Sänkt Rut-avdrag hotar hel bransch

NYHET Publicerad

SKATTER Regeringens besked att sänka Rut-avdraget vid årsskiftet kommer bara att leda till neddragningar, uppsägningar och ökat svartarbete, enligt företagen. ”Jag hör själv olika saker från våra kunder. En del har i panik redan nu sagt upp vår städhjälp för att de inte tror att de kommer att ha råd framöver”, säger Åsa Storm, vd för städ- och hemtjänstföretaget Stormtrivs.

Regeringen vill sänka Rut-avdraget för hushållsnära tjänster från 50 000 till 25 000 kronor per person och år. Tanken är att detta ska ske vid årsskiftet, men effekterna börjar synas redan nu. Rut-sektorn har växlat ned till en klart lägre tillväxttakt jämfört med tidigare år, och tillväxten av nya Rut-företag har i princip helt bromsats in, enligt statistik från Skatteverket.   

– Sänkningen av rut-avdraget gör att vi kommer att tappa kunder eftersom vi främst har privatpersoner som kunder och inte företag, säger Karol Sieradzki, vd för städföretaget Julias Rent hus.

Även Birgitta Björck, som driver Humankapitalet i Blekinge, konstaterar att osäkerheten i branschen är stor.

– Spekulationerna kring hur avdraget kommer att förändras har gjort att hela branschen har stagnerat. Kunderna är osäkra och vet inte om de kommer att ha råd att köpa tjänsterna framöver. De som står i begrepp att starta företag blir osäkra och drar sig från att sätta igång, säger Birgitta Björck.

– Vi märkte redan i maj att kunderna drog öronen åt sig och avbokade uppdrag. Diskussionerna om Ruts vara eller icke vara har gjort att branschen hamnat lite i limbo, säger Susanne Moffat, som driver företaget Homemaid i Falun och har 120 anställda.  

Investeringar läggs på is

Om Rut-avdraget hade fått vara oförändrat så hade hennes företag inom kort kunnat anställa 50-60 personer, men nu kan hon istället tvingas dra ned på personal. Hon anser att det är svårt att sia om hur allvarliga effekterna kan bli.

– Regeringen svänger ju hela tiden, man vågar inte lita på vad de säger. Vad händer om ett år? Vad är det som säger att det inte kommer ytterligare försämringar?, säger hon.

RUT-företaget Hemmiljö i Stockholm har märkt av en dämpad efterfrågan det senaste året. Även om avmattningen delvis beror på att företaget blivit större så anser Conny Rydell, marknadschef på Hemmiljö, att regeringens skärpta avdragsregler har gjort att kunderna redan nu är försiktigare.

– Om vi visste att politiken var mer långsiktig så tror vi att många fler företag hade investerat mer i branschen och tänkt mer långsiktigt. Nu vet vi helt enkelt inte hur det ska bli, säger han.

Regeringens vill dessutom att maxtaket för Rut- och Rottjänster ska vara 50 000 kronor per person och år. Det innebär att om du gör en större renovering så finns det inte pengar kvar till Rut-tjänster, betonar Birgitta Björk. Bland kunderna ser hon barnfamiljer som de stora förlorarna.

– Ofta behöver man göra lite större renoveringar som att lägga om taket eller renovera badrummet. Det är dyrt, då når man snabbt taket för Rot- och Rut-avdragen och måste försaka Rut-avdraget som skulle ha underlättat under hela året.

Instegsjobb försvinner

Att jobben kommer att bli färre inom Rut-sektorn råder det ingen tvekan om, menar Birgitta Björck. Att den här typen av jobb, som inte kräver särskild utbildning eller perfekta språkkunskaper, blir färre när allt fler människor invandrar till Sverige gör henne ledsen.

– Många människor som skulle ha kunnat få möjlighet att få ett arbete och en egen inkomst kommer istället att bli bidragstagare. Många nyanlända är ambitiösa och tar hellre ett svart jobb än att gå på bidrag, de vill göra vad de kan för att komma in i samhället.

Susanne Moffat håller med.

– Bakom alla våra 120 anställda så finns det en solskenshistoria. Det handlar om personer från världens alla hörn som kanske har sökt 200-300 jobb innan de fick chansen hos oss, säger hon.

Minister kommenterade inlägg

Nyligen skrev Conny Rydell ett debattinlägg för att berätta om branschens betydelse; för många nyanlända är ett städjobb ett första insteg på arbetsmarknaden. Läs hela inlägget här

– Det här handlar om jobb som verkligen behövs. Många av dem som jobbar hos oss är invandrare som kommer från arbetslöshet. Städjobbet blir det första jobbet i Sverige. Vi hjälper dem med att få ett bankkonto och andra praktiska saker. De får jobbkompisar hos oss, säger han.

Företagets företrädare tipsade om inlägget på Facebook och inlägget fick stor uppmärksamhet.

