Prao viktigare än någonsin!

NYHET Publicerad

PRAO - Praktisk arbetslivsorientering i grundskolan har unika värden, som inte kan ersättas av andra aktiviteter, säger Anders Lovén, universitetslektor vid lärarutbildningen på Malmö Högskola. Han ser det som mycket oroväckande att kommuner skär ner eller helt tar bort prao.

Anders Lovén

- Se praons värde, kapitulera inte inför dåligt underbyggda argument och sätt in resurser för att utveckla praon, säger Anders Lovén, universitetslektor och fil dr i pedagogik.

Anders Lovén skräder inte orden när han kommenterar uttalanden om att prao har spelat ut sin roll.

– Lärarförbundet med flera säger att verksamheten är otidsenlig och att många av dagens arbetsplatser är osynliga, eftersom människor sitter framför datorer eller i sammanträden. Det är retoriska lågvattenmärken!

Inget kan ersätta prao

Prao har specifika värden, som andra kontakter med arbetslivet inte ger. Inget annat överträffar att vistas på en arbetsplats, vara del i ett lag och ha vuxenkontakt under minst en veckas tid, menar Anders Lovén.

– Det finns väldigt lite sommarjobb för ungdomar nu för tiden och ingen arbetsmarknad för 15-18-åringar. I en tid när en hel generation kommer i kontakt med arbetslivet först efter 20 års ålder, är praktisk arbetslivsorientering viktigare än någonsin, understryker Anders Lovén.

Han är därför inte imponerad av skolor som väljer bort prao och istället inför andra aktiviteter.

– De senaste årens satsningar på entreprenöriellt lärande är lovvärt och även projekt med riktade studiebesök eller fadderföretag. Men de kan aldrig ersätta prao, utan bara vara viktiga kompletteringar.

Stöd i inlärningen

Anders Lovén pekar på att praon fyller många olika funktioner, vilket också framkommit i forskningsrapporter.

Praktiken:  • underlättar elevernas studie- och yrkesval
  • bidrar till ökad kontakt mellan olika generationer
  • tillför ämnesundervisningen nya perspektiv och ger stöd för inlärningen
  • ökar elevernas kunskap om arbetslivet och dess krav och möjligheter
  • bidrar till ökad självkännedom och självinsikt hos eleverna.


Förmån på båda håll

Kommuner som slutar med praktik i grundskolan hänvisar till att det är svårt att få fram prao-platser och att Arbetsmiljöverkets regler är svåra att leva upp till. De argumenten väcker inte gehör hos Anders Lovén.

– Det handlar om hur hög prioritet verksamheten har. Om saker betraktas som viktiga måste de få kosta, säger Anders Lovén.

Att få fram platser i näringslivet kräver ansträngning och tid, medger han.

– Men om skolan kan motivera varför prao är viktig, brukar det vara lätt att få platser i företagen, säger Anders Lovén, som själv har stor erfarenhet av att jobba med detta.

– För företagens del handlar det om framtidens arbetskraft. Att eleverna kommer ut i arbetslivet är en förmån på båda håll.

Att Arbetsmiljöverkets regler skulle lägga hinder i vägen för prao, ger han inte heller så mycket för.

– Kraven är inget nytt påfund. Skolan har hela tiden haft ansvar för det som sker på arbetsplatsen. Med lite smidighet från bägge parter kan eventuella problem lösas, säger han.

Ursäkter för att slippa

Anders Lovén ser de skäl som anföras mot prao, som ursäkter för att slippa hantera något som uppfattas som besvärligt.

– Jag tror att man väljer att förstora problemen, som en ursäkt för att lägga ner prao. Istället för att vara fixerade vid hinder, borde kommunerna utgå från att prao är oerhört viktig. Det borde till och med vara reglerat i läroplanen!

Ett stort antal studier sedan 1960-talet har undersökt såväl elevernas uppskattning, som nytta, av pryo och prao.

– I samtliga studier har eleverna en mycket hög uppskattning av praon och många elever har också uppgett att de haft nytta av praon för sitt framtida yrkesval, säger Anders Lovén.

Ett exempel är en enkät som Svenskt Näringsliv låtit göra. När 21-åringar tittar tillbaka på sin tid i grundskolan och gymnasiet har de positiva minnen av prao och praktik.

Nästan alla (94 procent) har haft prao. 74 procent tycker att prao-tiden var lärorik eller mycket lärorik. Läs mer om undersökningen här.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Fast jobb och bra lön lockar till industriutbildning

YRKESUTBILDNING Allt fler ungdomar vill läsa industriteknik på Volvogymnasiet i Skövde. Nästan alla som går ut utbildningen får direkt en fast anställning med bra lön. Det tror rektorn Hans Karlsson bidrar till intresset. "Samhällsdebatten går allt mer mot att vi behöver duktigt yrkesfolk även framöver”.
NYHET Publicerad:

Jacke: Yrkeshögskolan behöver mer resurser

UTBILDNING "I den stundande budgetbehandlingen finns en utmärkt möjlighet för riksdagen att besluta om att skjuta till de resurser som behövs för att säkra yrkeshögskolans expansion", säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Ny sajt ska locka unga till transportnäringen

KOMPETENS Den som väljer gymnasieskolans fordons- och transportprogram eller sjöfartsutbildningen går en ljus framtid till mötes. Men trots detta väljer få ungdomar yrkesutbildningar idag. Det vill Transportföretagen ändra på.
NYHET Publicerad:

Fokuserar på elevens framtid i yrkeslivet

SAMVERKAN På NTI Gymnasiet i Umeå har ett framgångsrikt samarbete med den lokala IT-branschen resulterat i att allt fler elever på skolans IT-program får jobb direkt efter studenten.
NYHET Publicerad:

