Elever vinnare när skola och företag samarbetar

NYHET Publicerad

SAMVERKAN I Vetlanda har samverkan mellan skola och näringsliv inte riktigt velat ta sig, trots att alla är för. Men nu är det dags att gå från ord till handling. Tillsammans har kommunen och näringslivet tagit fram en arbetsplan för samverkan.

Robot.

Robotinvigning på Njudungsgymnasiet där näringslivet och Nuvab har sponsrat roboten.

Ingela Nyberg

Ingela Nyberg

Ingela Nyberg är utvecklingsledare på barn- och utvecklingskansliet i Vetlanda kommun. Hon har lett processen som resulterat i ”Arbetsplan för samverkan skola-arbetsliv” och som ska sjösättas i augusti.

– Under flera år har vi försökt utveckla samverkan på olika sätt. Oftast är det eldsjälar som avgjort om det fungerar. När de sedan försvunnit har samverkan runnit ut i sanden, säger Ingela Nyberg.

Att det ska finnas en arbetsplan som garanterar kontinuitet och likvärdighet i barns och elevers möjligheter att komma i kontakt med arbetslivet är ett skäl till att den tagits fram.

– Även företagen har uttryckt önskemål om att vi måste göra någonting tillsammans, säger Ingela Nyberg. Planen är därför framtagen i samverkan med Nuvab, Näringslivsutveckling i Vetlanda AB. (Läs planen i sin helhet som PDF nedan).

Samverkan mer än studiebesök

Genom att elever och lärare lär känna det lokala närings- och arbetslivet ges goda förutsättningar att få kunskap om den mångfald av yrken som finns. Samtidigt kan företagen agera för att uppmärksamma sina rekryteringsbehov.

– Vi ska jobba aktivt; samverkan handlar inte bara om studiebesök och utvecklad prao!

Syftet med en strukturerad plan är att bidra till att utveckla barns och elevers entreprenöriella förmågor, liksom skolans arbets- och undervisningsmetoder långsiktigt.

– Samverkan mellan skola och arbetsliv samt entreprenörskap består av två delar, dels kontakter med arbetsliv och omvärld, dels ett förhållningssätt i skolans undervisning, säger Ingela Nyberg.

– Varje barn ska ha en chans att hitta en väg framåt i livet. Vad är det vi gör i skolan, som inte lyckas ta hand om de barn som senare lyckas så väl som entreprenörer?

Knyta an till verkligheten

Ingela Nyberg menar att näringslivet erbjuder många möjligheter att knyta an undervisningen till verkligheten och därmed öka elevernas lust att lära.

– Skolan är inte enda stället där man lär sig något, betonar hon och exemplifierar:

– I ämnet geografi kan man till exempel besöka ett företag för att ta reda på vilka länder det exporterar till.

Tydligt ansvar

En väsentlig del i planen är att den innehåller en tydlig ansvarsfördelning. Exempelvis rektors, lärares och studie- och yrkesvägledares ansvar klargörs.

– Vi understryker också att all personal i skolan på olika sätt kan bidra till att ge eleverna kunskap, stöd och erfarenhet inför kommande studie- och yrkesliv, säger Ingela Nyberg.

– Det är kanske syvaren som traditionellt hållit i kontakter med arbetslivet, men vi slår fast att detta angår alla i skolan. Och det handlar definitivt om mer än hur prao organiseras!

Hur tas detta emot av lärarna?

– Det finns lärare som är oerhört driftiga och intresserade, men också de som anser att undervisning sker i skolan. Vi har en utmaning framför oss, planen är bara början.

Mera läsning: Intervju med Börje Cronvall, verksamhetsledare, Nuvab

 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Goda erfarenheter av ex-jobb ger blodad tand

SAMVERKAN För Wugang Tailored Blanks i Olofström har samarbete med Blekinge Tekniska högskola blivit en riktig framgång. "Det är verkligen en win-win-situation när vi kan bidra till att studenterna når sina mål, samtidigt som vi får chans att testa nya projekt", säger produktionschefen.
NYHET Publicerad:

Samarbete med hotellbranschen lockar elever

SAMVERKAN För hotellbranschen är det en stor utmaning att hitta personer med rätt kompetens. Det påskyndar nya sätt att samarbeta med skolan. Till hösten kommer Quality Hotel Globe att ha 20 elever från Realgymnasiet i sin verksamhet.
NYHET Publicerad:

Förhastad slutsats om friskolornas betygssättning

KOMMENTAR De nationella proven speglar inte alla kunskaper som elever har i ett ämne. Därför kan inte proven ensamt vara rättesnöre för betygen, hävdar Anders Morin, välfärdspolitisk expert. Han anser att forskaren Jonas Vlachos drar förhastade slutsatser när han säger att friskolorna är för generösa i betygssättningen.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivarna positiva till obligatorisk prao

UTBILDNING Dags för prao på högstadiet. Återigen får åttor och nior pröva på arbetslivet ute på arbetsplatser. ”Jättebra!”, tycker Karin Rebas på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Samarbete gör Nobelgymnasiet starkare

YRKESUTBILDNING Nyrenoverad verkstadslokal, utbildningsutrustning, övningsbilar och kompetensutveckling. Det var några av nyheterna när Nobelgymnasiets samarbete med Volvo Car Sverige och Helmia Bil invigdes nyligen.
NYHET Publicerad:

