdrag

SKATTER Regeringen vill införa nya begränsningsregler för företagens avdragsrätt för räntekostnader. "Förslaget ser ut att drabba företag som bedriver vanlig affärsmässig verksamhet", säger Krister Andersson, chef på Svenskt Näringslivs skatteavdelning.
NYHET Publicerad:

Skatteverket backar om anstånd med skatten

SKATTER Den 17 januari nästa år löper tiden ut för de företag som haft anstånd med skatteinbetalningarna. Det är drygt 3 000 företag som ännu inte betalt de uppskjutna skatterna och där företrädare för aktiebolaget riskerar att bli betalningsskyldiga. Men nu backar Skatteverket och kommer inte att kräva betalningsansvar av företrädare för aktiebolagen.