Tre guld och ett brons till svenska yrkeslandslaget

YRKES-EM Lina Andersson, bagare från Uppsala, Viktor Thulin, kock från Genarp, och Martin Lindelöw, industrielektriker från Hässleholm. Så heter de svenska guldmedaljörerna från Yrkes-EM i Budapest i helgen. Bronsmedalj togs av Emil Fäldt, hotellreceptionist från Malmö.
NYHET Publicerad:

Svenska landslaget hoppas på storslam under Yrkes-EM

YRKES-EM Den 26-28 september anordnas EuroSkills – ett europeiskt mästerskap där ungdomar tävlar i olika yrken och visar upp sina färdigheter. Det svenska landslaget består av 32 ungdomar under 25 år. ”SM, EM och VM är en fantastisk möjlighet att visa upp de olika yrkena och höja deras status”, säger Johan Olsson, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Antalet kvinnor som söker bygg ökar kraftigt

KOMPETENS Årets preliminära statistik om sökande till gymnasieskolan 2018/19 visar att antalet kvinnor som söker till Bygg- och anläggningsprogrammet har ökat med 13 procent jämfört med 2017/18. "Denna ökning har vi längtat efter", säger Elin Kebert, projektledare för branschrekrytering på Sveriges Byggindustrier.
NYHET Publicerad:

Gymnasiekommission ska råda bot på kompetenskrisen

UTBILDNING Näringslivet har tröttnat på att gymnasieskolan saknar relevans för behoven på dagens och framtidens arbetsmarknad. ”Näringslivets röst måste höjas. Därför tillsätter vi nu Gymnasiekommissionen”, säger Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Goda erfarenheter av ex-jobb ger blodad tand

SAMVERKAN För Wugang Tailored Blanks i Olofström har samarbete med Blekinge Tekniska högskola blivit en riktig framgång. "Det är verkligen en win-win-situation när vi kan bidra till att studenterna når sina mål, samtidigt som vi får chans att testa nya projekt", säger produktionschefen.
NYHET Publicerad:

Samarbete med hotellbranschen lockar elever

SAMVERKAN För hotellbranschen är det en stor utmaning att hitta personer med rätt kompetens. Det påskyndar nya sätt att samarbeta med skolan. Till hösten kommer Quality Hotel Globe att ha 20 elever från Realgymnasiet i sin verksamhet.
NYHET Publicerad:

Förhastad slutsats om friskolornas betygssättning

KOMMENTAR De nationella proven speglar inte alla kunskaper som elever har i ett ämne. Därför kan inte proven ensamt vara rättesnöre för betygen, hävdar Anders Morin, välfärdspolitisk expert. Han anser att forskaren Jonas Vlachos drar förhastade slutsatser när han säger att friskolorna är för generösa i betygssättningen.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivarna positiva till obligatorisk prao

UTBILDNING Dags för prao på högstadiet. Återigen får åttor och nior pröva på arbetslivet ute på arbetsplatser. ”Jättebra!”, tycker Karin Rebas på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Samarbete gör Nobelgymnasiet starkare

YRKESUTBILDNING Nyrenoverad verkstadslokal, utbildningsutrustning, övningsbilar och kompetensutveckling. Det var några av nyheterna när Nobelgymnasiets samarbete med Volvo Car Sverige och Helmia Bil invigdes nyligen.
NYHET Publicerad:

Öppnar ungas ögon för ingenjörsyrket

TEKNIK Under veckan har Högskolan i Skövdes ingenjörsstudenter träffat 1200 åttondeklassare från hela Skaraborg. Möjligheternas Värld har arrangerats för femte året i rad.
NYHET Publicerad:

Inspiration från skolans värld varje vecka

UTBILDNING För tre år sedan startade de sin Lärarpodcast för att sprida positiva och inspirerande exempel inom skolsverige. Anna Sterlinger Ahlring och Philip Hjalmarsson är lärare i botten, men idag engagerar läraryrket dem på många fler plan än enbart i klassrummet.
NYHET Publicerad:

Samarbete med högskolan gav Färilaföretag skjuts i USA

SAMVERKAN Att företag får hjälp av en nyexaminerad akademiker för att utveckla företaget är ett framgångsrecept som drivs av Högskolorna i Gävle och Dalarna.
NYHET Publicerad:

Smartmatte – matematik i samverkan med arbetslivet

SAMVERKAN Smartmatte är namnet på den nya digitala mattebok som lanserats i Skövdes skolor. Här finns uppgifter kopplade till hur matematik fungerar praktiskt i verkliga livet. Skövde värmeverk är ett av företagen som medverkar.
NYHET Publicerad:

Nyfikna femmor på tur i Volvos spännande värld

SAMVERKAN ”Skolan ska inte vara en skyddad verkstad”, anser Anna-Mari Chroscielewski, klasslärare i årskurs 5, Vilboksskolan i Olofström. Därför var hon snar att nappa på möjligheten att låta sina elever uppleva hur det är att jobba på Volvo.
NYHET Publicerad:

Kodcentrum startar Sveriges första lärarkodstuga

KODNING I höst införs programmering och digital kompetens på schemat. För lärarna kan det skapa en oro och osäkerhet eftersom många saknar programmeringskunskaper. Därför startat nu Kodcentrum landets första lärarkodstuga.
NYHET Publicerad:

Goda resultat för yrkeshögskolan

KOMMENTAR Satsningen på en utbyggd yrkeshögskolan ger positiva resultat. Hittills har 525 utbildningar beviljats i år, det högsta antalet någonsin. Konsekvensen är fler jobb och att företag lättare kan rekrytera efterfrågad kompetens, skriver skolexpert Helen Rönnholm.