Läxhjälpen kraftfull insats av näringslivet

NYHET Publicerad

SAMVERKAN En konkret insats som angriper ett av Sveriges största problem idag; bristen på integration och att allt fler unga inte klarar skolan och hamnar utanför samhället. Dessutom helt finansierad av näringslivet. Det är en insats som både ger studieresultat och öppnar dörrarna till arbetslivet.

Laxbild
Foto: Läxhjälpen

I Läxhjälpen möts studenter från högskolan och universitetet och elever i åttan och nian. Det är ett möte som ger både kunskaper och öppnar dörrarna till arbetslivet.

Skolan är en egen värld, skild från arbetsliv och företag. Skoleleverna har knappt någon föreställning om hur en arbetsplats fungerar och vad det innebär att arbeta.

Det är ett inte ovanligt påstående med en hel del sanning i botten. Än mer tydligt blir det för barn och unga som bor i socialt utsatta områden eller som har en ickesvensk bakgrund. De har inte heller det egna nätverk som kan hjälpa till med kontakter och ett steg in på arbetsmarknaden och framför allt: deras skolresultat räcker ofta inte ens till för en plats på gymnasiet.

– Det finns skolor där närmare sjuttio procent av eleverna i en klass inte kommer in på gymnasiet. Sammanlagt rör det sig om 13 000 unga. Varje år. Det är en personlig tragedi för de enskilda personerna men också ett allt mer växande samhällsproblem.

Det säger Maria Ameng som är verksamhetschef på stiftelsen Läxhjälpen som sedan 2007 tagit sig an utmaningen att göra något åt den stora utslagningen.

Skriver kontrakt

I korthet går det ut på att studenter på högskola och universitet arbetar som ”läxhjälpare” till unga som har problem att hänga med i skolan. De som anmäler sig till Läxhjälpen saknar behörighet i något eller några kärnämnen och gör det frivillig på initiativ av sina lärare.

– Sedan skriver vi kontrakt med eleven vilket innebär att de förbinder sig att vara med två eftermiddagar i veckan. Vi kan alltså ställa krav på eleverna och ringer till exempel direkt om de inte dyker upp någon dag. Det handlar om ett allmänt stöd i skolarbetet utan att vara stigmatiserande. Vi hoppas att de ska känna stolthet över att ta ansvar för sitt pluggande och sin framtid, fortsätter Maria Ameng.

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse där det är kostnadsfritt för eleverna, medan ”läxhjälparna” har betalt för sitt arbeta. Finansieringen sker uteslutande genom stöd från näringslivet. De företag som medverkar bestämmer själva hur stort det ekonomiska engagemanget ska bli, från 5 000 kronor för att stötta en elev under en termin till att finansiera en grupp elever med 100 000 kronor. De sponsrande företagen får varje år tydliga redovisningar av var deras pengar använts och hur ”deras” elever klarat sig. Och det är märkbara resultat som kan presenteras: 99 procent av alla eleverna höjer sina betyg och 84 procent av dem går vidare till gymnasieskolan.

Behov av att hjälpa

Ett av de företag som är med som partners är bostadsföretaget Rikshem. Reza Yazdi är CSR-ansvarig på företaget.

– Det finns ett behov av att hjälpa unga i utsatta områden och det vill vi göra, svårare än så är det inte. Det ligger dessutom i linje med vårt övriga arbete som handlar om att skapa bra och säkra miljöer i våra bostadsområden. Det här har visat sig vara en win-win-situation för alla inblandade, säger han.

Liknande tankegångar finns hos ett flertal av partnerföretagen som dels ser att de gör en social insats, dels får möjlighet att träffa både unga elever och studenter från högskolan. 

– Resultaten som Läxhjälpen redovisar är imponerande. Genom att stödja dem i detta viktiga arbete kan vi förhoppningsvis även inspirera några elever att välja en framtid inom IT och data, säger Serge Lachapelle, produktchef på Google i Sverige.

Bli en brygga

Maria Ameng håller med:

– Vi ser ju att Läxhjälpen kan bli en brygga mellan skolan och företagen. Vi genomför studiebesök hos de företag vi samarbetar med och det är ofta rena aha-upplevelser hos eleverna. De får en inblick i vad ett kontor är, vad en VD gör, hur administrationen arbetar, sådant som de inte hade en aning om innan. Dessutom känner de sig välkomna och ser möjligheter som de tidigare inte kände till att de existerade.

