Skattejämförelse för företagare i Sverige och 10 EU-länder

RAPPORT Publicerad
Denna undersökning beskriver det skattemässiga utfallet för en företagare i Sverige respektive 10 andra EU-länder, givet förutsättningar i några olika typfall. Alla skatteberäkningar i undersökningen har utförts av skattekonsultföretaget Deloittes filialkontor i respektive land.

Sammantaget är skattebelastningen för svenska företagare hög i internationell jämförelse. Vid en enkel rangordning av länderna (där högst skatt innebär första plats) placerar sig Sverige på mellan första och fjärde plats, beroende på vilket av de olika typfallen som studeras. Relativt andra länder är beskattningen för svenska företagare som lägst (fjärdeplats) i typfallet med högst vinstnivå.

Om Sverige har ambitioner att förbättra villkoren för företagande vore det från ett internationellt konkurrensperspektiv välkommet att sänka beskattningen. Detta gäller såväl skatterna på arbete som på vinster och utdelningar.

Författare