Fadderverksamhet ger valkompetenta elever i Göteborg

NYHET Publicerad

SAMVERKAN Företaget följer en klass genom hela högstadiet. Under tre år får både företag och elever möjlighet att bjuda på sina egna kunskaper. Det bitvis unika sättet att arbeta ger eleverna på Brunnsboskolan bättre grund inför valet till gymnasiet.

Det övergripande syftet är att eleverna på Brunnsboskolan i Göteborg ska bli ”valkompetenta”. De ska ha de kunskaper som krävs för att i nian kunna göra ett klokt och bra gymnasieval. Det har gjort att skolan satsat på olika projekt i samverkan med fadderföretag och över huvud arbetar på att öppna dörrarna mellan skolan och näringslivet.

Brunnsboskolan ligger på Hisingen i Göteborg, i ett till vissa delar socialt utsatt område. Det gör strävan att förbereda eleverna för arbetslivet än mer viktigt.

– Många av eleverna har invandrarbakgrund och saknar nätverk och föräldrar med kontakter. Att ge dem möjlighet att själva bygga sådana kontakter är en förutsättning för hur de sedan kan ta sig in på arbetsmarknaden. Vi vill alltså ha mycket samverkan med näringslivet, säger Jenny Nyass, lärare på skolan.

Ta samhällsansvar

Eklandia Fastighets AB, som är ett dotterbolag inom Castellumkoncernen, är ett av fadderföretagen och har varit det sedan 2003.

– Vi vill vara med och ta ett samhällsansvar för de unga i Göteborg. I samverkansprojekten får de kontakt med arbetslivet och vad olika yrken innebär och hur man utbildar sig för att komma dit. I gengäld får vi möta en ung generation och en inblick i hur de tänker och vad de vill göra. Förr eller senare kommer vi ju att mötas i arbetslivet, säger Cecilia Buttwill, kommunikationsansvarig på Eklandia.

Det långvariga samarbetet mellan Brunnsboskolan och Eklandia, som fått ett flertal utmärkelser, bygger på en plan där företaget följer en klass genom hela högstadiet. Redan under höstterminen i sjuan gör eleverna ett besök på företaget och får en första bild av vad ett företag är och hur det fungerar. Det kvitteras sedan under vårterminen i sjuan när medarbetare från Eklandia besöker klassen som visar runt på skolan och berättar om sin verklighet. I åttan sker ett längre, sammanhållet projektarbete och i nionde klass sammanställer eleverna sina CV:n och kallas sedan till en fiktiv anställningsintervju där de får presentera sig själva.

– Det rullar alltså på med en till två aktiviteter under varje termin och det skapar en väldigt god kontakt mellan eleverna och företaget. I takt med att de lär känna varandra avdramatiseras mötena och de vågar ställa alla sina frågor, säger Jenny Nyass.

Givande utbyte

De längre projekten som eleverna i åttan arbetar med har tidigare bland annat handlat om att göra en annonskampanj för lediga lokaler, en uppgift som involverade ämnena svenska och bild. Årets utmaning var att designa ett ”Drömhus”, en fastighet som är hållbar ur ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

– I instruktionerna fanns också en verklig plats, en tomt på Lindholmen, bredvid vårt eget kontor. Det gjorde det hela än mer verkligt, säger Cecilia Buttwill.

De sju olika grupperna presenterade sedan sina förslag inför en panel av medarbetare från både skolan och företaget.

– Det har varit fantastiskt roligt och givande att ta del av ungdomarnas förslag. Deras tankar och idéer tar vi med oss när vi planerar för och bygger framtidens arbetsplatser, säger Paula de Hollanda, hållbarhetssamordnare på Eklandia.

Utvärderar kontinuerligt

Just den nära verklighetsanknytningen, där ämnen som svenska, teknik och bild används för att lösa en konkret uppgift, är något som Jenny Nyass vill bygga vidare på.

– Vi utvärderar kontinuerligt den samverkan vi har med våra fadderföretag så att vi kan göra samarbetet än mer fruktbart. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit och kreativitet och mod att ta risker. Samtidigt framtidsrustar vi våra ungdomar, de lär sig identifiera och utveckla sina entreprenöriella förmågor och skaffar sig på så sätt en bra valkompetens inför gymnasiet och vidare studier, säger Jenny Nyass.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Goda erfarenheter av ex-jobb ger blodad tand

SAMVERKAN För Wugang Tailored Blanks i Olofström har samarbete med Blekinge Tekniska högskola blivit en riktig framgång. "Det är verkligen en win-win-situation när vi kan bidra till att studenterna når sina mål, samtidigt som vi får chans att testa nya projekt", säger produktionschefen.
NYHET Publicerad:

Samarbete med hotellbranschen lockar elever

SAMVERKAN För hotellbranschen är det en stor utmaning att hitta personer med rätt kompetens. Det påskyndar nya sätt att samarbeta med skolan. Till hösten kommer Quality Hotel Globe att ha 20 elever från Realgymnasiet i sin verksamhet.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivarna positiva till obligatorisk prao

UTBILDNING Dags för prao på högstadiet. Återigen får åttor och nior pröva på arbetslivet ute på arbetsplatser. ”Jättebra!”, tycker Karin Rebas på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Samarbete gör Nobelgymnasiet starkare

YRKESUTBILDNING Nyrenoverad verkstadslokal, utbildningsutrustning, övningsbilar och kompetensutveckling. Det var några av nyheterna när Nobelgymnasiets samarbete med Volvo Car Sverige och Helmia Bil invigdes nyligen.
NYHET Publicerad:

Öppnar ungas ögon för ingenjörsyrket

TEKNIK Under veckan har Högskolan i Skövdes ingenjörsstudenter träffat 1200 åttondeklassare från hela Skaraborg. Möjligheternas Värld har arrangerats för femte året i rad.
NYHET Publicerad:

Inspiration från skolans värld varje vecka

UTBILDNING För tre år sedan startade de sin Lärarpodcast för att sprida positiva och inspirerande exempel inom skolsverige. Anna Sterlinger Ahlring och Philip Hjalmarsson är lärare i botten, men idag engagerar läraryrket dem på många fler plan än enbart i klassrummet.
NYHET Publicerad:

Samarbete med högskolan gav Färilaföretag skjuts i USA

SAMVERKAN Att företag får hjälp av en nyexaminerad akademiker för att utveckla företaget är ett framgångsrecept som drivs av Högskolorna i Gävle och Dalarna.
NYHET Publicerad:

Smartmatte – matematik i samverkan med arbetslivet

SAMVERKAN Smartmatte är namnet på den nya digitala mattebok som lanserats i Skövdes skolor. Här finns uppgifter kopplade till hur matematik fungerar praktiskt i verkliga livet. Skövde värmeverk är ett av företagen som medverkar.
NYHET Publicerad:

Nyfikna femmor på tur i Volvos spännande värld

SAMVERKAN ”Skolan ska inte vara en skyddad verkstad”, anser Anna-Mari Chroscielewski, klasslärare i årskurs 5, Vilboksskolan i Olofström. Därför var hon snar att nappa på möjligheten att låta sina elever uppleva hur det är att jobba på Volvo.
NYHET Publicerad:

Kodcentrum startar Sveriges första lärarkodstuga

KODNING I höst införs programmering och digital kompetens på schemat. För lärarna kan det skapa en oro och osäkerhet eftersom många saknar programmeringskunskaper. Därför startat nu Kodcentrum landets första lärarkodstuga.
NYHET Publicerad:

Goda resultat för yrkeshögskolan

KOMMENTAR Satsningen på en utbyggd yrkeshögskolan ger positiva resultat. Hittills har 525 utbildningar beviljats i år, det högsta antalet någonsin. Konsekvensen är fler jobb och att företag lättare kan rekrytera efterfrågad kompetens, skriver skolexpert Helen Rönnholm.
NYHET Publicerad:

Volvosteget ett steg in i arbete

SAMVERKAN Initiativet Volvosteget möjliggör för unga i åldern 18-24 år att varva teori och praktik och samtidigt få chansen att utvecklas inom ett yrke. ”Man växer under året och jag fick absolut upp självförtroendet”, säger Rebecca Eriksson.
NYHET Publicerad:

Teknikcollege stärker regional samverkan 

FYRA SNABBA TILL Mia Bernhardsen på Svenskt Näringsliv som vid årsskiftet blir ny vd på Teknikcollege.
NYHET Publicerad:

Nu ska intresset för teknik lyfta mot nya höjder

TEKNIK Det är i grundskolan som intresset för naturvetenskap ska grundas. Det är en av utgångspunkterna för Mot Nya Höjder, ett projekt riktat till årskurserna 4-9. Nu tar det arbetet steget mot att bli en nationell modell för hur att intressera unga för teknik och naturvetenskap.
NYHET Publicerad:

Brist på kunskap om arbetslivet oroar många unga

UTBILDNING 7 av 10 ungdomar tycker att de har för lite kunskap om arbetsmarknaden och många vill ha mer kontakt med vuxna i skolan, visar en ny rapport från Fryshuset. Skola och utbildning är den fråga som flest ungdomar anser vara viktig.
NYHET Publicerad:

Vi tillsätter skuggutredning till regeringens högskoleutredning

DEBATT Svensk högskolepolitik är i stort behov av nya reformer, därför är det bra att regeringen har tillsatt en styr- och resursutredning. Men varken utredningens direktiv eller arbete hittills är tillfredsställande. Därför tar Svenskt Näringsliv nu ett nytt initiativ, en ”skuggutredning”. Den kommer att producera ett antal fristående rapporter med ett näringslivsperspektiv på den högre utbildningen, skriver Mikaela Almerud och Tobias Krantz.
NYHET Publicerad:

Grundskola och företag i gemensam tekniksatsning

TEKNIK Bättre samverkan mellan skola och näringliv krävs för en röd tråd av teknik i undervisning. Därför tog Volvo Cars och teknikklustret Techtank i slutet av november emot Olofströms kommuns NT-utvecklare för ett studiebesök.
NYHET Publicerad:

Sponsrat labb ska väcka kemisten i de unga

KEMI Ett toppmodernt kemilabb har öppnat på Universeum i Göteborg. Det är ett första steg i satsningen ”Älska Kemi”, som möjliggörs bland annat tack vare BASF, världens största kemiföretag, och bioläkemedelsföretaget Astra Zeneca.
NYHET Publicerad:

Svetsutbildning räddar storföretag i Alingsås

SAMVERKAN Akut brist på medarbetare med kunskap i plåt- och svetsteknik får verkstadsföretag i Alingsås att gå samman med kommunens campus och skräddarsy en ettårig vuxenutbildning.
NYHET Publicerad:

"Statsministern tror att han kan trolla igenom ett vinstförbud"

VÄLFÄRD Mellby Gård AB är numera AcadeMedias största ägare. Köpet gjordes mitt i en intensiv välfärdsdebatt. ”Det faller på sin orimlighet att det blir verklighet av hotet med vinstförbud. Skolan är bland det viktigaste vi har i ett samhälle, den vill vi vara med och utveckla”, säger Johan Andersson, vd Mellby Gård.