Nytt regeringsförslag ökar regelbördan

NYHET Publicerad

KRÅNGEL Svenskt Näringsliv är kritisk mot att regeringen vill tvinga företagare att inrapportera löner och andra ersättningar för varje anställd en gång per månad till Skatteverket. "Det allvarligaste är att ingen vet vad uppgifterna ska användas till", säger Kerstin Nyquist, skatteexpert.

Kerstin Nyquist

Kerstin Nyquist.

Sofia Bergström

Sofia Bergström.

Trots kraftig kritik från arbetsgivare och Skatteverket planerar regeringen att genomföra förslaget om en skyldighet för arbetsgivare att inrapportera löner och andra ersättningar för varje anställd en gång per månad till Skatteverket. Olika lönedelar, till exempel OB-ersättning, jourtillägg eller ersättning i samband med sjuk- eller föräldraledighet ska dessutom hänföras till den månad ersättningen avses.

För de 100 000 småföretag som inte har något it-baserat lönerapporteringssystem innebär förslaget att arbetsgivaren månadsvis för varje anställd manuellt ska inrapportera dessa uppgifter. Detta uppmärksammar också Skatteverket i sitt remissyttrande (se faktaruta nedan):

Syftet med regeringens förslag är att de inrapporterade uppgifterna ska tjäna som underlag för beslut om ersättning från trygghetssystemen.

Även om tanken kan vara lockande, anser Svenskt Näringsliv att det saknas en viktig pusselbit: Det finns ingen överenskommelse om hur eller om dessa uppgifter ska användas i trygghetssystemen. Det gör också att det inte specificeras vilka uppgifter som behövs.

I avsaknad av en sådan modell uteblir också den samhällsekonomiska vinsten, menar Kerstin Nyquist. Kvar blir ett förslag som ingen vet vad det ska användas till. Det enda som är säkert är att förslaget leder till en kraftigt ökad regelbörda för Sveriges företagare.

– Det är orimligt att regeringen går vidare med ett förslag som väcker så kraftig kritik bland landets företagare och av ansvarig myndighet. Det allvarligaste är att ingen vet vad uppgifterna ska användas till, säger hon.

Regeringen planerar nu att presentera en proposition om månadsuppgifter den 26 mars. Varken finans- eller näringsministern har hittills uttalat sig om varför regeringen går vidare med förslaget.

– Även om man hittar en modell att använda uppgifterna som ett inkomstunderlag i trygghetssystemen, måste den nyttan för ett fåtal ställas i relation till rapporteringen som avser samtliga anställda i Sverige. I ett sådant perspektiv blir förslaget ännu mer obegripligt, säger Sofia Bergström, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.

Skarp kritik från Skatteverket

Så här skriver myndigheten i sitt remissyttrande: ”Det kommer att bli mycket komplicerat för arbetsgivarna att fylla i de periodiserade uppgifterna. För de arbetsgivare som saknar lönesystem och därför måste fylla i kontrolluppgifterna manuellt innebär förslaget om periodisering ett betydande merarbete. Men även för arbetsgivare med lönesystem är det oklart om det i dagsläget går att periodisera inkomsterna på det sätt som utredningen föreslår. Det finns också en stor risk att antalet fel i kontrolluppgifterna ökar, både vad gäller redovisning enligt kontantprincipen och redovisning enligt intjänandeprincipen, eftersom det kan vara svårt för arbetsgivare att hålla isär begrepp som utbetalningsmånad och intjänandemånad.”

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Handlarna: Regelbörda fortfarande ett rött skynke

BYRÅKRATI Nästan 8 av 10 handelsföretag anser att regelbördan har ökat de senaste fem åren. Värst är det i dagligvaruhandeln och järn-, bygg- och färghandeln, visar en ny rapport från Svensk Handel.
NYHET Publicerad:

Regelkrånglet har ökat under Löfvens styre

SKATTER Regelkrånglet för företagare har ökat under den senaste mandatperioden, visar en ny rapport. ”Skatter, arbetsrätt och branschspecifika regler är områden som företagen lyfter upp som krångliga, trots Löfvens höga svansföring före mandatperioden”, säger Andrea Femrell, vd för Näringslivets regelnämnd.
NYHET Publicerad:

Transportbranschen hyllar nya domen – ”Oerhört glädjande”

DOM Nyligen kom en prejudicerande dom som får transportbranschen att pusta ut – Byberg & Nordin Buss vann mot Transportstyrelsen gällande kör- och vilotider. Men Transportstyrelsen, som förvisso håller med om att domen är prejudicerande, menar att det inte förändrar kommande fall.
NYHET Publicerad:

Kommunens fiskförbud upp i rätten

REGELKRÅNGEL Det har gått tre år sedan Jerk Åkerblad kunde erbjuda sina gäster färsk insjöfisk. Anledningen är att kommunen inte anser att fisken är säker att äta. "Varför får jag förbud i min kommun när samma hantering är ok i resten av Sverige", säger han.
NYHET Publicerad:

72 förslag till regelförenkling

BYRÅKRATI Näringslivets Regelnämnd presenterar 72 förslag på förenkling på 17 regelområden i en ny rapport. Orsaken är att krånglet inte bara fortsätter, utan ökar. Politiker får bakläxa för sitt förenklingsarbete.
NYHET Publicerad:

Livsmedelsverket kovänder: Går med på betalning i efterhand

REGLER En delseger har uppnåtts för alla företag som berörs av kommunal livsmedelskontroll: Livsmedelsverket kräver nu att de omstridda debiteringarna endast ska ske i efterhand, till skillnad från idag. "Äntligen", säger hotellägaren Richard Larson.
NYHET Publicerad:

Storbolag överens om kortare betaltider

SAMARBETE Några av Sveriges största bolag har enats om en hederskod för att korta betaltiderna till sina underleverantörer. Regeringens hot om lagstiftning är därmed undanröjt. ”Det känns fantastiskt bra”, säger Anna- Lena Bohm, ordförande i Svenskt Näringslivs SME- kommitté.
NYHET Publicerad:

Åkeriföretagen: Glömska straffas hårdare än fusk

REGELKRÅNGEL Det är billigare att fuska än att göra fel. Det är innebörden i en dom från Högsta förvaltningsdomstolen och som upprör åkerinäringen. Minsta fel i hanteringen av färdskrivarna bestraffas obönhörligen med höga böter medan fifflarna kommer undan med mindre belopp. "Det är en käftsmäll mot hela åkerinäringen", säger åkeriföretagen.
NYHET Publicerad:

Riskerar konkurs när Jordbruksverket sviker

REGELKRÅNGEL Jordbruksverkets försenade utbetalningar av EU-bidrag slår hårt mot många lantbrukare. Oskar Jonsson och Anna Brate i Österfärnebo riskerade konkurs vid årsskiftet. Jordbruksverket skyller förseningarna på it-krångel i kombination med otydligt regelverk. "Märklig ursäkt. Ingen myndighet skulle väl godta sena inbetalningar från mig på grund av dataproblem", säger Oskar Jonsson.
NYHET Publicerad:

Regelkrångel besvärligt för grisbilen

REGELKRÅNGEL Hemleveranser av hantverksproducerad mat till privathushåll och restauranger. Det är affärsidén för Edgården i Västerbotten. Nu kräver myndigheterna utökade kontroller av bland annat temperaturen där maten förvaras. Företagets egna kontroller räcker inte.
NYHET Publicerad:

"Regelkrångel sätter stopp"

REGELKRÅNGEL Migrationsverkets handläggningstider och tveksamma information skapar osäkerhet i rekryteringsprocessen av utländsk arbetskraft. Arbetskraft som är nödvändig för företagen. ”Jag är trött på regelkrångel som sätter stopp” säger Kanjana ägare av Kanjanas Thairestaurang i Visby.
NYHET Publicerad:

Inget utrymme för bättring med snäva lastbilsregler

TRANSPORTER Transportbranschens kör- och vilotider är så hårt hållna att man riskerar att få näringsförbud vid småfel. En missad paus på en minut kostar 500 kronor i böter. ”Det är inte bara lätt att göra fel, det är även svårt att göra rätt”, säger Fredrik Fagerström, vd för transportföretaget Godsservice.
NYHET Publicerad:

Personalliggare ökar belastning

KRÅNGEL Personalliggare i restaurang- och frisörbranscherna har sannolikt inte haft avsedd effekt. Innan man går vidare med fler branscher bör man därför göra en ordentlig konsekvensanalys som tar hänsyn till både eventuellt ökade skatteintäkter och företagens kostnader för berörda branscher. Det menar Johanna Hållén, skatteexpert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

"Sätt mätbara mål för lagar och regler"

REGELKRÅNGEL ”Många lagar och regler som berör företag initieras på EU-nivå. Reglerna bör anpassas efter små företag”. Det sade näringsminister Mikael Damberg, vid ett seminarium arrangerat av Näringslivets Regelnämnd, NNR. Flera länder var representerade.
NYHET Publicerad:

Lång handläggningstid hotar guldsmedsföretag

ARBETSKRAFTSINVANDRING Situationen kring handläggningstider blir bara värre för företag som behöver utländsk arbetskraft. Johan Redhe, vd på Schalins Ringar, vittnar om handläggningstider på minst ett år. "Så lång framförhållning kan inget företag ha. Och sällan en arbetstagare heller", säger Johan Redhe.
NYHET Publicerad:

Ingen målgång för regelförbättringsarbete

EU Arbetet med regelförbättring ska genomsyra allt EU-arbete. Men det långt kvar till målgång, konstaterades vid en konferens i Bryssel. Jens Hedström, Svenskt Näringsliv, underströk att det krävs en politisk vilja att förändra och förbättra.
NYHET Publicerad:

Bakläxa för förenklingsarbete 

REGELKRÅNGEL Regelförenkling är ett långlivat önskemål från svenska företag. Men regeringen lägger inte tillräckligt med krut på frågan. Nu krävs krafttag, enligt den andra rapporten från projekt Ett utmanat Sverige. ”Vi går åt fel håll. Siffrorna är alarmerande, säger jurist Göran Grén.
NYHET Publicerad:

Våg av ökat regelkrångel

REGELKRÅNGEL Regelkrånglet fortsätter att öka trots regeringens löften om att det ska minska. Det gör att företagen tvingas lägga ännu mer resurser på administration i stället för tillväxt och stärkt konkurrenskraft. ”Självklart ska vi hålla oss till lagar och regler men det handlar ofta om sådana petitesser”, säger Björn Rudström, vd på Pacwire.
NYHET Publicerad:

Regelkrånglet sätter stopp på inre marknaden

REGELKRÅNGEL Design- och belysningsföretaget Watt & Veke sliter med administrationen kring att sälja på den inre marknaden inom EU. Just nu står byråkratin kring producentansvaret och återvinning av elprodukter i fokus. ”Det inte är så öppet som man kan önska”, anser vd:n Johan Pehrson.
NYHET Publicerad:

Regelkrångel minskar intresset för praktikanter

PAPPERSARBETE Östersunds krav på ytterligare administration kring kommunens ferieungdomar får alla privata vårdgivare utom en att backa. ”Det blir lika krångligt att anställa en feriepraktikant som att anställa vem som helst”, säger Ruth Berglund, vd på äldreboendet Strukturrutan.