En av de som kommenterade var finansminister Magdalena Andersson. Hon anser att bara ett fåtal av RUT-kunderna kommer att drabbas av att RUT-avdraget sänks till 25 000 kronor. Hon nämner överhuvudtaget inte problemet att ROT- och RUT-avdraget tillsammans bara får utgöra 50 000 kronor.

Avslutningsvis skriver hon: ”Synd att ni skrämmer upp brukarna i onödan. Och risken är ju att det drabbar er själva.”

Conny Rydell är upprörd över hennes inställning.

– Vår snittkund är en barnfamilj i Stockholm som har svårt att få tiden att räcka till. Om de bestämmer sig för att renovera, vilket många gör, och eftersom RUT- och ROT-avdraget ingår i samma pott, så använder renoveringen ofta upp alla pengarna. Då blir det inget över för att köpa städtjänster, säger han.

Det leder till färre arbetstillfällen, vilket en Socialdemokrat borde vara intresserad av.

– Vi är en jobbmotor. Vi skapar faktiskt arbetstillfällen, säger han.

Svartjobben blir fler

Åsa Storm, vd för Stormtrivs, anser att regeringens begränsningar av RUT-avdragen öppnar upp för svartjobb. Hon berättar att några av hennes anställda nyligen blivit tillfrågade av kunder att jobba svart istället för vitt.

– Jag hör själv olika saker från våra kunder. En del har i panik redan nu sagt upp vår städhjälp för att de inte tror att de kommer att ha råd framöver, säger Åsa Storm.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kraftig minskning av ROT-företagen efter avdragssänkning

ARBETSMARKNAD ROT-företagen minskar kraftigt efter att avdraget sänktes. Det visar en analys som Företagarna gjort. Vd, Günther Mårder oroas över en svart sektors återkomst.
NYHET Publicerad:

Tummen upp för utökat Rut-avdrag

SKATT Alliansen vill skapa fler enkla jobb genom att utveckla Rutavdraget. Bra, anser arbetsgivarsidan.
NYHET Publicerad:

Jobbmål kräver radikala reformer

ENKLA JOBB Regeringens mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Det förutsätter 340 000 nya jobb. För att de ska skapas krävs genomgripande åtgärder, anser vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Försämrat Rut-avdrag ger färre jobb på barnvaktsföretag

ARBETSMARKNAD Kaos utbröt i branschen när Rut-avdraget försämrades. Ökande svartarbete, sämre möjligheter till integration och uppsägningar är bara några konsekvenser. "Det är rent otäckt att vi har en regering som har så lite koll på vad som skapar jobb och skatteintäkter", säger Jeanette Holm, grundare av Nannynu.
NYHET Publicerad:

Svart marknad växer efter sänkt rot-avdrag

SKATTER Färre beställningar, sänkt sysselsättning och en välgrundad misstanke om en växande svart marknad. Det är effekterna av rot-avdragets sänkning från 50 till 30 procent sedan 1 januari 2016. "Vi har börjat få den obehagliga frågan om vi kan göra jobbet svart i stället", säger Per Schönbeck som äger och driver golvläggningsföretaget BBM i Falun.
NYHET Publicerad:

Allvarliga konsekvenser av sänkt rot-avdrag

ROT Det sänkta Rot-avdraget har lagt en våt filt över många av landets hantverksföretag. Samtidigt som uppdragen minskar i antal dyker förfrågningar om svartjobb upp igen. Något som ROT-avdraget på 50 procent effektivt satte stopp för. "Vi har haft expansionsplaner som vi fått lägga på hyllan", säger Anders Eklund som driver Eklunds VVS i Mora.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingens gd kräver återställd RUT

SKATTER Arbetsförmedlingens gd Mikael Sjöberg anser att rut-avdraget måste återställas till tidigare nivå. Även andra remissinstanser lovordar avdraget, visar en genomgång.
NYHET Publicerad:

"Nyckfull lagstiftning på RUT- och ROT-området"

REMISSVAR För att företagare ska våga investera krävs en tilltro till att regelverket är mera robust utformat för att kunna gälla i ett längre perspektiv, skriver Svenskt Näringsliv och Näringslivets Skattedelegation i ett yttrande över promemorian Kompletteringar av rutavdraget.
NYHET Publicerad:

Sänkt Rut-avdrag hotar hel bransch

SKATTER Regeringens besked att sänka Rut-avdraget vid årsskiftet kommer bara att leda till neddragningar, uppsägningar och ökat svartarbete, enligt företagen. ”Jag hör själv olika saker från våra kunder. En del har i panik redan nu sagt upp vår städhjälp för att de inte tror att de kommer att ha råd framöver”, säger Åsa Storm, vd för städ- och hemtjänstföretaget Stormtrivs.
NYHET Publicerad:

Byggföretag ryter ifrån mot sänkt Rot-avdrag

SKATTER Många byggföretagare får dra ner eller helt lägga ner sin verksamhet vid en sänkning av Rot-avdraget. Oron och oförståelsen är stor när 8 300 arbetstillfällen i landet riskerar att försvinna. ”Det är klart vi är oroliga”, säger Kerstin Persson, vd på Ivar Anderssons Bygg.