I dagsläget är det drygt 1 000 elever från åttonde och nionde klass i 31 skolor som finns med i Läxhjälpens program. De är utspridda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Landskrona, Södertälje och Västerås. Planer finns även på att starta i fler städer.

– Vi är med för att bygga upp i Helsingborg och i Märsta utanför Stockholm och över huvud taget där det finns behov vilket ju medelbetygen i olika skolor snabbt visar, säger Reza Yazdi.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Stipendium ska öka intresset för teknik i grundskolan

TEKNIKEN I SKOLAN Lärare är viktiga inspirationskällor för eleverna. Det gäller i alla ämnen men inom ämnet teknik saknar många lärare utbildning. Det vill Teknikföretagen råda bot på med stipendier som ska inspirerar både lärare och elever att utveckla teknikämnet i grundskolan.
NYHET Publicerad:

"Validera istället för att utbilda redan kompetenta"

DEBATT Högskolor ska kunna validera kompetens och växla den till högskolepoäng, men det är fortfarande bara en rättighet i teorin. Det är oacceptabelt och ett betydande misslyckande för den förda utbildningspolitiken. Nu krävs politiska beslut för att få igång valideringen, inte minst för de nyanlända akademiker som saknar dokumentation över sin utbildning. Det skriver Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv, och Martin Linder, Unionen.
NYHET Publicerad:

Prao blir obligatoriskt – regeringen har lyssnat på näringslivet

KOMMENTAR Alla elever ska få rätt till minst tio dagar prao. Det är ett välkommet besked från regeringen. Nu får alla ungdomar möjlighet att se hur en arbetsplats fungerar, någonting som ger dem en fot in på arbetsmarknaden och underlättar deras framtida studie- och yrkesval. Det skriver Fredric Skälstad, skolpolitisk expert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Full fart på skolarbetet när målet är tydligt

SAMVERKAN I ett lyckat samarbete mellan skola och näringsliv har engagerade elever fått utmana sin kreativitet genom att sätta sin egen prägel på stolar som skänkts till skolan. "De har kommit in till lektionerna med fullt fokus och arbetat stenhårt", säger läraren.
NYHET Publicerad:

Äventyr i det gröna ska locka till okänd näring

KOMPETENS De odlar basilika, gissar på kryddväxter och anlägger stenpartier. Och framför allt får högstadieeleverna en inblick i en bransch som de knappt ens visste existerade. Det behövs, branschen ropar efter fler medarbetare och fler företag.
NYHET Publicerad:

SL: Elevappar ska vägleda resenärer rätt

SAMVERKAN Teknikelever från Stockholm Science and Innovation School (SSIS) håller på att ta fram en navigationsapp för de nya pendeltågsstationerna. ”Vi vill visa unga att det inte bara är på spelföretag man gör häftiga teknikprodukter”, säger Anders Sköld på SL.
NYHET Publicerad:

Högsta betyg för entreprenörkör i butik

SAMVERKAN Under våren har sjätteklassare i Röstånga fått en snabbkurs i entreprenörskap i byns Ica-butik. Projektet har fått högsta betyg och Tomas Nilsson uppmanar nu andra företag att slå upp dörrarna för skolan. ”Det har varit så otrolig roligt att möta alla nyfikna elever och visa dem hur arbetslivet ser ut i en matvarubutik.”
NYHET Publicerad:

Stort intresse för att praktisera som ingenjör

TEKNIK Ansökan till årets upplaga av Tekniksprånget, praktikprogrammet där unga får testa på ingenjörsyrket, har dragit igång. Syftet är inspirera unga att läsa till ingenjörer."Kompetensförsörjning ligger högst upp på agendan för många arbetsgivare", säger projektledare Alexandra Ridderstad.
NYHET Publicerad:

Järnvägsutbildning går som tåget

KOMPETENS En teknikintensiv bransch med tydlig miljöprofil. Dessutom en bransch där staten lägger in 125 miljarder de kommande åren. Infranord Academy har tagit på sig uppgiften att stå för en del av den utbildning som behövs inom järnvägsnäringen.
NYHET Publicerad:

Ingenjörsyrket nu hetast

TEKNIK Ingenjör ligger i topp bland de yrken som väcker mest intresse hos dagens gymnasieväljare, enligt Yrkesguiden på Gymnasium.se. Lika högt placerar sig naturvetenskapligt arbete bland yrkeskategorier. ”Visst känns det som att vi har vind i seglen”, säger Li Ljungberg-Nilsson på Teknikföretagen.
NYHET Publicerad:

OKQ8 Scandinavia satsar på nyanlända akademiker

PRAKTIK Förra året erbjöd OKQ8 Scandinavia utländska akademiker praktik på sina kontor. Nu har projektet blivit permanent och förhoppningen är att göra det skandinaviskt.
NYHET Publicerad:

Mentorer taggar tjejers intresse för teknik

TEKNIK Det behövs 50 000 nya ingenjörer de närmaste 13 åren. Fler tjejer behövs inom tekniskt inriktade utbildningar och yrken. Men bristen på kvinnliga förebilder gör att de tvekar. Det tänker Semcon råda bot på ett helt nytt mentorsprogram.
NYHET Publicerad:

Inspiratör med förkärlek för kemi

KEMI En vetenskapskvinna i kemins tjänst. Så beskriver Louise Fornander sig själv. ”Det behövs fler förebilder än de av kemister i vita rockar, så att ungdomarna ser alla de möjligheter som finns till ett spännande arbetsliv”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Mycket vunnet på att anställa internationella studenter

KOMPETENS Många arbetsgivare har idag problem att hitta kvalificerad arbetskraft i Jönköping. För Jönköping International Business School kommer lösningen att bli ännu tightare samarbete mellan studenterna och näringslivet. "Vi som skola måste se vårt ansvar”, säger Vaida Staberg, Alumni relations koordinator på JIBS.
NYHET Publicerad:

Få lärosäten förbereder naturvetare för arbetslivet

KVALITET I HÖGSKOLAN Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, är bäst och Uppsala universitet förhållandevis bra på arbetslivsanknytning. Men få lärosäten ger tillräckligt stöd till naturvetarstudenter för att de ska känna sig förberedda för arbetslivet när de tar examen, enligt en undersökning som Naturvetarna har genomfört.
NYHET Publicerad:

Här går jakten på framtidens digitala talanger

DIGITALISERING Samverkan med företagen är en förutsättning. Det är där som de skarpa casen finns. Sedan är det upp till åttondeklassarna att visa sina talanger när det gäller digital utveckling. I år vann Sannaskolan i Göteborg som konstruerat en inlärningsrobot. "Deras idéer är en stor inspirationskälla för oss", säger en företagsrepresentant.
NYHET Publicerad:

Umeåentreprenörer erbjuder digital praktik

HÖGSKOLAN Tjänsten Webbexpressen erbjuder studenterna att göra praktik på ett helt nytt sätt. Studenterna jobbar digitalt och väljer själva arbetstid och varifrån de jobbar. De får testa att jobba som digitala entreprenörer.
NYHET Publicerad:

Studenter måste få bättre hjälp att välja utbildning

DEBATT En del i regeringens satsning på högre utbildning måste vara att hjälpa studenter att få ut mesta möjliga av sina val. Men i Sverige finns inte relevant information att basera valen på. Att detta tillåts är direkt oansvarigt. Det skriver Mikaela Almerud, ansvarig för högskolefrågor på Svenskt Näringsliv, och Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på fackförbundet Unionen.
NYHET Publicerad:

Utanförskap hotar vid dålig språkintroduktion

SEMINARIUM 36 000 ungdomar läser språkintroduktionsprogram på gymnasiet för att kunna gå nationella program. Men resultaten är för dåliga och ungdomarna riskerar att fastna i utanförskap. "Vi behöver vara nytänkande och våga testa saker för att förbättra resultatet", säger Johan Olsson, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Väl rustade ingenjörer tack vare mycket praktik

HÖGSKOLAN Sebastian Eklind och Michelle Larsson är inne på sluttampen på sina studier på Produktionsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Skövde. De varvar just nu examensarbete med jobbintervjuer och båda två ser väldigt positivt på framtiden. "Det bästa med vår utbildning har varit att vi har varit ute så mycket på företag och gjort praktiska uppgifter", säger Michelle.