Öppnar ungas ögon för ingenjörsyrket

TEKNIK Under veckan har Högskolan i Skövdes ingenjörsstudenter träffat 1200 åttondeklassare från hela Skaraborg. Möjligheternas Värld har arrangerats för femte året i rad.
NYHET Publicerad:

Inspiration från skolans värld varje vecka

UTBILDNING För tre år sedan startade de sin Lärarpodcast för att sprida positiva och inspirerande exempel inom skolsverige. Anna Sterlinger Ahlring och Philip Hjalmarsson är lärare i botten, men idag engagerar läraryrket dem på många fler plan än enbart i klassrummet.
NYHET Publicerad:

Samarbete med högskolan gav Färilaföretag skjuts i USA

SAMVERKAN Att företag får hjälp av en nyexaminerad akademiker för att utveckla företaget är ett framgångsrecept som drivs av Högskolorna i Gävle och Dalarna.
NYHET Publicerad:

Smartmatte – matematik i samverkan med arbetslivet

SAMVERKAN Smartmatte är namnet på den nya digitala mattebok som lanserats i Skövdes skolor. Här finns uppgifter kopplade till hur matematik fungerar praktiskt i verkliga livet. Skövde värmeverk är ett av företagen som medverkar.
NYHET Publicerad:

Nyfikna femmor på tur i Volvos spännande värld

SAMVERKAN ”Skolan ska inte vara en skyddad verkstad”, anser Anna-Mari Chroscielewski, klasslärare i årskurs 5, Vilboksskolan i Olofström. Därför var hon snar att nappa på möjligheten att låta sina elever uppleva hur det är att jobba på Volvo.
NYHET Publicerad:

Kodcentrum startar Sveriges första lärarkodstuga

KODNING I höst införs programmering och digital kompetens på schemat. För lärarna kan det skapa en oro och osäkerhet eftersom många saknar programmeringskunskaper. Därför startat nu Kodcentrum landets första lärarkodstuga.
NYHET Publicerad:

Goda resultat för yrkeshögskolan

KOMMENTAR Satsningen på en utbyggd yrkeshögskolan ger positiva resultat. Hittills har 525 utbildningar beviljats i år, det högsta antalet någonsin. Konsekvensen är fler jobb och att företag lättare kan rekrytera efterfrågad kompetens, skriver skolexpert Helen Rönnholm.
NYHET Publicerad:

Volvosteget ett steg in i arbete

SAMVERKAN Initiativet Volvosteget möjliggör för unga i åldern 18-24 år att varva teori och praktik och samtidigt få chansen att utvecklas inom ett yrke. ”Man växer under året och jag fick absolut upp självförtroendet”, säger Rebecca Eriksson.
NYHET Publicerad:

Teknikcollege stärker regional samverkan 

FYRA SNABBA TILL Mia Bernhardsen på Svenskt Näringsliv som vid årsskiftet blir ny vd på Teknikcollege.
NYHET Publicerad:

Nu ska intresset för teknik lyfta mot nya höjder

TEKNIK Det är i grundskolan som intresset för naturvetenskap ska grundas. Det är en av utgångspunkterna för Mot Nya Höjder, ett projekt riktat till årskurserna 4-9. Nu tar det arbetet steget mot att bli en nationell modell för hur att intressera unga för teknik och naturvetenskap.
NYHET Publicerad:

Brist på kunskap om arbetslivet oroar många unga

UTBILDNING 7 av 10 ungdomar tycker att de har för lite kunskap om arbetsmarknaden och många vill ha mer kontakt med vuxna i skolan, visar en ny rapport från Fryshuset. Skola och utbildning är den fråga som flest ungdomar anser vara viktig.
NYHET Publicerad:

Vi tillsätter skuggutredning till regeringens högskoleutredning

DEBATT Svensk högskolepolitik är i stort behov av nya reformer, därför är det bra att regeringen har tillsatt en styr- och resursutredning. Men varken utredningens direktiv eller arbete hittills är tillfredsställande. Därför tar Svenskt Näringsliv nu ett nytt initiativ, en ”skuggutredning”. Den kommer att producera ett antal fristående rapporter med ett näringslivsperspektiv på den högre utbildningen, skriver Mikaela Almerud och Tobias Krantz.
NYHET Publicerad:

Grundskola och företag i gemensam tekniksatsning

TEKNIK Bättre samverkan mellan skola och näringliv krävs för en röd tråd av teknik i undervisning. Därför tog Volvo Cars och teknikklustret Techtank i slutet av november emot Olofströms kommuns NT-utvecklare för ett studiebesök.
NYHET Publicerad:

Sponsrat labb ska väcka kemisten i de unga

KEMI Ett toppmodernt kemilabb har öppnat på Universeum i Göteborg. Det är ett första steg i satsningen ”Älska Kemi”, som möjliggörs bland annat tack vare BASF, världens största kemiföretag, och bioläkemedelsföretaget Astra Zeneca.
NYHET Publicerad:

Svetsutbildning räddar storföretag i Alingsås

SAMVERKAN Akut brist på medarbetare med kunskap i plåt- och svetsteknik får verkstadsföretag i Alingsås att gå samman med kommunens campus och skräddarsy en ettårig vuxenutbildning.